Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bankowość Spółdzielcza 2006 Związek Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz SGH – 15.11.2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bankowość Spółdzielcza 2006 Związek Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz SGH – 15.11.2006."— Zapis prezentacji:

1 1 Bankowość Spółdzielcza 2006 Związek Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz SGH –

2 2 Struktura systemu finansowego (%) Kluczowa rola sektora bankowego Źródło NBP

3 3 *Oprócz filii i ekspozytur uwzględniono przedstawicielstwa krajowe prowadzące działalność operacyjną Liczba Banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Dane za I pół Źródło: NBP

4 4 Liczba osób zatrudnionych w bankach Opr. w ZBP Dane za I pół. 2006

5 5 Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego Udział banków spółdzielczych w wynikach sektora bankowego (w %) Aktywa ogółem4,95,25,35,8 Należności od podmiotów niefinansowych 6,16,87,4 Papiery wartościowe1,31,71,11,2 Aktywa trwałe4,65,26,87,6 Zobowiązania od podmiotów niefinansowych 6,16,56,97,5 Fundusze całkowite4,95,55,66,2 Zysk brutto13,08,97,55,8 Zysk netto15,212,06,75,5 Źródło: NBP

6 6 Udział BS w sektorze bankowym Źródło: KZBS

7 7 Zatrudnienie – udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym Źródło: NBP

8 8 C/I Ratio Źródło: NBP

9 9 Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) w 2005 r. Źródło: NBP

10 10 są głównymi pośrednikami finansowymi w społecznościach lokalnych.

11 11 …posiadają 3390 milionów funduszy własnych. Źródło: NBP

12 12 …posiadają 28,5 tys. kadr bankowych. Źródło: NBP

13 13 …mają prawie 3700 placówek. Źródło: NBP

14 14 …mają wyjątkowo niski poziom kredytów nieregularnych. Źródło: NBP

15 15 …są efektywne. Źródło: NBP

16 16 …konkurują na rynku W mln zł Źródło: NBP i

17 17 W mln zł Źródło: NBP;

18 18 Wyzwania

19 19 Nowa Umowa Kapitałowa Redukcja kosztów –Wspólne zaplecze –Wspólne badania i promocje –Wspólne produkty –Wykorzystywanie sieci Orientacja prosprzedażowa, nowe techniki Sukcesja, zmiana pokoleniowa Zmiana ewolucyjna roli banków zrzeszających

20 20 System Nadzoru nad BS –Rola Zrzeszeń –Rola Związków Rewizyjnych –Rola KNF i KNB Preferencje/Partnerstwo strategiczne z samorządami/społecznościami lokalnymi –udział w transformacji obszarów wiejskich –doradztwo finansowe

21 21 Stan polskiego sektora banków spółdzielczych – Główne tendencje Stabilny wzrost –Funduszy –Placówek –Kadry –Liczby klientów Zadowalający poziom efektywności –ROA –ROE Wzrastająca wydajność placówek i pracowników Postępująca centralizacja Nieustająca determinacja realizacji strategii rozwoju BS-ów

22 22 Zbyt wolny proces integracji działań sektora BS Bariery organizacyjne i funkcjonalne wzrostu BS-ów –Konflikty interesów właścicieli i nadzorców w bankach zrzeszających –Mała skłonność do koncentracji niektórych działań –Znaczny wiek kadry –Słaba orientacja prosprzedażowa –Różny poziom współpracy z udziałowcami C.D.


Pobierz ppt "1 Bankowość Spółdzielcza 2006 Związek Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz SGH – 15.11.2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google