Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego"— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Okre Okres realizacji projektu
Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Obszar realizacji projektu
Subregion centralny województwa śląskiego Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 M. Siemianowice Śląskie M. Tychy M. Sosnowiec M. Mysłowice
M. Bytom M. Gliwice M. Zabrze M. Ruda Śląska M. Świętochłowice M. Piekary Śląskie M. Katowice M. Chorzów M. Siemianowice Śląskie M. Tychy M. Sosnowiec M. Mysłowice M. Dąbrowa Górnicza M. Jaworzno powiat zawierciański powiat będziński powiat mikołowski powiat pszczyński powiat bieruńsko-lędziński powiat gliwicki powiat lubliniecki powiat tarnogórski Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Lider projektu Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej , przy ul. Wolności 6 Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Partnerzy projektu Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Jaworznie , przy ul. Grunwaldzkiej 235 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach , przy ul. Powstańców 17 Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie 30-011, przy ul. Wrocławskiej 37a, prowadząca Centrum Integracji Społecznej w Tychach z siedzibą w Tychach , przy ul. Edukacji 11 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach , przy ul. Sienkiewicza 47 Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 Cel główny projektu Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego przez zapewnienie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym z terenu subregionu centralnego do końca pierwszej połowy 2015r. oraz zapewnienie trwałej struktury ośrodków wspierania ekonomii społecznej przez minimum 30 miesięcy od zakończenia projektu. Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 Typy działań realizowanych w projekcie
Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w postaci szkoleń, doradztwa i usług informacyjnych oraz budowa partnerstw na rzecz ekonomii społecznej i promowanie ekonomii społecznej w subregionie centralnym. Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe na założenie spółdzielni socjalnych. Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania ekonomii społecznej. Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Doradztwo ogólne, biznesowe i specjalistyczne Usługi informacyjne
Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz inne usługi wspierające ich działalność Pomagamy przez: Szkolenia Doradztwo ogólne, biznesowe i specjalistyczne Usługi informacyjne Działania animacyjne Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Kto może skorzystać… Podmioty ekonomii społecznej, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego (w tym pracownicy, członkowie i wolontariusze tych podmiotów) oraz inne podmioty, instytucje i osoby fizyczne, spełniające kryteria grupy docelowej projektu. Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Oferujemy… Możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej różnych aspektów prowadzenia działalności i funkcjonowania w sektorze ekonomii społecznej (m.in. zagadnienia z zakresu prawa, księgowości, marketingu, zarządzania, zakładania i prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej, pozyskiwania źródeł finansowania działalności). Wsparcie doradcze m.in. w zakresie przygotowywania biznes planów i analiz finansowych dla działania PO KL 1.4. Wsparcie animatora m.in. w zakresie tworzenia i rozwoju partnerstw na rzecz ekonomii społecznej oraz promowania i wspierania działalności lokalnych podmiotów ekonomi społecznej. Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Szkolenia z umiejętności „miękkich”
Doskonalenie umiejętności personalnych. Zarządzanie czasem dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES. Kreatywne rozwiązywanie problemów w PES (w tym mind mapping). Negocjacje. Negocjacje w działalności PES dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES. Rozwiązywanie konfliktów w PES. Komunikacja interpersonalna. Autoprezentacja dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES. Poradź sobie ze stresem - dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES. Praca z klientem Kontakt z mediami Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Szkolenia z zakresu: Marketing, promocja i współpraca w PES
Budowanie strategii PES krok po kroku oraz wybrane narzędzia zarządzania strategicznego przydatne w działalności PES. Strategie marketingowe i budowanie wizerunku PES. Wykorzystanie Internetu do promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej Partnerstwa i współpraca PES CSR - partnerstwa PES z biznesem

14 Szkolenia z zakresu: Księgowość i finanse w PES
Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego. Podstawy księgowości w PES. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle prawa bilansowego i podatkowego w PES. Podatki w PES

15 Szkolenia z zakresu: Wniosek oraz biznes plan dla PES
Biznes plan – zasady konstruowania oraz praktyczny przykład. Wniosek oraz biznes plan do pożyczek TISE. Wniosek o dotację dla PES

16 Szkolenia z zakresu: Zarządzanie w PES
Zarządzanie projektem. Zarządzanie zespołem w PES

17 Szkolenia z zakresu: Zagadnienia administracyjno-prawne PES
Zakładanie podmiotów ekonomii społecznej. Rozpoczynanie działalności gospodarczej w PES. Spółdzielnie socjalne osób prawnych. Prawo pracy osób niepełnosprawnych i wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wolontariat w PES. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Co wiedzieć powinien członek zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Obowiązki podmiotów ekonomii społecznej w świetle zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

18 Szkolenia z zakresu: Źródła finansowania PES
Sponsoring w PES. Granty jako źródła finansowania PES. Zbiórki pieniężne w PES. Fundraising dla PES od podstaw. Organizacja eventów przez PES. Środki na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

19 Doradztwo ogólne rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
zakładanie przedsiębiorstwa społecznego zarządzanie organizacją zarządzanie personelem prowadzenie księgowości źródła finansowania działalności – podstawy innowacje i nowe technologie twórcze rozwiązywanie problemów

20 Doradztwo biznesowe prawne aspekty działania w sferze ES
prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego budowanie strategii przedsiębiorstwa społecznego, pozyskiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych, przygotowanie biznes planów i analiz finansowych dla PES analiza sytuacji konkurencyjnej m.in. dla działania PO KL 1.4.

21 Animacja Tworzenie i rozwój partnerstw na rzecz ES, szczególnie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Inicjatywy wspomagające współpracę między OWES Wsparcie lokalnych środowisk w zakresie diagnozy ich potrzeb i tworzenia planów działania. Wyszukiwanie liderów lokalnych i wspieranie ich w rozwoju umiejętności. Wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.) Dystrybucja informacji dla PES uzyskanych m.in. od organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów np. z Urzędu Marszałkowskiego, starostwa powiatowego i urzędów gmin, instytucji rynku pracy (WUP, PUP) i instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS). Inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy organizacjami i samorządami wszystkich szczebli. Inicjowanie spotkań branżowych dla PES. Informowanie podmiotów zewnętrznych o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej. Wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi na temat osób zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.). Integracja sektora pozarządowego na terenie działania OWES

22 Wsparcie na utworzenie spółdzielni socjalnej
Pomagamy przez: Szkolenia i doradztwo Pomoc indywidualnego opiekuna spółdzielni Dotację do 20 000 zł na osobę (do 120 000 zł na spółdzielnię) Comiesięczne wsparcie finansowe i doradcze oraz nieodpłatną obsługę księgową przez pierwszy rok działalności spółdzielni Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23 Kto może skorzystać… Osoby niezatrudnione, wykluczone lub narażone na wykluczenie społeczne (m.in. bezrobotni, niepełnosprawni, bezdomni, osoby wykluczone z powodu ubóstwa, sieroctwa, alkoholizmu, narkomani, uchodźcy, byli więźniowie), które: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych mieszkają na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24 facebook.com/owes.slask
Więcej informacji na: oraz na: facebook.com/owes.slask Projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google