Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Staromiejska 16/7, 10-017 Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Staromiejska 16/7, 10-017 Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Staromiejska 16/7, Olsztyn tel./fax Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szansę rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny

3

4 Misją Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy.

5 Regionalny Ośrodek EFS oferuje swoją pomoc NIEODPŁATNIE

6 Oferta Regionalnego Ośrodka EFS: Informacja i promocja Szkolenia Doradztwo Animacja Seminaria informacyjne

7 Punkt Informacyjny Ośrodka informacje o możliwościach Europejskiego Funduszu Społecznego i szans, jakie on stwarza kierowanie do poszczególnych usług Regionalnego Ośrodka EFS

8 Szkolenia - dla przyszłych projektodawców EFS - dla beneficjentów, którzy już otrzymali dotację Przekazujemy wiedzę o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS, tworzeniu projektów, partnerstwie i innych istotnych aspektach

9 Szkolenia Od kwietnia do grudnia 2010 zorganizowaliśmy 6 szkoleń, w których wzięło udział 115 uczestników

10 Doradztwo Świadczymy usługi bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS lub otrzymali już dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów

11 Animacja Wsparcie rozwoju lokalnego, z naciskiem na partnerstwo

12 Zadania Animatora udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania, wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności, wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.). docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS, wspieranie procesu budowy partnerstw oraz działanie na rzecz wzmacniania istniejących partnerstw i innych form współpracy w regionie,

13 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Świętajno Dębomir W 2010 roku, doprowadziliśmy do utworzenia porozumienia pięciu organizacji pozarządowych i trzech instytucji samorządowych z gminy Świętajno. Celem partnerstwa Dębomir jest rozwój społeczno-gospodarczy gminy Świętajno.

14 Porozumienie podpisano podczas uroczystej wigilii stowarzyszeń z gminy Świętajno

15 Wójt gminy Świętajno deklaruje współpracę

16 Wizyty studyjne ku inspiracji W ramach naszych działań organizujemy wizyty studyjne do społeczności/organizacji, które efektywnie wykorzystują środki z POKL. W 2010r odbyła się wizyta do wsi tematycznej Pogrodzie Wioska Dzieci, Młodzieżowego klubu inspiracji UL w Morągu, Partnerstwa na Rzecz Wspierania Ekonomii Społecznej w Ostródzie, Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych i Stowarzyszenia Nasze Gady

17 Edukacja i integracja – wizyta studyjna grudzień 2010

18 Seminarium w Mrągowie – grudzień 2010

19 kontakt: tel./faks Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek EFS w Olsztynie prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ul. Staromiejska 16/7, 10-017 Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google