Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA prof. dr hab. Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa, 18 czerwca 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA prof. dr hab. Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa, 18 czerwca 2010."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA prof. dr hab. Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa, 18 czerwca 2010

2 2 Atrybuty współczesnej gospodarki Globalizacja Gospodarka narodowa jest systemem rozmytym Globalne sektory gospodarki: finanse, transport, energetyka Tworzenie się ponadnarodowych i regionalnych rynków: pracy, produkcji, handlu i usług Głęboki interwencjonizm instytucjonalny Różnice regulacji procesów ekonomicznych w sąsiadujących regionach Instytucjonalna integracja ponadnarodowa: wspólny rynek, strefa wolnego handlu, ruch bezcłowy i bezwizowy, wolny rynek finansowy Instytucjonalna dezintegracja regionalna przez regulacje instytucjonalne Pogranicza w Europie – obszarami zwiększonej dynamiki procesów ekonomicznych i społecznych Różnice potencjałów dynamizujące procesy ekonomiczne i społeczne Integracja i dezintegracja w skali ponadnarodowej (np. UE, EFTA, WNP)

3 3 Integracja - granice wewnętrzne UE: rozszerzanie się strefy Schengen i ułatwienia w przepływie osób i towarów, utrata źródeł informacji dotyczących skali ruchu granicznego – potrzeba wykorzystania innych metod badawczych. wprowadzanie ułatwień - np. mały ruch graniczny, Karta Polaka. Dezintegracja - granice zewnętrzne UE: zaostrzenie przepisów dotyczących przekraczania granicy, embarga, normy dyskryminacyjne, procedury kontroli ruchu granicznego, licencje Procesy integracyjne (aktualnie dominujące) i dezintegracyjne w Europie powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na informacje o obszarach transgranicznych. Jest to spowodowane głównie zmianą funkcji granic i zwiększonej dynamiki procesów w obszarach przygranicznych. Administracja centralna i regionalna Przedsiębiorcy Placówki dyplomatyczne

4 Mimo działań wielu organizacji międzynarodowych (ONZ, EUROSTAT, OECD, UNWTO, etc.), nadal występują problemy związane z brakiem informacji, zwłaszcza dla obszarów transgranicznych, na poszczególnych poziomach agregacji i niskim stopniem porównywalności danych w różnych krajach. Istnieje potrzeba identyfikacji głównych obszarów badawczych i dyskusji na temat istotnych aspektów metodologicznych związanych z obszarami transgranicznymi. 4

5 Polska statystyka publiczna wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozpoczęła prace nad stworzeniem spójnego systemu badawczego, zarówno dla granic zewnętrznych jak i wewnętrznych. Koordynatorem tych prac jest US Rzeszów. Pierwszym etapem było wznowienie w 2008 r. badania obrotu towarów i usług w ruchu granicznym, początkowo na granicy polsko-ukraińskiej, a od 2010 r. na całej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski. Wyniki badania potwierdzają potrzebę ciągłej obserwacji zjawisk społeczno- -gospodarczych zachodzących na obszarach transgranicznych. Badanie zostało uznane jako jeden z priorytetów przez Komisję ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej na posiedzeniu w Łucku w grudniu 2008 r. 5

6 6 Znaczenie polityczne, społeczne i ekonomiczne granicy zewnętrznej – ewolucja funkcji Zewnętrzna granica Unii Europejskiej na terenie Polski liczy 1163 km i stanowi 33% długości granicy państwowej RP oraz 24% lądowej granicy zewnętrznej UE. Gminy strefy przygranicznej po stronie polskiej (214) obejmują obszar ponad 35 tys. km 2, który zamieszkuje około 2 mln osób (5% ludności Polski). Ruch graniczny osób na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w I kwartale 2010 r. wyniósł (według danych Straży Granicznej): cudzoziemcy – 3,0 mln, Polacy – 1,3 mln.

7 7 Wyniki badania w I kwartale 2010 roku pokazują, że: wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej wyniosła prawie 700 mln zł, wydatki poniesione za granicą przez Polaków wyniosły blisko 100 mln zł, Kartę Polaka posiadało ok. 7% zbadanych cudzoziemców przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej na terenie Polski.

8 Polska jako kraj położony przy zewnętrznej granicy UE jest szczególnie predestynowany do realizacji misji integracji europejskiej: Statystyka publiczna powinna tworzyć informacyjne fundamenty decyzji integracji krajów całej Europy i regionów sąsiadujących, w szczególności krajów Partnerstwa Wschodniego. Rola statystyki publicznej w tworzeniu spójnego systemu informacyjnego dla regionu europejskiego, w tym w ramach Partnerstwa Wschodniego. Harmonizacja z Europejskim Systemem Statystycznym. Współpraca w ramach statystyki transgranicznej i euroregionalnej jest ważnym komponentem rozwoju Partnerstwa Wschodniego. 8

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BADANIA TRANSGRANICZNE WYNIKI, PROBLEMY, WYZWANIA prof. dr hab. Józef Oleński Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Warszawa, 18 czerwca 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google