Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontraktacja

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontraktacja

4 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontraktacja

5 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności Alokacja EFRR - 2004-2006 (kurs 1 Euro-3,9587 PLN) 223 645 403 PLN

6 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności

7 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Płatności

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Montaż finansowy w mikroprzedsiębiorstwach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Montaż finansowy w mikroprzedsiębiorstwach Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Zrealizowane uproszczenia w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w związku z Programem Naprawczym zwiększającym absorpcję funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004-2006 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa umożliwiły: przedsiębiorcom łatwiejsze przygotowanie projektu poprzez ograniczenie ilości potrzebnych załączników (np. ZUS, Urząd Skarbowy) Instytucjom Wdrażającym szybszą weryfikację wniosków aplikacyjnych przesunięcie terminu złożenia pozostałych dokumentów na okres podpisywania umowy o dofinansowanie projektu przez beneficjentów, którzy otrzymali decyzję o dofinansowaniu projektów rezygnację z Procedury uproszczonej wydatkowania ś rodków publicznych w ramach Dzia ł ania 3.4 ZPORR, a w związku z nowelizacją ustawy-Prawo zamówień publicznych, zmieniono warunki jej stosowania przez przedsiębiorców

11 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Uproszczenia we wdrażaniu W sferze rozliczeń finansowych projektów już realizowanych: wprowadzono możliwość korygowania zbiorczych wniosków o płatność przez instytucję (Wdrażającą, Pośredniczącą, Zarządzającą) przyjmującą wniosek weryfikacja wydatków beneficjenta w Instytucji Pośredniczącej odbywa się na podstawie próby wydłużono terminy na składanie sprawozdań monitoringowych przez instytucje (Wdrażającą, Pośredniczącą, Zarządzającą) uproszczono system sprawozdawczości poprzez redukcję liczby sprawozdań (z kwartalnych na półroczne)

12 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google