Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA"— Zapis prezentacji:

1 BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA
prof. dr hab. Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa, 18 czerwca 2010

2 Atrybuty współczesnej gospodarki
2 Atrybuty współczesnej gospodarki Globalizacja Gospodarka narodowa jest systemem rozmytym Globalne sektory gospodarki: finanse, transport, energetyka Tworzenie się ponadnarodowych i regionalnych rynków: pracy, produkcji, handlu i usług Głęboki interwencjonizm instytucjonalny Różnice regulacji procesów ekonomicznych w sąsiadujących regionach Instytucjonalna integracja ponadnarodowa: wspólny rynek, strefa wolnego handlu, ruch bezcłowy i bezwizowy, wolny rynek finansowy Instytucjonalna dezintegracja regionalna przez regulacje instytucjonalne Pogranicza w Europie – obszarami zwiększonej dynamiki procesów ekonomicznych i społecznych Różnice potencjałów dynamizujące procesy ekonomiczne i społeczne Integracja i dezintegracja w skali ponadnarodowej (np. UE, EFTA, WNP)

3 Integracja - granice wewnętrzne UE:
rozszerzanie się strefy Schengen i ułatwienia w przepływie osób i towarów, utrata źródeł informacji dotyczących skali ruchu granicznego – potrzeba wykorzystania innych metod badawczych. wprowadzanie ułatwień - np. mały ruch graniczny, Karta Polaka. Dezintegracja - granice zewnętrzne UE: zaostrzenie przepisów dotyczących przekraczania granicy, embarga, normy dyskryminacyjne, procedury kontroli ruchu granicznego, licencje Procesy integracyjne (aktualnie dominujące) i dezintegracyjne w Europie powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na informacje o obszarach transgranicznych. Jest to spowodowane głównie zmianą funkcji granic i zwiększonej dynamiki procesów w obszarach przygranicznych. Administracja centralna i regionalna Przedsiębiorcy Placówki dyplomatyczne

4 Mimo działań wielu organizacji międzynarodowych (ONZ, EUROSTAT, OECD, UNWTO, etc.), nadal występują problemy związane z brakiem informacji, zwłaszcza dla obszarów transgranicznych, na poszczególnych poziomach agregacji i niskim stopniem porównywalności danych w różnych krajach. Istnieje potrzeba identyfikacji głównych obszarów badawczych i dyskusji na temat istotnych aspektów metodologicznych związanych z obszarami transgranicznymi.

5 Polska statystyka publiczna wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozpoczęła prace nad stworzeniem spójnego systemu badawczego, zarówno dla granic zewnętrznych jak i wewnętrznych. Koordynatorem tych prac jest US Rzeszów. Pierwszym etapem było wznowienie w 2008 r. badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, początkowo na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2010 r. na całej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Wyniki badania potwierdzają potrzebę ciągłej obserwacji zjawisk społeczno- -gospodarczych zachodzących na obszarach transgranicznych. Badanie zostało uznane jako jeden z priorytetów przez Komisję ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej na posiedzeniu w Łucku w grudniu 2008 r.

6 Znaczenie polityczne, społeczne i ekonomiczne granicy zewnętrznej – ewolucja funkcji
Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski liczy 1163 km i stanowi 33% długości granicy państwowej RP oraz 24% lądowej granicy zewnętrznej UE. Gminy strefy przygranicznej po stronie polskiej (214) obejmują obszar ponad 35 tys. km2, który zamieszkuje około 2 mln osób (5% ludności Polski). Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w I kwartale r. wyniósł (według danych Straży Granicznej): cudzoziemcy – 3,0 mln, Polacy – 1,3 mln.

7 Wyniki badania w I kwartale 2010 roku pokazują, że:
wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej wyniosła prawie 700 mln zł, wydatki poniesione za granicą przez Polaków wyniosły blisko 100 mln zł, Kartę Polaka posiadało ok. 7% zbadanych cudzoziemców przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej na terenie Polski.

8 Polska jako kraj położony przy zewnętrznej granicy UE jest szczególnie predestynowany do realizacji misji integracji europejskiej: Statystyka publiczna powinna tworzyć informacyjne fundamenty decyzji integracji krajów całej Europy i regionów sąsiadujących, w szczególności krajów Partnerstwa Wschodniego. Rola statystyki publicznej w tworzeniu spójnego systemu informacyjnego dla regionu europejskiego, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Harmonizacja z Europejskim Systemem Statystycznym. Współpraca w ramach statystyki transgranicznej i euroregionalnej jest ważnym komponentem rozwoju Partnerstwa Wschodniego.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google