Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-nauczyciel Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach Rządowy Program "Cyfrowa Szkoła” oraz Certyfikacja e-Nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-nauczyciel Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach Rządowy Program "Cyfrowa Szkoła” oraz Certyfikacja e-Nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1 e-nauczyciel Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach Rządowy Program "Cyfrowa Szkoła” oraz Certyfikacja e-Nauczycieli przez PTI Beata Chodacka Polskie Towarzystwo Informatyczne

2 prowadzenia dokumentacji
e-nauczyciel wykorzystanie TIK nauczanie komunikowania się prowadzenia dokumentacji

3 e-nauczyciel „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” program uzupełniający rządowy program Cyfrowa Szkoła. Przygotowanie nauczycieli do zwiększenia efektywności nauczania swoich przedmiotów i uczenia się uczniów (w zakresie podstawy programowej) poprzez profesjonalny rozwój, współpracę z innymi nauczycielami, w tym w sieciach, i samokształcenie.

4 sieć Projekt 40 trenerów Moderatorzy Koordynatorzy spotkania
Nauczyciele stosujący TIK Mentorzy Koordynatorzy e-learning Dyrektorzy e-learning

5 Wspieranie Koordynatorów w ich działaniach:
Moderator Wspieranie Koordynatorów w ich działaniach: prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla koordynatorów organizowanie i moderowanie sieci współpracy koordynatorów koordynowanie wymiany informacji między szkołami, wspieranie szkół i nauczycieli w prezentowaniu przykładów dobrych praktyk

6 Koordynator Animuje i wspiera spotkania w sieciach lokalnych nauczycieli w celu wymiany najlepszych praktyk związanych z użyciem TIK w metodyce nauczania danego przedmiotu wymiana doświadczeń i umiejętności wymiana najlepszych praktyk wykorzystania TIK przekazywanie wiedzy ze spotkań moderowanie pracy w grupach Spotka się z moderatorem trzykrotnie na czas pięciu godzin oraz bierze udział w siedmiomiesięcznym kursie e-learningowym.

7 Zadania koordynatorów szkolnych
udział w szkoleniach, konferencjach i kursach e- learningowych, udzielanie wsparcia nauczycielom we wprowadzaniu TIK do praktyki szkolnej wspieranie dyrektorów w opracowaniu i realizacji planu wdrożenia TIK, prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie nauczania, przedmiotowego wykorzystującego TIK, udział w sieci współpracy koordynatorów.

8 Efekty Zbieranie, tworzenie i upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk wykorzystania TIK. publikacje dotyczące efektywnego stosowania TIK w nauczaniu, programy kursów, opis pracy sieci współpracy i samokształcenia w zakresie TIK, zebrane przykłady dobrych praktyk.

9 Konieczne kompetencje IT
Obsługa przeglądarki internetowej Komunikacja on-line Sprawne użytkowanie komputera Redagowanie tekstu w edytorze tekstowym Przygotowanie prezentacji Korzystanie z archiwów skompresowanych Znajomość podstaw terminologii TIK Podstawowa obsługa programu graficznego

10 Proponowane szkolenia
Podstawowe programy biurowe Grafika prezentacyjna Tworzenie stron WWW Tworzenie materiałów cyfrowych Platformy edukacyjne - organizacja i wykorzystanie Dziennik elektroniczny jako narzędzie komunikacji Efektywne wyszukiwanie informacji Bezpieczeństwo w sieci Wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce

11 Certyfikat „e-Nauczyciel”
„„Certyfikacja e-nauczyciel”” program uzupełniający i wspierający rządowy program Cyfrowa Szkoła.  zorganizowanie i sfinansowanie w ramach działalności statutowej przez PTI certyfikacji 804 nauczycieli po dwóch z każdej szkoły objętej programem.

12 Certyfikat e-Nauczyciel
Program certyfikacji PTI/ECDL: e-Nauczyciel TEST e-Nauczyciel e-Nauczyciel ekspert

13 Certyfikat e-Nauczyciel
Program certyfikacji PTI/ECDL: e-Nauczyciel TEST e-Nauczyciel e-Nauczyciel ekspert uzyskał akceptację Fundacji ECDL i prawo używania znaku „Endorsed by ECDL Foundation”.

14 e-Nauczyciel TEST e-Nauczyciel TEST obejmuje następujące trzy obszary zagadnień: prawne, etyczne i społeczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji, nauka i praca w środowisku technologii, w szczególności korzystanie z zasobów internetowych oraz znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie, środowisko TIK w nauczaniu oraz korzystanie z zasobów i funkcji platformy edukacyjnej. Test jest przeprowadzany w obecności i pod nadzorem egzaminatora ECDL.

15 Potwierdzenie wymagań e–Nauczyciel
przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów, przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów, bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej – potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem.

16 Dziękuję za uwagę Beata Chodacka beata.chodacka@ecdl.pl


Pobierz ppt "E-nauczyciel Rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach Rządowy Program "Cyfrowa Szkoła” oraz Certyfikacja e-Nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google