Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dz. 1.5 a SPO RZL - projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dz. 1.5 a SPO RZL - projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej""— Zapis prezentacji:

1 Dz. 1.5 a SPO RZL - projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

2 Cele projektu - zmiana sytuacji zawodowej osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe lub średnie i pozostające bez zatrudnienia dłużej niż 24 m-ce (licząc od daty ostatniej rejestracji) zagrożonych z tego tytułu wykluczeniem społecznym; - utworzenie na terenie 10 miast Aglomeracji Górnośląskiej sieci 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej (w tym 6 w Zabrzu); - zwiększenie zasięgu pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym pracy w celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego;

3 Opis projektu... W ramach projektu na terenie Aglomeracji Górnośląskiej powstanie 39 Punktów Pomocy Koleżeńskiej. Celem ich funkcjonowania jest: - udzielanie informacji na temat dostępnych ofert pracy; - zbieraniu informacji o osobach znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy; - pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; - udzielanie pomocy koleżeńskiej tzn. wsparcia, doradztwa, wymiany doświadczeń.

4 Opis projektu, ciąg dalszy... Punkty Pomocy Koleżeńskiej obsługiwane będą przez osoby bezrobotne nie krócej niż 24 m-ce, posiadające wykształcenie wyższe lub średnie, w wieku co najmniej 25 lat. Osoby te przed oddelegowaniem do Punktu otrzymają wsparcie w postaci: - szkolenia z zakresu Wsparcia Koleżeńskiego – prowadzonego przez Instytut Wsparcia i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach; - szkolenia z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy – prowadzonego przez urzędy pracy;

5 Opis projektu, ciąg dalszy Osoby obsługujące Punkty kierowane będą przez urzędy pracy na przygotowanie zawodowe (jedna osoba nie może odbywać formy dłużej niż 6 m-cy). W trakcie realizacji projektu, beneficjenci objęci będą usługami z zakresu outplacementu, świadczonymi przez IWiPL.

6 Planowane rezultaty projektu Ukończenie przez 273 osób szkolenia obejmującego tematykę wsparcia koleżeńskiego i przepisów ustawy promocji zatrudnienia (w tym 42 osoby z Zabrza); Utworzenie i wyposażenie 39 PPK dla potrzeb społeczności lokalnych (w tym 6 w Zabrzu); Podjęcie zatrudnienia przez 110 osób (w tym co najmniej 16 mieszkańców Zabrza); Zwiększenie dostępności do usług rynku pracy oraz usług doradczych;

7 Partnerzy Projekt realizowany jest w ramach podpisanej w grudniu 2004 roku umowy partnerskiej, pomiędzy: - Powiatowymi Urzędami Pracy w Bytomiu, Chorzowie, Jaworznie, Katowicach, Mikołowie, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach i Zabrzu; - Instytucie Wsparcia i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.

8 Instytucje, które wyraziły chęć współpracy przy realizacji projektu Punkty Pomocy Koleżeńskiej w Zabrzu (użyczenie lokalu) Caritas Diecezji Gliwickiej; Parafia św. Jadwigi; Parafia św. Andrzeja; Parafia Wniebowzięcia NMP. Parafia NMP Matki Kościoła; ORB w Zabrzu.

9 Czas realizacji projektu Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2005 – czerwiec 2007; Punkty Pomocy Koleżeńskiej funkcjonować będą w okresie listopad 2005 – kwiecień 2007.

10 Dziękujemy za uwagę !!!


Pobierz ppt "Dz. 1.5 a SPO RZL - projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej""

Podobne prezentacje


Reklamy Google