Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P AŃSTWO 2.0 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P AŃSTWO 2.0 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 23 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 P AŃSTWO 2.0 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.

2 2 CEL: rozwój mierzony poprawą jakości życia (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego kraju UE (Holandia, 2009 – 45%; 2030 – więcej niż 65%) i zwiększenie spójności społecznej) Polaków dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju Makroekonomiczne warunki rozwoju Polski do 2030 roku Filar innowacyjności (modernizacji) Nastawiony na zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą konkurencyjność Filar terytorialnego równoważenia rozwoju (dyfuzji) Zgodnie z zasadami rozbudzania potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji i absorbcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału konkurencyjności Polski Filar efektywności Usprawniający funkcje przyjaznego i pomocnego państwa (nie nadodpowiedzialnego) działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji Polska 2030 – Filary rozwoju

3 Kreatywność i innowacyjność gospodarki Wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach TURBODOŁADOWANIE: Aspiracje społeczne Konkurencyjnej jakości badania naukowe i współpraca z gospodarką Rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców TURBODOŁADOWANIE: Impet cyfrowy Infrastruktura (w tym infrastruktura teleinformatyczna) 3 Informacja (otwarte zasoby) e-Państwo Filar innowacyjności – wzmocnienie – wehikuł innowacyjności

4 Innowacyjność Polski wśród państw UE Źródło:Innovation Union Scoreboard 2011 The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation 1 February 2012 4

5 5 Z European Innovation Scoreboard 2011-2012 wynika, że w wielu kategoriach oceny Polska wypada źle. Ale w obszarze zasobów ludzkich wskaźniki wskazują na przewagę. Nie umiemy przekładać innowacji na efekty ekonomiczne, bo brakuje nam innowatorów (osób zdolnych do wdrożenia zmian – innowacji) oraz relacji i współpracy między sferą gospodarki oraz sferą nauki. Wymiary innowacyjności – czy mamy się na czym oprzeć?

6 6 Global Competetiveness Index Miejsce (na 139) Wynik (1-7) Etapy rozwoju 1 Przejście z 1 do 2 2 Przejście z 2 do 3 3 GCI 2011-2012 414,5 Napędzane przez czynniki Napędzane przez wydajność Napędzane przez innowacje GCI 2009-2010 (na 133)464,3 GCI 2008-2009 (na 134)534,3 Podstawowe czynniki564,7 Instytucje524,2 Infrastruktura743,9 Stabilność makroekonomiczna744,7 Podstawowa edukacja i ochrona zdrowia 406,1 Czynniki sprzyjające efektywności304,6 Edukacja wyższa i szkolenia315,0 Efektywność rynku dóbr524,4 Efektywność rynku pracy584,5 Zróżnicowanie źródeł kapitału344,6 Gotowość do absorbcji technologii484,2 Rozmiary rynku205,1 Czynniki sprzyjające innowacyjności573,6 Zróżnicowanie struktury biznesowej604,1 Innowacyjność583,2 Polska w rankingach konkurencyjności W ciągu 3 lat awansowaliśmy z miejsca 53 na 41

7 Networked Readiness Index (wg. WEF) otoczenie prawno – ekonomiczne gotowość indywidualna biznesu administracji ; użytkowanie indywidualne biznesu administracji Źródło: World Economic Forum

8 Wydatki na badania i rozwój Ranking sektorów gospodarki pod względem udziału wydatków na B+R w przychodach 8

9 9 Internet w Polsce

10 10 Internet w Polsce

11 11 Internet w Polsce

12 Czekam na treść Źródło: Raport końcowy Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark Measurement, luty 2011 r. Stopień zaawansowania usług e-administracji - 2010 r. (w %) 12 Wskaźnik zaawansowania usług on-line w administracji publicznej: Mierzony według pięciostopniowego modelu dojrzałości: 1.informacja 2.jednostronna interakcja 3.dwustronna interakcja 4.transakcja 5.nakierowanie usług Wskaźnik Polski wyniósł 87% przy średniej europejskiej 90%.

13 13 Cyfryzacja: Sens i cele Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie dostępności do Internetu potencjał wzrostu PKB o 1-1,5% Broadband Infrastructure and Economic Growth (2009) Udział w PKB 2,7 % Promocja i edukacja Rozwój treści Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki Wpływ na innowacyjny rozwój Projekty infrastrukturalne Wzrost gęstości o każde 10% Podejście kompleksowe/ holistyczne – wymiar cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny Trzy filary skutecznej cyfryzacji Raport Boston Consulting Group i Google

14 1.Od analogu do digitalu: – równoczesność zdarzeń, procesów w świecie; – portale społecznościowe a wspólnoty; – bycie w sieci (demokratyzm uczestnictwa); – szybkość decyzji (informacje – przetwarzanie); – selekcja informacji (prawda/fałsz – dobro/zło); – dylemat: wolność – bezpieczeństwo – własność (nowe definicje) 2.Nowe generacje a postulat nowego obywatelstwa: – międzypokoleniowe zmiany społeczne (luka, konflikt, solidarność); – aspiracje społeczne (nowy konsumizm: mieć, aby być); – wolność – Internet jako dom, możliwość wyboru; – społeczeństwo sieci – społeczeństwo możliwości wyboru – uczestnictwo (demokracja partycypacyjna); – wpływ na rzeczywistość (konsultacje on-line); 3.Model państwa optimum: – selektywna interwencja – 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste; – Polityka społeczna przeciw nierówności, przeniesienie punktu ciężkości z dochodów na dostęp – open government – rząd – samorząd (nowa harmonia). – instytucje publiczne działają nie tylko dla obywatela, ale z obywatelem. 14 Nowe czynniki rozwoju (procesy)

15 FILAR I ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila) Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny) Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca) Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz) Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu 15

16 Rozwój internetu w Polsce Scenariusz bazowy Scenariusz dynamiczny Scenariusz skokowy - Trzy scenariusze do 2020r. Przyspieszenie udziału internetu w gospodarce wzrost nakładów na gospodarkę internetową największa dynamika w 2014r. – 11% wzrost liczby użytkowników - później wyhamowanie dynamiki 13% wzrost nakładów wzrasta ruch wewnątrzsieciowy Dzięki efektowi kuli śniegowej utrzymuje się dynamika wzrostu Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r. rozwój w obecnym tempie przedłużenie obecnych trendów utrzymanie wydatków na obecnym poziomie 80% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 18mln użytkowników 85% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 20 mln użytkowników 95% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 28 mln użytkowników 16

17 Rozwój internetu w Polsce a rozwój gospodarki Scenariusz bazowy – rozwój w obecnym tempie - w 2020r. 9,5 % udział internetu w PKB Scenariusz dynamiczny – niewielki wzrost 10,2 % udział internetu w PKB (0,6-0,7 pp. rocznie ) Scenariusz skokowy – efekt kuli śniegowej 13,1 % udział internetu w PKB Trzy scenariusze do 2020r. Poziom przyrostu nominalnego dzięki internetowi w podziale na poszczególne sekcje Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r. transport i gospodarka magazynowa – 40mld zł sektor publiczny – 37mld zł informacja i komunikacja – 25 mld zł informacji i komunikacji - przyrost o 38,2 mld zł sektor publiczny – 32,6mld zł pozostałe usługi – 28mld zł finanse i ubezpieczenia – 28 mld zł sektor publiczny – 60mld zł transport i gospodarka magazynowa – 50mld zł Informacja i komunikacja – 30mld zł Finanse i ubezpieczenia – 25 mld zł 17

18

19 Źródło: Potrzeby inwestycyjne polskich miast do roku 2035, PWC Potrzeby inwestycyjne polskich miast (na mieszkańca)

20 FILAR II ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA INTERNETU Wielofunkcyjność dla tubylców w sieci Nawyki kulturowe młodej generacji Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi) Promocja Digital Single Market Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo) Otwarte zasoby Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi) E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja) Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja) Rozwój treści: podaż – popyt (czynnik napędowy) Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu) 20 Rozwój internetu rzeczy

21 21 Młodzi w odróżnieniu od starszych używają internetu do działalności kreatywnej. O ile penetracja sieci w Polsce nie jest wysoka, o tyle używanie portali społecznościowych jest duże: Źródło: World Internet Project 2010 - Poland Źródło: Special Eurobarometer 335, E-Communications Household Survey Fieldwork: November - December 2009 Publication: October 2010 Częstotliwość używania internetu do: Młodzi a nowe media

22 22 Źródło: eGovernment Survey 2012 United Nations Wskaźniki rozwoju E-Government RAPORT ONZ 2012 W aktualnym rankingu dla usług e-government ONZ Polska spadła z pozycji 45 na 47, za Malezją (40), Arabią Saudyjską (41), Łotwą (42), Kolumbią (43), Barbadosem (44), Cyprem (45), Czechami (46). Pierwsza 3: Korea, Holandia, Wielka Brytania. W stosunku do średniej światowej jesteśmy nadal lepsi w indeksie całościowym oraz poszczególnych: * usługach online, * infrastruktury telekomunikacyjnej, * kapitału społecznego, ale regionalnie już tylko w indeksie kapitału społecznego

23 23 200420052006200720082009 Growth in use 2004-09 UK49545765707655.1% France313639576365109.7% Denmark70737876808217.1% Germany50545964687142.0% Italy26283134374261.5% NBL64666974778026.0% Norway68747781868829.4% Poland222934394452136.4% Spain31353944495474.2% Sweden75768075838614.7% Average43475158626653.7% EU of 2736434551566066.7% Netherlands72747681838619.4% Belgium50535863667040.0% Luxembourg59636572778340.7% Źródło: Online Trends 2011 Research, Report Commissioned by Kelkoo, Report Prepared by Centre for Retail Research, Nottingham, 9 December 2010 Liczba użytkowników internetu 2004-2010 na 100 osób (16+) Prognozowany wzrost sprzedaży branży e-commerce online i offline 2010-11 Dynamika rozwoju sieci i perspektywa rozwoju handlu internetowego

24 24 Udział sektora internetowego w PKB: 2009-2015 Warunki dla nowych przewag konkurencyjnych

25 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 25 1.brak koordynacji projektów informatyzacyjnych, silosowe i posegmentowane podejście, brak synergii, 2.ciągłe niedocenianie wagi cywilizacyjnego przełomu, braku kompleksowości w rozumieniu tych zjawisk + prymat spojrzenia wyłącznie technicznego nad szerszym, w którym zmiany technologiczne są narzędziami głębszych przeobrażeń i funkcji Wyzwanie: rozwojowy potencjał Polski w niewielkim stopniu wzmacniany jest procesami cyfryzacji oraz dobrej i sprawnej informatyzacji administracji publicznej. Dlaczego wciąż się nie udaje…

26 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 26 planując informatyzację trzeba konsekwentnie stosować zasady właściwego zarządzania, mając na uwadze m.in.: funkcjonalność i użyteczność dla użytkowników i interesariuszy świadome uczestnictwo w informatyzacji właścicieli procesów priorytetyzację projektów uwzględniającą znaczenie i korzyści dla obywateli oraz ograniczenia finansowe projekty muszą być dzielone na etapy, których realizację da się precyzyjnie rozliczyć systemy muszą być testowane z użytkownikami przed wdrożeniem do pełnej eksploatacji wszystkie działania po stronie administracji i biznesu muszą być prowadzone przejrzyście, aby nie narażać projektów na fiasko Dotychczasowa analiza prowadzonych projektów informatycznych w administracji (Stajnia Augiasza) wykazała, że należy postawić sprawy na nogach, a nie na głowie – co w praktyce oznacza zmianę podejścia do sposobu projektowania, organizowania i prowadzenia prac projektowych w administracji publicznej: Postawić na nogach, nie na głowie… stajnia Augiasza

27 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 27 1.brak kompleksowego, wielowymiarowego i perspektywicznego podejścia 2.brak koordynacji na poziomie rządowym 3.brak kompleksowej wizji nastawionej na użytkownika 4.prymat perspektywy techniczno-sprzętowej nad realizacją oczekiwanych funkcji, jakości i przyjaznych dla użytkownika aplikacji 5.brak logicznej sekwencyjności w opracowywaniu i realizacji projektów 6.brak etapowości w planowaniu oraz wdrażaniu projektów 7.niebezpieczeństwo kumulacji w czasie rozliczeń 8.niebezpieczeństwo braku kompatybilności 9.brak odpowiednio zaplanowanego w projektach czasu na testowanie 10.niewystarczająca współpraca z interesariuszami 11.brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb użytkowników + zmiany w aktach prawnych 12.brak analiz kosztów utrzymania 13.nieprzejrzystość decyzji (dotyczy niektórych działań w latach 2007–2010, objęte analizą CBA i prokuratorską) Grzechy przy realizacji projektów informatycznych

28 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 28 PESEL OEWIUDO CRASC CEPIKMF SIS ePUAP CEWiUDP TERY T CRS Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia…

29 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 29 PESEL OEWIUDO CRASC CEPIKMF SIS ePUAP CEWiUDP TERY T CRS 1.brak niezbędnej legislacji (CRASC) 2.brak integracji rejestrów 3.konieczne do wydatkowania nieplanowane dodatkowe środki ok. 2 mld zł (druk blankietów) 4.rezultat niemożliwy do osiągnięcia ani w zaplanowanym czasie, ani budżecie! Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia…

30 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 30 Obywatel załatwi sprawy korzystając z darmowego profilu zaufanego z ujednoliconym identyfikatorem (e-dowód w nowej postaci) PESEL OEWIUDO CRASC CEPIK ? MF SIS ePUAP CEWiUDP TERYT CRS SOP C ERTYFIKAT ? Projekt pl.ID – kierunek działań na 2015+

31 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 31 mała liczba użytkowników brak usług na ePUAP, z których Polacy masowo by korzystali niewygodny przelew (za odpłatne usługi) podmioty publiczne nie chcą do korzystać ze skrzynki podawczej (ESP) ani zamieszczać usług niekorzystny wizerunek ePUAP skargi, wnioski, zapytania do urzędu dopisanie do spisu wyborców wydanie prawa jazdy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępnianie informacji publicznej na wniosek formularze 360 rodzajów usług… ePUAP – zdiagnozowane słabości

32 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 32 US ZUS UW konsulaty poczta banki JST ok. 42 tysiące KRS - wpisy CEIDG – obsługa działalności gospodarczej np. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek eCŁO zamówienia podatek np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę, dodanie do spisu wyborców, etc. rekrutacja wniosek o stypendium ZUS MG UWUW UWUW MF UZP MS UJ samorządy zrealizowane planowane potencjalne Usługi na ePUAP

33 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 33 przeprowadzić niezbędne zmiany legislacyjne np. doprecyzować obowiązek ustawowy dot. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) rozszerzyć zestaw usług publicznych dostępnych elektronicznie, w tym usług rejestrowych, dzięki: popularyzacji ESP wprowadzeniu uniwersalnych formularzy dla oferowanych usług lepszej kooperacji z dostawcami usług (w tym resortami, jednostkami samorządu terytorialnego) zwiększyć skalę korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dzięki: poprawie ergonomii poszerzeniu dostępności punktów pozyskiwania Profili Zaufanych zwiększeniu liczby użytecznych, społecznie pożądanych usług propagowaniu platformy jako efektywnej drogi kontaktu obywateli z administracją ePUAP – opis kierunkowych zmian

34 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 34 Zainicjowany w latach 90-tych projekt X-ROAD mający na celu stworzenie bezpiecznego, zestandaryzowanego otoczenia sieciowego dla połączonych i komunikujących się systemów informatycznych administracji. W latach 2000–2003 uruchomiono portal dostępu do usług e-administracji przez internet i urządzenia mobilne. Mając wszystkie e-usługi, jako zwieńczenie wprowadzono dowód osobisty. Źródło: eEstonia Story eGovernment Academy 2012 Inspiracja: e-Government w Estonii PROJEKT X-ROAD

35 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 35 priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa Informatyzacja Zintegrowana

36 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 36 Informatyzacja podporządkowana obiegowi informacji => logiczny i skuteczny obieg informacji => administracja szybciej pomoże obywatelowi w realizacji obowiązków oraz wspiera jego aspiracje. Procesy w administracji publicznej i usługi jakie ona zapewnia, a nie projekty informatyczne => właścicielem każdego procesu powinien być nie informatyk, lecz merytorycznie zaangażowany urzędnik lub urząd, który realnie odpowiada za kontakty na linii państwo-obywatel. Przejrzysta i efektywna informatyzacja => najlepsza relacja wyników do nakładów. Państwo neutralne technologicznie = możliwość zmiany usługodawcy + gwarancja dostępu obywatela nieograniczona posiadanym urządzeniem czy systemem operacyjnym. Informatyzacja Zintegrowana – 4 podstawowe zasady

37 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 37 Sprawna administracja – sieć instytucji powiązanych Systemem Informacyjnym Państwa (SIP), wspierających obywatela w sposób dla niego niewidoczny, efektywnie oferująca usługi jak najlepszej jakości, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w formule otwartego rządu. Cel informatyzacji – ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania, bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo- obywatel, przy zagwarantowaniu najlepszej relacji nakładów do rezultatów: jakościowych – zaoszczędzony czas i wysiłek przedsiębiorców i obywateli, ilościowych – mniej dokumentów, krótszy czas obsługi, niższe koszty funkcjonowania państwa i samorządu. Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa

38 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 38 punkt wyjścia: określenie wszystkich obszarów działalności publicznej i zidentyfikowanie ich właścicieli instytucjonalnych, w celu nakreślenia schematu architektury logicznej Systemu Informacyjnego Państwa => stopniowe poprawianie oraz optymalizacja procesów w przyszłości) określenie oraz skatalogowanie usług dostarczanych przez poszczególne instytucje oraz opisanie procesów (występujących w rzeczywistości lub przewidywanych) jak i zdiagnozowanych nieprawidłowości w sposób zintegrowany objęcie informatyzacją podstawowych dziedzin działalności państwa, co doprowadzi do powstania rozwiązań sektorowych jak: e-Zdrowie, e-Podatki, e-Szkoła, e-Sprawiedliwość, itd. Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa

39 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 39 Obywatel… …przez Internet ma dostęp do KW, otwiera działalność gospodarczą, rozliczy podatki, ZUS, cło … policja/straż pożarna przyjedzie w 4 minuty (zamiast 7), jest lepiej przygotowana …pozyska informacje przez Internet (ZUS, pomoc społeczna, podatki) Lepszy obieg informacji Koniec z noszeniem dokumentów i zaświadczeń Uproszczenie procedur, krótsze formularze, szybsze decyzje API Sprawniejsza administracja Pełna wiedza nt. infrastruktury Ortofotomapy i symulacje zagrożeń Większe bezpieczeństwo danych Korzyści z e-administracji

40 Uniknąć nadmiaru państwa (zbyt opiekuńcze, zbyt regulujące); Uniknąć modelu państwa minimum; Nowa definicja odpowiedzialności i interwencji; - selektywnej, zaadresowanej efektywnie; Interwencja w sferze DOSTĘPU; Zmiana modelu przeciwdziałania nierównościom: od problemu dochodów do problemu dostępu; Dobra publiczne (dostęp): edukacja, zdrowie, zabezpieczenie na starość, Internet (szerzej: wiedza i kultura); Równowaga własności – wolności – bezpieczeństwa; Relacje w sprawach publicznych: rząd – samorząd – biznes – NGO - nowe społeczeństwo portali (dawna synergia, potencjalny konflikt, harmonia kooperacji); 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste; 40 Państwo optimum

41 41 Ewolucja administracji publicznej (od zaświadczenia do oświadczenia) Źródło: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Modele państwa / obywatelskości

42 FILAR III ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne – kompetencje 2020/2030) Projekt CYFROWA SZKOŁA Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje) Latarnicy 50+ (waga rozwiązań – 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu) Ramy dla kultury cyfrowej Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty) 3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci) Demokracja on-line (dylematy: wolność – własność- bezpieczeństwo) Open government 42

43 43 Kreatywność, innowacyjność i nowe przewagi konkurencyjne Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011. 1. WNIOSKOWANIE: Umiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia tego co jest wyrażane 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA: Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I bezpośredni sposób do odczuwania i stymulowania reakcji i pożadanych interakcji 3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych 4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE: Umiejętność pracy w różnych umiejscowieniach kulturowych 5. PRZETWARZANIE DANYCH: Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do rozumowania opartego na wiedzy 6. KOMPETENCJE CYFROWE: Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania treści opartych na nowych formach i komunikowanie ich 7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ: Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu dziedzin 8. MYŚLENIE PROJEKTOWE: Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań i procesów do oczekiwanych wyników 9. PRACA W SZUMIE: Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji dla zmaksymaliwoania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi 10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU: Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym zespole Kompetencje XXI wieku

44 E- Szkoła E – szkoła (wyposażenie, sieć) E – uczeń (kompetencje, sposób uczenia się, dostępność urządzeń) E – podręcznik (wykorzystanie różnorodnych treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach, personalizacja nauczania i samouczenia się) E – nauczyciel: coach i coachowany (nastawiony na uczenie kooperacji oraz personalizację uczenia). 44 E-Szkoła

45 45 Latarnicy 50+ Licencja Creative Commons Projekt MAiC i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie Promocja w społeczeństwie lokalnym Wolontariusze Znane postaci ambasadorami i latarnikami

46 Model otwartego rządu - open government- kontekst Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce 4 przemiany cywilizacyjne technologiczna: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów demograficzna: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy demokracja: od reprezentacji do partycypacji administracyjna: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności 46

47 integracja z rynkiem pracy dodatkowe przychody i korzyści oszczędność czasu niskie koszty zakupy w internecie Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+ Źródło: Wyniki Badań Projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, PWC

48 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 48 W najbliższych dwóch latach należy dokonać przeglądu rozwiązań oraz oceny sytuacji i wprowadzić wszystkie niezbędne korekty, by uspójnić budowane rozwiązania i systemy (w pełny sposób wykorzystać nowe narzędzie koordynacji – Komitet ds. Cyfryzacji). Następnie, trzeba przygotować strategiczne ramy oraz zawartość nowego programu operacyjnego, na lata finansowania unijnego 2014–2020, skupionego na realizacji celów POLSKI CYFROWEJ, zgodnie z założeniami Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju POLSKA 2030. Trzecia fala nowoczesności oraz kierunkami ze Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku. Równolegle, do końca 2012 roku, należy przygotować nowy PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA, który powinien powstać w zupełnie nowej formule, bardziej nastawionej na generalne cele i rozwój usług, niż poszczególne zadania informatyzacyjne. Potrzebne kluczowe działania - konkluzje

49 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 49 wyjaśnić do końca wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją projektów informatycznych w administracji finansowanych ze środków UE przedstawić KE wyniki analizy, pokazując które segmenty/części projektów są realizowalne bez ryzyka nieprawidłowości i przygotować projekty z listy rezerwowej, żeby w razie potwierdzenia nieprawidłowości, uwolnione środki wykorzystać na zakontraktowanie dodatkowych projektów stworzyć nowe przejrzyste ramy symetrycznej współpracy z sektorem biznesu, nowa filozofia – jasne reguły z zachowaniem konkurencyjności wdrożyć rekomendacje… Potrzebne kluczowe działania - konkluzje

50 23.04.2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji 50 Nowy start jest nie tylko koniecznością jest szansą, której nie można zmarnować!


Pobierz ppt "P AŃSTWO 2.0 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 23 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google