Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja konsorcjum mcsk - eiei

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja konsorcjum mcsk - eiei"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja konsorcjum mcsk - eiei
Paweł Chudy Krzysztof Juryk

2 Agenda Prezentacja Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej
Prezentacja Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Kompetencji Prezentacja Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej Działalność konsorcjum Strona internetowa projektu Propozycje kompensaty kosztów wynajmu sal

3 Prezentacja firmy Paweł Chudy

4 Statusy

5 Dlaczego MCSK Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe
Ponad 8000 osób i 250 firm oraz 50 instytucji skorzystało do tej pory z naszych usług edukacyjnych. Prawie 500 trenerów w całej Polsce oferujących najwyższy poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej. 2000 osób przeszkolonych w ramach ECDL. Innowacyjne rozwiązania szkoleniowe oparte na mobilnej sali i zdalnych formach nauczania z użyciem Office Communications Server. Nowatorski kierunek studiów podyplomowych z zakresu systemów ERP realizowany z najlepszymi uczelniami w kraju. Strategia aktywnego udziału w edukacji informatycznej od wczesnych etapów szkolnych po poziom wiedzy specjalistycznej

6 Obszary działania Dział Projektów UE
Szkolenia i certyfikacja Microsoft, Microsoft Dynamics, ECDL i Comarch Szkolenia distance learning, e-learning, udostępnianie specjalistycznych treści w oparciu o technologie IT, video-konferencje Współpraca z uczelniami wyższymi (studia podyplomowe ERP) Usługi konsultingowe i doradcze (audyty systemów, strategie informatyzacji) Fundusze UE na innowacje i kompetencje IT (współpraca partnerska, opracowywanie i realizacja projektów) Dział Projektów UE

7 Doświadczenie w realizacji projektów UE
6 własnych projektów pozyskanych z PO KL w trakcie realizacji Pozyskane środki z RPO WL na nowoczesne środowisko szkoleniowe Partnerstwo lub podwykonawstwo w 20 projektach z PO KL na kwotę ponad 15 mln PLN

8 Klienci Dostawcy narzędzi IT Sektor publiczny
Użytkownicy IT (ponad 200 firm) Dostawcy narzędzi IT (ok. 100 firm) Sektor publiczny (ponad 50 instytucji)

9 Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
Krzysztof Juryk Prezes Zarządu

10 STOWARZYSZENIE Rok założenia 2006, Kapitał - LUDZIE
Najważniejsze cele statutowe Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Podejmowanie działań w obszarze informacji i promocji integracji europejskiej. Działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji poprzez rozwój kształcenia ustawicznego. Doskonalenie kadr gospodarki. Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Działania na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy. Podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi Podejmowanie działalności na rzecz zwiększenia dostępu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

11 STRUKTURA 20 etatowych pracowników 264 współpracowników na terenie całego kraju
Wydziały programów europejskich zespół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zespół zamówień publicznych badawczo-naukowy zespół innowacji technologiczno-informatycznych Centralny Ośrodek Szkoleniowy ECCC zespół szkoleń zespół metodyczny Odziały regionalne Lublin, Warszawa, Bydgoszcz Jednostki podległe Agencja trenerów

12 REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
Projekty UE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 3 zrealizowane projekty (Rzeszów, Toruń, Zielona Góra). 5 w trakcie realizacji (Kraków, Lublin, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz). „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Transfer innowacji 2009 – projekt naukowo-badawczy obejmujący przeprowadzenie analizy potrzeb edukacyjnych kobiet powracających na rynek pracy – realizowany w latach w partnerstwie z Turcją. Działalność naukowo-badawcza Analiza potrzeb szkoleniowych. Opracowywanie sylabusów i materiałów szkoleniowych. Publikacje podręczników i skryptów. Opracowywanie programów nauczania na studia podyplomowe i zajęcia pozalekcyjne dla uczelni wyższych i szkół.

13 Obszar technologii informacyjnych (IT)
MODUŁY ECCC Obszar technologii informacyjnych (IT) Sprzęt i oprogramowanie komputerowe Edycja dokumentów Obliczenia arkuszowe Bazy danych Multimedia Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie mobilne Grafika biznesowa Obszar informatyczny (CS) Programowanie Grafika komputerowa Tworzenie aplikacji internetowych

14 Obszar techniczny (AI)
MODUŁY ECCC Obszar techniczny (AI) Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) Obszar branżowy (PI) E-Nauczanie Służba zdrowia Obsługa turystyki Multimedia w dydaktyce Komputer w edukacji wczesnoszkolnej e-Urząd e-Marketing Technologie interaktywne Grafika dla fotografów Roboty

15 MACIERZ KOMPETENCJI ECCC
INFORMATYCY METODYCY DORADCY ZAWODOWI IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe (A) Zna możliwości sprzętu komputerowego i potrafi go obsługiwać (w szczególności mobilny). IT M2 Edycja dokumentów (A) Potrafi odczytać oraz utworzyć prosty dokument za pomocy edytora tekstu. IT M3 Obliczenia arkuszowe (A) Potrafi otworzyć arkusz, zlokalizować dane, wydrukować zakres oraz wykonać proste obliczenia. IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne (A) Potrafi komunikować się za pośrednictwem Internetu. Odbiera i wysyła pliki. IT M7 Technologie mobilne (B) Potrafi efektywnie posługiwać się telefonem komórkowym (Wi-Fi) oraz nawigacją satelitarną (Mapy).

16 ECCC W EUROPIE Uniwersytet w Boloni Maltańskie Ministerstwo Pracy
Projekt dla nauczycieli akademickich Maltańskie Ministerstwo Pracy ECCC w kontekście emigracji zarobkowej Sieć organizacji społecznych w Portugalii Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Warsztaty we Francji Najciekawsza propozycja w Europie związana z formalizacją kompetencji nabytych w wyniku kształcenia nieformalnego Konferencja w Słowenii Projekty innowacyjne. Problematyka audytu zewnętrznego w zakresie jakości nauczania w projektach. Certyfikat ECCC uznany za jedno z ciekawszych rozwiązań przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Kuratorium Oświaty w Turcji Kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Warsztaty w Finlandii Testowanie certyfikatu przez nauczycieli i trenerów informatyki z Portugalii, Hiszpanii, Polski, Włoch oraz Finlandii. Spotkanie w Wielkiej Brytanii Szkolenia dla służb mundurowych (obszar branżowy)

17 Specjalistyczne szkolenia zawodowe
ADEKWATNOŚĆ DOBORU INSTRUMENTÓW WSPARCIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB BENEFICJENTÓ OSTATECZNYCH ECCC w PROJEKTACH UE Macierz kompetencji Pokazuje jakie moduły zastosować, w jakim wymiarze godzinowym i dla kogo? BEZPŁATNE WSPARCIE konsultantów z działu projektów UE. Specjalistyczne szkolenia zawodowe Zgodność z kryteriami strategicznymi konkursów POKL. Dodatkowe punkty podczas oceny merytorycznej wniosku. Dokumentacja postępów kształcenia Możliwość przeprowadzenia egzaminów próbnych. Przełamanie bariery strachu przed egzaminem (szczególnie u starszych osób). Materiały edukacyjne Podręczniki, skrypty oraz płyty multimedialne. Platforma e-learningowa.

18 ECCC na UCZELNIACH WYŻSZYCH
Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Siedlcach Ośrodek Egzaminacyjny ECCC. Prace kadry dydaktycznej nad synchronizacją programu nauczania z poszczególnymi modułami ECCC. Projekt UE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Techniki multimedialne w dydaktyce Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Projekt UE Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela przedmiotu „Technologia Informacyjna” w szkołach ponadgimnazjalnych, przedmiotu „Informatyka” we wszystkich typach szkół a także trenerów i egzaminatorów ECCC.

19 Konsorcjum - idea Działalność od 2007 roku
Powstanie wynikiem zbieżnych celów obejmujących inicjatywę działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej na wysokim europejskim poziomie łączy potencjał wiedzy biznesowej komercyjnej firmy z możliwościami naukowo-badawczymi stowarzyszenia

20 Sukcesy konsorcjum Realizacja szkoleń ICT dla ponad 2200 osób na łączną kwotę ponad 2,5 mln PLN w ramach projektów: „18-24 Czas na samodzielność” na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” na zlecenie Ochotniczych Hufców Pracy Przeszkolenie 644 pracowników Korpusu Służby Cywilnej niższego szczebla z 16 województw w ramach projektu „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata oraz realizacja szkoleń" realizowanego przez Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

21 Lokalizacja-Powiat Adres Termin Godziny Kolneński Zespół Szkół Technicznych, Ul. Teofila Kubraka 6, Kolno 14: :00 Łomżyński ? Zambrowski I LO w Zambrowie, Ul. M. Konopnickiej 16 12: :00 Wysoko Maz. ZSOiP Jagiellończyk, Ul 1000lecia 15, Wysokie Mazowieckie Siemiatycki Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Gen. Władysława Andersa 4, Siemiatycze Bielski Zespół Szkół Nr 3, ul Widowska 1, Bielsk Podlaski 13: :00 Grajewski 13 LO Grajewie, ul Mickiewicza 3 Grajewo Białostocki Hajnowski Sokólski Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce, Osiedle Zielone 2, Sokółka 11: :00 Augustowski Dom Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego ul. 29 listopada 9, Augustów 10: :00 Suwalski I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, ul. Mickiewicza 3, Suwałki Sejneński Moniecki Gimnazjum w Mońkach, ul. Leśna 3, Mońki

22 BENEFICJENCI OSTATECZNI
Strona internetowa projektu REKRUTACJA ANALIZA STATYSTYKI BENEFICJENCI OSTATECZNI SPRAWO- -ZDAWCZOŚĆ TRENERZY PEFS

23 PROPOZYCJA KOMPENSATY
LICZBA GODZIN Tablica interaktywna, SmartBoard – 77 cali 350 Tablica interaktywna, SmartBoard – 64 cali 300 Tablica interaktywna, SmartBoard – 48 cali 200 Robot Mindstorm + Szkolenie egzaminatorów i trenerów ECCC 100 Licencja na Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 60 20 dowolnych egzaminów ECCC, poziom A 25 40 dowolnych egzaminów ECCC, poziom A 26 dowolnych egzaminów ECCC, poziom B 50 Konserwacja pracowni komputerowej (informatyk + zakup sprzętu) Konserwacja pracowni komputerowej (informatyk + zakup sprzętu)

24 ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz tel.: (18) 547 70 70
Dziękujemy za uwagę Kontakt do konsorcjum Siedziba Galeria "Parada" ul. Nałęczowska Lublin Tel.: Oddział ul. Mikołaja Reja 20A Nowy Sącz tel.: (18)


Pobierz ppt "Prezentacja konsorcjum mcsk - eiei"

Podobne prezentacje


Reklamy Google