Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość Spółdzielcza 2006

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość Spółdzielcza 2006"— Zapis prezentacji:

1 Bankowość Spółdzielcza 2006
Związek Banków Polskich Bankowość Spółdzielcza 2006 Krzysztof Pietraszkiewicz SGH –

2 Struktura systemu finansowego (%)
Kluczowa rola sektora bankowego Źródło NBP

3 Liczba Banków i placówek bankowych w Polsce
Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Dane za I pół. 2006 *Oprócz filii i ekspozytur uwzględniono przedstawicielstwa krajowe prowadzące działalność operacyjną Źródło: NBP

4 Liczba osób zatrudnionych w bankach
Opr. w ZBP Dane za I pół. 2006

5 Banki spółdzielcze na tle sektora bankowego
Udział banków spółdzielczych w wynikach sektora bankowego (w %) 2002 2003 2004 2005 Aktywa ogółem 4,9 5,2 5,3 5,8 Należności od podmiotów niefinansowych 6,1 6,8 7,4 Papiery wartościowe 1,3 1,7 1,1 1,2 Aktywa trwałe 4,6 7,6 Zobowiązania od podmiotów niefinansowych 6,5 6,9 7,5 Fundusze całkowite 5,5 5,6 6,2 Zysk brutto 13,0 8,9 Zysk netto 15,2 12,0 6,7 Źródło: NBP

6 Udział BS w sektorze bankowym
Źródło: KZBS

7 Zatrudnienie – udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym
Źródło: NBP

8 C/I Ratio Źródło: NBP

9 Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) w 2005 r.
Źródło: NBP

10 BS-y są głównymi pośrednikami finansowymi w społecznościach lokalnych.

11 BS …posiadają 3390 milionów funduszy własnych. Źródło: NBP

12 BS …posiadają 28,5 tys. kadr bankowych. Źródło: NBP

13 BS …mają prawie 3700 placówek. Źródło: NBP

14 BS …mają wyjątkowo niski poziom kredytów nieregularnych. Źródło: NBP

15 BS …są efektywne. Źródło: NBP

16 BS …konkurują na rynku W mln zł Źródło: NBP i

17 BS W mln zł Źródło: NBP;

18 Wyzwania

19 Nowa Umowa Kapitałowa Redukcja kosztów Wspólne zaplecze Wspólne badania i promocje Wspólne produkty Wykorzystywanie sieci Orientacja prosprzedażowa, nowe techniki Sukcesja, zmiana pokoleniowa Zmiana ewolucyjna roli banków zrzeszających

20 System Nadzoru nad BS Rola Zrzeszeń Rola Związków Rewizyjnych Rola KNF i KNB Preferencje/Partnerstwo strategiczne z samorządami/społecznościami lokalnymi udział w transformacji obszarów wiejskich doradztwo finansowe

21 Stan polskiego sektora banków spółdzielczych – Główne tendencje
Stabilny wzrost Funduszy Placówek Kadry Liczby klientów Zadowalający poziom efektywności ROA ROE Wzrastająca wydajność placówek i pracowników Postępująca centralizacja Nieustająca determinacja realizacji strategii rozwoju BS-ów

22 C.D. Zbyt wolny proces integracji działań sektora BS
Bariery organizacyjne i funkcjonalne wzrostu BS-ów Konflikty interesów właścicieli i nadzorców w bankach zrzeszających Mała skłonność do koncentracji niektórych działań Znaczny wiek kadry Słaba orientacja prosprzedażowa Różny poziom współpracy z udziałowcami


Pobierz ppt "Bankowość Spółdzielcza 2006"

Podobne prezentacje


Reklamy Google