Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia."— Zapis prezentacji:

1 IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji Informacje o tempie wdrażania POKL na tle kraju Ocena Planów Działań na rok 2009 Ocena prac Sekretariatu Podkomitetu PO KL Plan działań antykryzysowych

3 Poziom kontraktacji i płatności w komponencie regionalnym PO KL jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 na 30.03.2009

4 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VI jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013

5 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VII jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013

6 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie VIII jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013

7 Poziom kontraktacji i płatności w Priorytecie IX jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013

8 Poziom wdrożenia rekomendacji Komisji Europejskiej w Planach Działań na rok 2009 Województwo warmińsko – mazurskie zajęło drugie miejsce pod względem liczby wdrożonych rekomendacji Komisji Europejskiej.

9 Poziom uwzględnienia rekomendacji w PD na 2009r.

10 Badanie ewaluacyjne pt. Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Sekretariat Podkomitetu PO KL w warmińsko-mazurskim uzyskał najwyższą ocenę pod względem oceny pracy sekretariatu (terminowość, jakość materiałów, organizacja posiedzeń)

11

12 Plan wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście działań antykryzysowych W obliczu obserwowanego spowolnienia gospodarczego w województwie warmińsko-mazurskim konieczne jest podejmowanie działań strategicznych mających na celu wykorzystanie potencjału Europejskiego Funduszu Społecznego w walce z kryzysem. W latach 2007-2008 w ramach POKL w województwie zakontraktowano ponad 215 mln zł a na rok 2009 zaplanowano podpisanie umów na kolejne 245 mln zł. Zarząd Województwa kieruje pracami nad Planem wdrażania PO KL w kontekście działań antykryzysowych określającym strategiczne kierunki działań podejmowanych w obszarze rynku pracy, integracji społecznej oraz wsparcia dla przedsiębiorstw.

13 Cele strategiczne Planu wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście działań antykryzysowych 1. Utrzymanie wysokiego poziomu kontraktacji Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie 2. Kompleksowe wspieranie osób, które utraciły pracę poprzez Aktywną Politykę Rynku Pracy oraz samozatrudnienie 3. Szybkie udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom szczególnie w strategicznych sektorach/branżach najbardziej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym

14 Cele strategiczne Planu wdrażania PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście działań antykryzysowych 4. Zmniejszenie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i ich wpływu na grupy najbardziej zagrożone w województwie warmińsko-mazurskim 5. Wykorzystanie efektów synergii i skoordynowanie działań na różnych poziomach wdrażania PO KL 6. Promocja PO KL jako narzędzia antykryzysowego


Pobierz ppt "IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google