Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji"— Zapis prezentacji:

1 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji
Państwo 2.0 Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.

2 Polska 2030 – Filary rozwoju
CEL: rozwój mierzony poprawą jakości życia (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego kraju UE (Holandia, 2009 – 45%; 2030 – więcej niż 65%) i zwiększenie spójności społecznej) Polaków dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju Makroekonomiczne warunki rozwoju Polski do 2030 roku Filar innowacyjności (modernizacji) Nastawiony na zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą konkurencyjność Filar terytorialnego równoważenia rozwoju (dyfuzji) Zgodnie z zasadami rozbudzania potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji i absorbcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału konkurencyjności Polski Filar efektywności Usprawniający funkcje przyjaznego i pomocnego państwa (nie nadodpowiedzialnego) działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji

3 TURBODOŁADOWANIE: Impet cyfrowy
Filar innowacyjności – wzmocnienie – wehikuł innowacyjności TURBODOŁADOWANIE: Impet cyfrowy Kreatywność i innowacyjność gospodarki Wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach TURBODOŁADOWANIE: Aspiracje społeczne Konkurencyjnej jakości badania naukowe i współpraca z gospodarką Rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców e-Państwo Informacja (otwarte zasoby) Infrastruktura (w tym infrastruktura teleinformatyczna)

4 Innowacyjność Polski wśród państw UE
Źródło:Innovation Union Scoreboard 2011 The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation 1 February 2012

5 Wymiary innowacyjności – czy mamy się na czym oprzeć?
Z European Innovation Scoreboard wynika, że w wielu kategoriach oceny Polska wypada źle. Ale w obszarze zasobów ludzkich wskaźniki wskazują na przewagę. Nie umiemy przekładać innowacji na efekty ekonomiczne, bo brakuje nam innowatorów (osób zdolnych do wdrożenia zmian – innowacji) oraz relacji i współpracy między sferą gospodarki oraz sferą nauki. Źródło:Innovation Union Scoreboard The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation 1 February 2012

6 Polska w rankingach konkurencyjności
W ciągu 3 lat awansowaliśmy z miejsca 53 na 41 Global Competetiveness Index Miejsce (na 139) Wynik (1-7) Etapy rozwoju 1 Przejście z 1 do 2 2 Przejście z 2 do 3 3 GCI 41 4,5 Napędzane przez czynniki Napędzane przez wydajność Napędzane przez innowacje GCI (na 133) 46 4,3 GCI (na 134) 53 Podstawowe czynniki 56 4,7 Instytucje 52 4,2 Infrastruktura 74 3,9 Stabilność makroekonomiczna Podstawowa edukacja i ochrona zdrowia 40 6,1 Czynniki sprzyjające efektywności 30 4,6 Edukacja wyższa i szkolenia 31 5,0 Efektywność rynku dóbr 4,4 Efektywność rynku pracy 58 Zróżnicowanie źródeł kapitału 34 Gotowość do absorbcji technologii 48 Rozmiary rynku 20 5,1 Czynniki sprzyjające innowacyjności 57 3,6 Zróżnicowanie struktury biznesowej 60 4,1 Innowacyjność 3,2

7 Networked Readiness Index (wg. WEF)
otoczenie prawno – ekonomiczne gotowość indywidualna biznesu administracji; użytkowanie indywidualne biznesu administracji Źródło: World Economic Forum

8 Wydatki na badania i rozwój
Ranking sektorów gospodarki pod względem udziału wydatków na B+R w przychodach

9 Internet w Polsce

10 Internet w Polsce

11 Internet w Polsce

12 Stopień zaawansowania usług e-administracji - 2010 r. (w %)
Wskaźnik zaawansowania usług on-line w administracji publicznej: Mierzony według pięciostopniowego modelu dojrzałości: informacja jednostronna interakcja dwustronna interakcja transakcja nakierowanie usług Wskaźnik Polski wyniósł 87% przy średniej europejskiej 90%. Czekam na treść Źródło: Raport końcowy „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark Measurement”, luty 2011 r.

13 Cyfryzacja: Sens i cele
Podejście kompleksowe/ holistyczne – wymiar cywilizacyjny, ekonomiczny, społeczny Trzy filary skutecznej cyfryzacji Zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa Zwiększenie potrzeby używania Internetu Zwiększenie dostępności do Internetu Projekty infrastrukturalne Rozwój treści Promocja i edukacja Wzrost gęstości o każde 10% Wzrost sprawności państwa i rozwój e-gospodarki potencjał wzrostu PKB o 1-1,5% Udział w PKB 2,7 % Wpływ na innowacyjny rozwój “Broadband Infrastructure and Economic Growth” (2009) Raport Boston Consulting Group i Google

14 Nowe czynniki rozwoju (procesy)
Od analogu do digitalu: równoczesność zdarzeń, procesów w świecie; portale społecznościowe a wspólnoty; bycie w sieci (demokratyzm uczestnictwa); szybkość decyzji (informacje – przetwarzanie); selekcja informacji (prawda/fałsz – dobro/zło); dylemat: wolność – bezpieczeństwo – własność (nowe definicje) Nowe generacje a postulat nowego obywatelstwa: międzypokoleniowe zmiany społeczne (luka, konflikt, solidarność); aspiracje społeczne (nowy konsumizm: mieć, aby być); wolność – Internet jako dom, możliwość wyboru; społeczeństwo sieci – społeczeństwo możliwości wyboru uczestnictwo (demokracja partycypacyjna); wpływ na rzeczywistość (konsultacje on-line); Model „państwa optimum”: selektywna interwencja 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste; Polityka społeczna przeciw nierówności, przeniesienie punktu ciężkości z „dochodów” na „dostęp” open government rząd – samorząd (nowa harmonia). instytucje publiczne działają nie tylko dla obywatela, ale z obywatelem.

15 FILAR I ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ DO INTERNETU
Szerokopasmowy Internet (gęstość, ostatnia mila) Szybkość (stałe łącza, światłowody, transfer mobilny) Nowe pasma (dywidendy cyfrowe, 800Mhz + 400Mhz) Dostępność (dom, miejsca publiczne: WI-FI, praca) Dziś: 4,6mln gospodarstw domowych bez dostępu

16 Rozwój internetu w Polsce
- Trzy scenariusze do 2020r. Scenariusz bazowy rozwój w obecnym tempie przedłużenie obecnych trendów utrzymanie wydatków na obecnym poziomie 80% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 18mln użytkowników Scenariusz dynamiczny Przyspieszenie udziału internetu w gospodarce wzrost nakładów na gospodarkę internetową największa dynamika w 2014r. – 11% wzrost liczby użytkowników - później wyhamowanie dynamiki Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r. 85% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 20 mln użytkowników Scenariusz skokowy 13% wzrost nakładów wzrasta ruch wewnątrzsieciowy Dzięki efektowi „kuli śniegowej” utrzymuje się dynamika wzrostu 95% populacji w zasięgu internetu szerokopasmowego 28 mln użytkowników

17 Rozwój internetu w Polsce a rozwój gospodarki
Trzy scenariusze do 2020r. Poziom przyrostu nominalnego dzięki internetowi w podziale na poszczególne sekcje Scenariusz bazowy – rozwój w obecnym tempie - w 2020r. 9,5 % udział internetu w PKB informacji i komunikacji - przyrost o 38,2 mld zł sektor publiczny – 32,6mld zł pozostałe usługi – 28mld zł finanse i ubezpieczenia – 28 mld zł Scenariusz dynamiczny – niewielki wzrost 10,2 % udział internetu w PKB (0,6-0,7 pp. rocznie) transport i gospodarka magazynowa – 40mld zł sektor publiczny – 37mld zł informacja i komunikacja – 25 mld zł Scenariusz skokowy – efekt kuli śniegowej 13,1 % udział internetu w PKB sektor publiczny – 60mld zł transport i gospodarka magazynowa – 50mld zł Informacja i komunikacja – 30mld zł Finanse i ubezpieczenia – 25 mld zł Źródło: Raport Deloitte na zlecenie PTC S.A.; marzec 2012r.

18

19 Potrzeby inwestycyjne polskich miast (na mieszkańca)
Źródło: Potrzeby inwestycyjne polskich miast do roku 2035, PWC

20 FILAR II ZWIĘKSZYĆ POTRZEBĘ UŻYWANIA INTERNETU
Wielofunkcyjność dla „tubylców w sieci” Nawyki kulturowe młodej generacji Warunki dla rozwoju biznesu (e-gospodarka, e-usługi) Promocja „Digital Single Market” Nowy model uczestnictwa w kulturze (e-booki, e-dziedzictwo) Otwarte zasoby Rozwój portali społecznościowych (nowy typ więzi) E-państwo/ państwo 2.0 (e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja) Nowy model państwa 2.0 (informacja- informatyzacja) Rozwój treści: podaż – popyt (czynnik napędowy) Rozwój internetu rzeczy Dziś: 2,4 mln (15%) gospodarstw domowych nie ma potrzeby uczestniczyć w sieci (korzystać z Internetu)

21 Młodzi a nowe media Częstotliwość używania internetu do:
Młodzi w odróżnieniu od starszych używają internetu do działalności kreatywnej. O ile penetracja sieci w Polsce nie jest wysoka, o tyle używanie portali społecznościowych jest duże: Źródło: Special Eurobarometer 335, E-Communications Household Survey Fieldwork: November - December 2009 Publication: October 2010 Źródło: World Internet Project Poland

22 Wskaźniki rozwoju E-Government RAPORT ONZ 2012
W stosunku do średniej światowej jesteśmy nadal lepsi w indeksie całościowym oraz poszczególnych: * usługach online, * infrastruktury telekomunikacyjnej, * kapitału społecznego, ale regionalnie już tylko w indeksie kapitału społecznego W aktualnym rankingu dla usług e-government ONZ Polska spadła z pozycji 45 na 47, za Malezją (40), Arabią Saudyjską (41), Łotwą (42), Kolumbią (43), Barbadosem (44), Cyprem (45), Czechami (46). Pierwsza 3: Korea, Holandia, Wielka Brytania. Źródło: eGovernment Survey 2012 United Nations

23 Dynamika rozwoju sieci i perspektywa rozwoju handlu internetowego
Liczba użytkowników internetu na 100 osób (16+)   2004 2005 2006 2007 2008 2009 Growth in use UK 49 54 57 65 70 76 55.1% France 31 36 39 63 109.7% Denmark 73 78 80 82 17.1% Germany 50 59 64 68 71 42.0% Italy 26 28 34 37 42 61.5% NBL 66 69 74 77 26.0% Norway 81 86 88 29.4% Poland 22 29 44 52 136.4% Spain 35 74.2% Sweden 75 83 14.7% Average 43 47 51 58 62 53.7% EU of 27 45 56 60 66.7% Netherlands 72 19.4% Belgium 53 40.0% Luxembourg 40.7% Prognozowany wzrost sprzedaży branży e-commerce online i offline Źródło: Online Trends 2011 Research, Report Commissioned by Kelkoo, Report Prepared by Centre for Retail Research, Nottingham, 9 December 2010

24 Warunki dla nowych przewag konkurencyjnych
Udział sektora internetowego w PKB:

25 Dlaczego wciąż się nie udaje…
Wyzwanie: rozwojowy potencjał Polski w niewielkim stopniu wzmacniany jest procesami cyfryzacji oraz dobrej i sprawnej informatyzacji administracji publicznej. brak koordynacji projektów informatyzacyjnych, „silosowe” i posegmentowane podejście, brak synergii, ciągłe niedocenianie wagi cywilizacyjnego przełomu, braku kompleksowości w rozumieniu tych zjawisk + prymat spojrzenia wyłącznie technicznego nad szerszym, w którym zmiany technologiczne są narzędziami głębszych przeobrażeń i funkcji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

26 Postawić na nogach, nie na głowie… stajnia Augiasza
Dotychczasowa analiza prowadzonych projektów informatycznych w administracji („Stajnia Augiasza”) wykazała, że należy „postawić sprawy na nogach, a nie na głowie” – co w praktyce oznacza zmianę podejścia do sposobu projektowania, organizowania i prowadzenia prac projektowych w administracji publicznej: planując informatyzację trzeba konsekwentnie stosować zasady właściwego zarządzania, mając na uwadze m.in.: funkcjonalność i użyteczność dla użytkowników i interesariuszy świadome uczestnictwo w informatyzacji właścicieli procesów priorytetyzację projektów uwzględniającą znaczenie i korzyści dla obywateli oraz ograniczenia finansowe projekty muszą być dzielone na etapy, których realizację da się precyzyjnie rozliczyć systemy muszą być testowane z użytkownikami przed wdrożeniem do pełnej eksploatacji wszystkie działania po stronie administracji i biznesu muszą być prowadzone przejrzyście, aby nie narażać projektów na „fiasko” Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

27 „Grzechy” przy realizacji projektów informatycznych
brak kompleksowego, wielowymiarowego i perspektywicznego podejścia brak koordynacji na poziomie rządowym brak kompleksowej wizji nastawionej na użytkownika prymat perspektywy techniczno-sprzętowej nad realizacją oczekiwanych funkcji, jakości i przyjaznych dla użytkownika aplikacji brak logicznej sekwencyjności w opracowywaniu i realizacji projektów brak etapowości w planowaniu oraz wdrażaniu projektów niebezpieczeństwo kumulacji w czasie rozliczeń niebezpieczeństwo braku kompatybilności brak odpowiednio zaplanowanego w projektach czasu na testowanie niewystarczająca współpraca z interesariuszami brak dopasowania rozwiązań do realnych i zmiennych w czasie potrzeb użytkowników + zmiany w aktach prawnych brak analiz kosztów utrzymania nieprzejrzystość decyzji (dotyczy niektórych działań w latach 2007–2010, objęte analizą CBA i prokuratorską) Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

28 Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia… Rejestry się nie komunikują
PESEL OEWIUDO CRASC CEPIK MF SIS ePUAP CEWiUDP TERYT CRS Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

29 Projekt pl.ID – dotychczasowe założenia… Rejestry się nie komunikują
brak niezbędnej legislacji (CRASC) brak integracji rejestrów konieczne do wydatkowania nieplanowane dodatkowe środki ok. 2 mld zł (druk blankietów) rezultat niemożliwy do osiągnięcia ani w zaplanowanym czasie, ani budżecie! Rejestry się nie komunikują PESEL OEWIUDO CRASC CEPIK MF SIS ePUAP CEWiUDP TERYT CRS Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

30 Projekt pl.ID – kierunek działań na 2015+ Centralna Szyna Integracyjna
Obywatel załatwi sprawy korzystając z darmowego profilu zaufanego z ujednoliconym identyfikatorem (e-dowód w nowej postaci) ? Certyfikat Centralna Szyna Integracyjna PESEL OEWIUDO CRASC CEPIK ? MF SIS ePUAP CEWiUDP TERYT CRS SOP Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

31 ePUAP – zdiagnozowane słabości
mała liczba użytkowników brak usług na ePUAP, z których Polacy masowo by korzystali niewygodny przelew (za odpłatne usługi) podmioty publiczne nie chcą do korzystać ze skrzynki podawczej (ESP) ani zamieszczać usług niekorzystny wizerunek ePUAP skargi, wnioski, zapytania do urzędu dopisanie do spisu wyborców wydanie prawa jazdy zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udostępnianie informacji publicznej na wniosek formularze 360 rodzajów usług… Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

32 Usługi na ePUAP MG ZUS MS UW UJ UZP MF samorządy zamówienia podatek
KRS - wpisy CEIDG – obsługa działalności gospodarczej np. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek eCŁO zamówienia podatek np. pozwolenia na budowę, rozbiórkę, dodanie do spisu wyborców, etc. rekrutacja wniosek o stypendium ZUS MG UW MF UZP MS UJ samorządy zrealizowane planowane potencjalne ok. 42 tysiące US ZUS UW konsulaty poczta banki JST Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

33 ePUAP – opis kierunkowych zmian
przeprowadzić niezbędne zmiany legislacyjne np. doprecyzować obowiązek ustawowy dot. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) rozszerzyć zestaw usług publicznych dostępnych elektronicznie, w tym usług rejestrowych, dzięki: popularyzacji ESP wprowadzeniu uniwersalnych formularzy dla oferowanych usług lepszej kooperacji z dostawcami usług (w tym resortami, jednostkami samorządu terytorialnego) zwiększyć skalę korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dzięki: poprawie ergonomii poszerzeniu dostępności punktów pozyskiwania Profili Zaufanych zwiększeniu liczby użytecznych, społecznie pożądanych usług propagowaniu platformy jako efektywnej drogi kontaktu obywateli z administracją Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

34 Inspiracja: e-Government w Estonii PROJEKT X-ROAD
Zainicjowany w latach 90-tych projekt X-ROAD mający na celu stworzenie bezpiecznego, zestandaryzowanego otoczenia sieciowego dla połączonych i komunikujących się systemów informatycznych administracji. W latach 2000–2003 uruchomiono portal dostępu do usług e-administracji przez internet i urządzenia mobilne. Mając wszystkie e-usługi, jako zwieńczenie wprowadzono dowód osobisty. Źródło: eEstonia Story eGovernment Academy 2012 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

35 Informatyzacja Zintegrowana
priorytetyzacja przejrzystość najlepsza relacja value for money państwo niezależne obywatel niezależny proces i usługa w centrum (nie projekt IT) właściciel procesu perspektywa użytkownika mniej wysiłku obywatela większa pomoc obywatelowi logiczny i skuteczny obieg informacji zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa efektywność kosztowa neutralność technologiczna państwa Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

36 Informatyzacja Zintegrowana – 4 podstawowe zasady
Informatyzacja podporządkowana obiegowi informacji => logiczny i skuteczny obieg informacji => administracja szybciej pomoże obywatelowi w realizacji obowiązków oraz wspiera jego aspiracje. Procesy w administracji publicznej i usługi jakie ona zapewnia, a nie projekty informatyczne => właścicielem każdego procesu powinien być nie informatyk, lecz merytorycznie zaangażowany urzędnik lub urząd, który realnie odpowiada za kontakty na linii państwo-obywatel. Przejrzysta i efektywna informatyzacja => najlepsza relacja wyników do nakładów. Państwo neutralne technologicznie = możliwość zmiany usługodawcy + gwarancja dostępu obywatela nieograniczona posiadanym urządzeniem czy systemem operacyjnym. Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

37 Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa
Sprawna administracja – sieć instytucji powiązanych Systemem Informacyjnym Państwa (SIP), wspierających obywatela w sposób dla niego „niewidoczny”, efektywnie oferująca usługi jak najlepszej jakości, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w formule otwartego rządu. Cel informatyzacji – ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania, bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo- obywatel, przy zagwarantowaniu najlepszej relacji nakładów do rezultatów: jakościowych – zaoszczędzony czas i wysiłek przedsiębiorców i obywateli, ilościowych – mniej dokumentów, krótszy czas obsługi, niższe koszty funkcjonowania państwa i samorządu. Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

38 Spójny i efektywny System Informacyjny Państwa
punkt wyjścia: określenie wszystkich obszarów działalności publicznej i zidentyfikowanie ich właścicieli instytucjonalnych, w celu nakreślenia schematu architektury logicznej Systemu Informacyjnego Państwa => stopniowe poprawianie oraz optymalizacja procesów w przyszłości) określenie oraz skatalogowanie usług dostarczanych przez poszczególne instytucje oraz opisanie procesów (występujących w rzeczywistości lub przewidywanych) jak i zdiagnozowanych nieprawidłowości w sposób zintegrowany objęcie informatyzacją podstawowych dziedzin działalności państwa, co doprowadzi do powstania rozwiązań sektorowych jak: e-Zdrowie, e-Podatki, e-Szkoła, e-Sprawiedliwość, itd. Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

39 Lepszy obieg informacji Sprawniejsza administracja
Korzyści z e-administracji Obywatel… Lepszy obieg informacji Sprawniejsza administracja …przez Internet ma dostęp do KW, otwiera działalność gospodarczą, rozliczy podatki, ZUS, cło Koniec z noszeniem dokumentów i zaświadczeń Pełna wiedza nt. infrastruktury … policja/straż pożarna przyjedzie w 4 minuty (zamiast 7), jest lepiej przygotowana Uproszczenie procedur, krótsze formularze, szybsze decyzje Ortofotomapy i symulacje zagrożeń …pozyska informacje przez Internet (ZUS, pomoc społeczna, podatki) API Większe bezpieczeństwo danych Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

40 Państwo optimum Uniknąć nadmiaru państwa (zbyt opiekuńcze, zbyt regulujące); Uniknąć modelu „państwa minimum”; Nowa definicja odpowiedzialności i interwencji; - selektywnej, „zaadresowanej efektywnie”; Interwencja w sferze „DOSTĘPU”; Zmiana modelu przeciwdziałania nierównościom: od problemu „dochodów” do problemu „dostępu”; Dobra publiczne (dostęp): edukacja, zdrowie, zabezpieczenie na starość, Internet (szerzej: wiedza i kultura); Równowaga własności – wolności – bezpieczeństwa; Relacje w sprawach publicznych: rząd – samorząd – biznes – NGO - nowe społeczeństwo portali (dawna synergia, potencjalny konflikt, harmonia kooperacji); 4P – Państwo pomocne, przyjazne, partycypacyjne, przejrzyste;

41 Modele państwa / obywatelskości
Ewolucja administracji publicznej („od zaświadczenia do oświadczenia”) Źródło: Polska Wyzwania rozwojowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

42 FILAR III ZWIĘKSZYĆ KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA
System edukacyjny (nowe przewagi konkurencyjne – kompetencje 2020/2030) Projekt CYFROWA SZKOŁA Wykluczenie cyfrowe (geografia, generacje) Latarnicy 50+ (waga rozwiązań – 10mln osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu) Ramy dla „kultury cyfrowej” Rozwój: 3T Floridy (technologie, tolerancja, talenty) 3T: w stronę społeczeństwa smartfonowego (sieci) Demokracja on-line (dylematy: wolność – własność- bezpieczeństwo) Open government

43 Kompetencje XXI wieku Kreatywność, innowacyjność i nowe przewagi konkurencyjne 1. WNIOSKOWANIE: Umiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia tego co jest wyrażane 2. INTELIGENCJA EMOCJONALNA: Umiejętność łączenia się z innymi w głęboki I bezpośredni sposób do odczuwania i stymulowania reakcji i pożadanych interakcji 3. SPRAWNOŚĆ ADAPTACYJNA Biegłość w myśleniu i wymyślaniu rozwiązań oraz odpowiedzi niekonwencjonalnych 4. KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE: Umiejętność pracy w różnych umiejscowieniach kulturowych 5. PRZETWARZANIE DANYCH: Umiejętność przetłumaczenia dużej ilości danych na abstrakcyjne pojęcia oraz do rozumowania opartego na wiedzy 6. KOMPETENCJE CYFROWE: Umiejętność krytycznej oceny i rozwijania treści opartych na nowych formach i komunikowanie ich 7. MIĘDZYDYSCYPLINARNOŚĆ: Zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z wielu dziedzin 8. MYŚLENIE PROJEKTOWE: Zdolność do rozwijania i doprowadzania zadań i procesów do oczekiwanych wyników 9. PRACA W SZUMIE: Zdolność do rozróżniania i filtrowania informacji dla zmaksymaliwoania funkcji poznawczych przy użyciu różnych technik i narzędzi 10. WSPÓŁPRACA W WIRTUALU: Zdolność do efektywnej, zaangażowanej pracy w wirtualnym zespole Źródło: Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011.

44 E-Szkoła E- Szkoła E – szkoła (wyposażenie, sieć) E – uczeń
(kompetencje, sposób uczenia się, dostępność urządzeń) E – podręcznik (wykorzystanie różnorodnych treści edukacyjnych obecnych w otwartych zasobach, personalizacja nauczania i samouczenia się) E – nauczyciel: coach i coachowany (nastawiony na uczenie kooperacji oraz personalizację uczenia). A więc co z dostępem ? jaka penetracja, jaka szybkość, jak realizować cele Agendy Cyfrowej, jaki rozwój infrastruktury, i jak pomyślany ( czy już wiemy jak wykorzystywać te 27 tys. Km światłowodów więcej od 2015 roku, czy jeszcze nie ?). Te dwie rzeczy: usługi i infrastruktura decydują o pozycji Polski w rankingach ( np. raport ONZ). Oprócz dostępu, nastawienia na użytkownika, usług elektronicznych administracji, niezbędne są duże projekty cywilizacyjne. Do najważniejszych należy CYFROWA SZKOŁA. To się dzieli na: E – szkołę ( wyposażenie, ale i SIEĆ - SZKOŁA) E – ucznia ( jego kompetencje i sposób uczenia się, dostępność urządzeń) E – podręcznik ( bardziej chodzi o treści edukacyjne, ich obecność w otwartych zasobach, różnorodnych, by pomogły w personalizacji nauczania i samo uczenia się) E – nauczyciela : coacha i coachowanego cały czas, nastawionego na uczenie kooperacji oraz personalizację, indywidualizację uczenia. Sens rozmowy o e – treściach edukacyjnych jest taki, że otwiera problem otwartości zasobów ( przygotowujemy ustawę) – do użytkowania, też i przetwarzania komercyjnego, jak to zrobiliśmy przy re – use. Z tego powinna płynąć siła potencjału innowacyjności i kreatywności polskiej gospodarki o nowych przewagach konkurencyjnych. Wypełnienie tych zadań dotyczących otwartości zasobów, domeny publicznej, modeli biznesowych dopasowanych do oczekiwania powszechności łatwego dostępu do dóbr kultury, edukacji, wiedzy i rozrywki - wymaga nowej umowy między twórcami – pośrednikami – użytkownikami, z zachowaniem reguł równowagi między własnością a wolnością. I jeszcze : bezpieczeństwem i odpowiedzialnością. Nad tym pracujemy dyskutując o Karcie Praw Podstawowych i Wolności w Internecie.

45 Latarnicy 50+ Projekt MAiC i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie„
Promocja w społeczeństwie lokalnym Wolontariusze Znane postaci ambasadorami i latarnikami Licencja Creative Commons

46 Model otwartego rządu - „open government”- kontekst
4 przemiany cywilizacyjne technologiczna: internet, technologie mobilne, konwergencja mediów demograficzna: pokolenie cyfrowych tubylców, sieciowość współpracy demokracja: od reprezentacji do partycypacji administracyjna: w poszukiwaniu większej efektywności, dostępności, przydatności Źródło: Mapa Drogowa Otwartego Rządu w Polsce

47 Korzyści ekonomiczne z integracji cyfrowej osób 45+
integracja z rynkiem pracy dodatkowe przychody i korzyści oszczędność czasu niskie koszty zakupy w internecie Źródło: Wyniki Badań Projektu „Polska Cyfrowa Równych Szans”, PWC

48 Potrzebne kluczowe działania - konkluzje
W najbliższych dwóch latach należy dokonać przeglądu rozwiązań oraz oceny sytuacji i wprowadzić wszystkie niezbędne korekty, by uspójnić budowane rozwiązania i systemy (w pełny sposób wykorzystać nowe narzędzie koordynacji – Komitet ds. Cyfryzacji). Następnie, trzeba przygotować strategiczne ramy oraz zawartość nowego programu operacyjnego, na lata finansowania unijnego 2014–2020, skupionego na realizacji celów POLSKI CYFROWEJ, zgodnie z założeniami „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „POLSKA Trzecia fala nowoczesności” oraz kierunkami ze „Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku”. Równolegle, do końca 2012 roku, należy przygotować nowy PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA, który powinien powstać w zupełnie nowej formule, bardziej nastawionej na generalne cele i rozwój usług, niż poszczególne zadania informatyzacyjne. Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

49 Potrzebne kluczowe działania - konkluzje
wyjaśnić do końca wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją projektów informatycznych w administracji finansowanych ze środków UE przedstawić KE wyniki analizy, pokazując które segmenty/części projektów są realizowalne bez ryzyka nieprawidłowości i przygotować projekty z listy rezerwowej, żeby w razie potwierdzenia nieprawidłowości, uwolnione środki wykorzystać na zakontraktowanie dodatkowych projektów stworzyć nowe przejrzyste ramy symetrycznej współpracy z sektorem biznesu, nowa filozofia – jasne reguły z zachowaniem konkurencyjności wdrożyć rekomendacje… Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji

50 Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji
Nowy start jest nie tylko koniecznością jest szansą, której nie można zmarnować! Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji


Pobierz ppt "Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google