Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Gminne spotkania informacyjne w ramach projektu Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim. Nasza Gmina – Nasze Pomysły na lepsze jutro - warsztaty część I

3 Cel : Stworzenie przestrzeni, w której różne podmioty (instytucje rynku pracy, oświaty, pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, itd.) będą miały okazję przyjrzenia się problemom społecznym występującym w gminie; wypracowanie pomysłów i koncepcji działań na rzecz rozwoju społecznego gminy, a tym samym Powiatu oraz na rzecz realizacji celów określonych PPnRZiSS; Budowanie systemu rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o dialog i współpracę;

4 Produkty / rezultaty Uzupełnienia i uszczegółowienia (na poziomie gminnym) diagnoza problemów społecznych zawarta w PPnRZiSS; Katalog pomysłów i koncepcji działań na rzecz rozwoju społecznego (programy, działania, projekty); Identyfikacja podmiotów (instytucji, organizacji) zainteresowanych pracą – współpracą z / na rzecz rozwoju społecznego;

5 Nasza Gmina – Nasze Pomysły na lepsze jutro I cz. spotkania Zapoznanie się z problemami wskazanymi w PPnRZiSS Wybór i uszczegółowienie problemów na poziomie gminy Wybór problemu(ów) – głosowanie II cz. spotkania Praca nad wybranym problemem (ami) - kreowanie pomysłów/ koncepcji działań na rzecz rozwoju społecznego (faza utopii i realizacji) Plan działania

6 ROZWÓJ GOSPODARCZY (rynek pracy; przedsiębiorczość; produkcja rolna;) OŚWIATA i EDUKACJA (formalna i nieformalna) ROZWÓJ SPOŁECZNY (aktywizacja społeczna; kultura; sport; turystyka; NGO) POMOC SPOŁECZNA i ZDROWIEPOMOC SPOŁECZNA i ZDROWIE

7 Karta Pracy Nasze Pomysły problem / pomysł grupa docelowa (beneficjenci) partnerzy uzasadnienie cel i planowane działania ew. planowane źródła finansowania

8 Dziękuję za uwagę Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt: Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google