Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA KONSORCJUM MCSK - EIEI Paweł Chudy Krzysztof Juryk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA KONSORCJUM MCSK - EIEI Paweł Chudy Krzysztof Juryk."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA KONSORCJUM MCSK - EIEI Paweł Chudy Krzysztof Juryk

2 Agenda Prezentacja Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji Prezentacja Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej Działalność konsorcjum Strona internetowa projektu Propozycje kompensaty kosztów wynajmu sal

3 Prezentacja firmy Paweł Chudy

4 Statusy

5 Dlaczego MCSK Ponad 8000 osób i 250 firm oraz 50 instytucji skorzystało do tej pory z naszych usług edukacyjnych. Prawie 500 trenerów w całej Polsce oferujących najwyższy poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej. 2000 osób przeszkolonych w ramach ECDL. Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe oparte na mobilnej sali i zdalnych formach nauczania z użyciem Office Communications Server. Nowatorski kierunek studiów podyplomowych z zakresu systemów ERP realizowany z najlepszymi uczelniami w kraju. Strategia aktywnego udziału w edukacji informatycznej od wczesnych etapów szkolnych po poziom wiedzy specjalistycznej

6 Obszary działania Szkolenia i certyfikacja Microsoft, Microsoft Dynamics, ECDL i Comarch Szkolenia distance learning, e-learning, udostępnianie specjalistycznych treści w oparciu o technologie IT, video-konferencje Współpraca z uczelniami wyższymi (studia podyplomowe ERP) Usługi konsultingowe i doradcze (audyty systemów, strategie informatyzacji) Fundusze UE na innowacje i kompetencje IT (współpraca partnerska, opracowywanie i realizacja projektów) Dział Projektów UE

7 Doświadczenie w realizacji projektów UE 6 własnych projektów pozyskanych z PO KL w trakcie realizacji Pozyskane środki z RPO WL na nowoczesne środowisko szkoleniowe Partnerstwo lub podwykonawstwo w 20 projektach z PO KL na kwotę ponad 15 mln PLN

8 Użytkownicy IT (ponad 200 firm) Sektor publiczny (ponad 50 instytucji) Klienci Dostawcy narzędzi IT (ok. 100 firm)

9 EUROPEJSKI INSTYTUT EDUKACJI INFORMATYCZNEJ Krzysztof Juryk Prezes Zarządu

10 STOWARZYSZENIE Rok założenia 2006, Kapitał - LUDZIE Najważniejsze cele statutowe Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Podejmowanie działań w obszarze informacji i promocji integracji europejskiej. Działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji poprzez rozwój kształcenia ustawicznego. Doskonalenie kadr gospodarki. Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Działania na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy. Podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi Podejmowanie działalności na rzecz zwiększenia dostępu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

11 Wydziały programów europejskich zespół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zespół zamówień publicznych badawczo-naukowy zespół innowacji technologiczno-informatycznych Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC zespół szkoleń zespół metodyczny Odziały regionalne Lublin, Warszawa, Bydgoszcz STRUKTURA 20 etatowych pracowników 264 współpracowników na terenie całego kraju Jednostki podległe Agencja trenerów

12 Projekty UE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 3 zrealizowane projekty (Rzeszów, Toruń, Zielona Góra). 5 w trakcie realizacji (Kraków, Lublin, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz). Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Transfer innowacji 2009 – projekt naukowo-badawczy obejmujący przeprowadzenie analizy potrzeb edukacyjnych kobiet powracających na rynek pracy – realizowany w latach 2009-2011 w partnerstwie z Turcją. Działalność naukowo-badawcza Analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowywanie sylabusów i materiałów szkoleniowych. Publikacje podręczników i skryptów. Opracowywanie programów nauczania na studia podyplomowe i zajęcia pozalekcyjne dla uczelni wyższych i szkół. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

13 Obszar technologii informacyjnych (IT) Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Edycja dokumentów Obliczenia arkuszowe Bazy danych Multimedia Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie mobilne Grafika biznesowa Obszar informatyczny (CS) Programowanie Grafika komputerowa Tworzenie aplikacji internetowych MODUŁY ECCC

14 Obszar techniczny (AI) Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) Obszar branżowy (PI) E-Nauczanie Służba zdrowia Obsługa turystyki Multimedia w dydaktyce Komputer w edukacji wczesnoszkolnej e-Urząd e-Marketing Technologie interaktywne Grafika dla fotografów Roboty MODUŁY ECCC

15 IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe (A) Zna możliwości sprzętu komputerowego i potrafi go obsługiwać (w szczególności mobilny). IT M2 Edycja dokumentów (A) Potrafi odczytać oraz utworzyć prosty dokument za pomocy edytora tekstu. IT M3 Obliczenia arkuszowe (A) Potrafi otworzyć arkusz, zlokalizować dane, wydrukować zakres oraz wykonać proste obliczenia. IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne (A) Potrafi komunikować się za pośrednictwem Internetu. Odbiera i wysyła pliki. IT M7 Technologie mobilne (B) Potrafi efektywnie posługiwać się telefonem komórkowym (Wi-Fi) oraz nawigacją satelitarną (Mapy). INFORMATYCY METODYCY DORADCY ZAWODOWI INFORMATYCY METODYCY DORADCY ZAWODOWI MACIERZ KOMPETENCJI ECCC

16 Uniwersytet w Boloni Projekt dla nauczycieli akademickich Maltańskie Ministerstwo Pracy ECCC w kontekście emigracji zarobkowej Sieć organizacji społecznych w Portugalii Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Warsztaty we Francji Najciekawsza propozycja w Europie związana z formalizacją kompetencji nabytych w wyniku kształcenia nieformalnego Konferencja w Słowenii Projekty innowacyjne. Problematyka audytu zewnętrznego w zakresie jakości nauczania w projektach. Certyfikat ECCC uznany za jedno z ciekawszych rozwiązań przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kuratorium Oświaty w Turcji Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Warsztaty w Finlandii Testowanie certyfikatu przez nauczycieli i trenerów informatyki z Portugalii, Hiszpanii, Polski, Włoch oraz Finlandii. Spotkanie w Wielkiej Brytanii Szkolenia dla służb mundurowych (obszar branżowy) ECCC W EUROPIE

17 Macierz kompetencji Pokazuje jakie moduły zastosować, w jakim wymiarze godzinowym i dla kogo? BEZPŁATNE WSPARCIE konsultantów z działu projektów UE. Specjalistyczne szkolenia zawodowe Zgodność z kryteriami strategicznymi konkursów POKL. Dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku. Dokumentacja postępów kształcenia Możliwość przeprowadzenia egzaminów próbnych. Przełamanie bariery strachu przed egzaminem (szczególnie u starszych osób). Materiały edukacyjne Podręczniki, skrypty oraz płyty multimedialne. Platforma e-learningowa. ADEKWATNOŚĆ DOBORU INSTRUMENTÓW WSPARCIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB BENEFICJENTÓ OSTATECZNYCH ECCC w PROJEKTACH UE

18 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Siedlcach Ośrodek Egzaminacyjny ECCC. Prace kadry dydaktycznej nad synchronizacją programu nauczania z poszczególnymi modułami ECCC. Projekt UE - 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Techniki multimedialne w dydaktyce Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Projekt UE - 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu Technologia Informacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych, przedmiotu Informatyka we wszystkich typach szkół a także trenerów i egzaminatorów ECCC. ECCC na UCZELNIACH WYŻSZYCH

19 Konsorcjum - idea Działalność od 2007 roku Powstanie wynikiem zbieżnych celów obejmujących inicjatywę działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej na wysokim europejskim poziomie łączy potencjał wiedzy biznesowej komercyjnej firmy z możliwościami naukowo-badawczymi stowarzyszenia

20 Sukcesy konsorcjum Realizacja szkoleń ICT dla ponad 2200 osób na łączną kwotę ponad 2,5 mln PLN w ramach projektów: 18-24 Czas na samodzielność na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy Przeszkolenie 644 pracowników Korpusu Służby Cywilnej niższego szczebla z 16 województw w ramach projektu Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 - 2010 oraz realizacja szkoleń" realizowanego przez Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

21 Lokalizacja-PowiatAdresTerminGodziny Kolneński Zespół Szkół Technicznych, Ul. Teofila Kubraka 6, Kolno 2010-04-2214:00 - 17:00 Łomżyński?2010-04-16? Zambrowski I LO w Zambrowie, Ul. M. Konopnickiej 16 2010-04-2312:00 - 15:00 Wysoko Maz. ZSOiP Jagiellończyk, Ul 1000lecia 15, Wysokie Mazowieckie 2010-04-1512:00 - 15:00 Siemiatycki Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Gen. Władysława Andersa 4, 17-300 Siemiatycze 2010-04-2112:00 - 15:00 Bielski Zespół Szkół Nr 3, ul Widowska 1, Bielsk Podlaski 2010-04-2013:00 - 16:00 Grajewski 13 LO Grajewie, ul Mickiewicza 3 Grajewo 2010-04-1913:00 - 16:00 Białostocki Hajnowski Sokólski Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Osiedle Zielone 2, 16- 100 Sokółka 2010-04-2211:00 - 14:00 Augustowski Dom Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. 29 listopada 9, 16-300 Augustów 2010-03-3010:00 - 13:00 Suwalski I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 3, 16 - 400 Suwałki 2010-04-1910:00 - 13:00 Sejneński Moniecki Gimnazjum w Mońkach, ul. Leśna 3, 19 - 100 Mońki 2010-04-2310:00 - 13:00

22 Strona internetowa projektu www.edukacja-podlasie.pl REKRUTACJAANALIZA BENEFICJENCI OSTATECZNI TRENERZY STATYSTYKI SPRAWO- -ZDAWCZOŚĆ PEFS

23 PROPOZYCJA KOMPENSATY LICZBA GODZI N Tablica interaktywna, SmartBoard – 77 cali 350 Tablica interaktywna, SmartBoard – 64 cali 300 Tablica interaktywna, SmartBoard – 48 cali 200 Robot Mindstorm + Szkolenie egzaminatorów i trenerów ECCC 100 Licencja na Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 60 20 dowolnych egzaminów ECCC, poziom A 25 40 dowolnych egzaminów ECCC, poziom A 26 dowolnych egzaminów ECCC, poziom B 50 Konserwacja pracowni komputerowej (informatyk + zakup sprzętu) 50 Konserwacja pracowni komputerowej (informatyk + zakup sprzętu) 100

24 Dziękujemy za uwagę Kontakt do konsorcjum Siedziba Galeria "Parada" ul. Nałęczowska 30 20-701 Lublin Tel.: +4881 441 11 77 Oddział ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz tel.: (18) 547 70 70


Pobierz ppt "PREZENTACJA KONSORCJUM MCSK - EIEI Paweł Chudy Krzysztof Juryk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google