Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Szczepańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Szczepańska."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Małgorzata Szczepańska Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2010 r.

2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 POIG Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

3 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie kontaktów gospodarczych, wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

4 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 133, poz. 892)

5 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wsparcie w ramach poddziałania POIG jest przeznaczone na udział przedsiębiorców w: branżowych programach promocji; programach promocji o charakterze ogólnym.

6 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Alokacja dla poddziałania POIG wynosi: ,00 EUR

7 Beneficjenci poddziałania PO IG Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę (a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

8 Program promocji o charakterze ogólnym jest to jednorazowa impreza promująca Polskę i polską gospodarkę w kraju i poza granicami Polski. Lista programów promocji o charakterze ogólnym jest publikowana na stronach Ministerstwa Gospodarki. Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

9 Nabór wniosków o udzielenie wsparcia W programie promocji o charakterze ogólnym przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pomocy nie później niż 60 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do którego zgłosił udział. Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

10 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Wielkość pomocy na udział w programie promocji o charakterze ogólnym nie może przekroczyć 50 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą i kwoty 25 tys. zł na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Maksymalna wartość wsparcia

11 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przykładowe wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na udział w programach promocji wydatki związane z udziałem w imprezach targowych, wystawienniczych t.j.: wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowy powierzchni wystawienniczej, sal konferencyjnych; transport osób i eksponatów, degustacje, zakup usług doradczych, koszty przejazdu i noclegu zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów zakup usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia produktów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym koszty promocji ponoszone w związku z informowaniem o współfinansowaniu udziału przedsiębiorcy w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

12 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Ocena wniosków o dofinansowanie Kryteria formalne (punktacja 0-1) Kryteria merytoryczne obligatoryjne (punktacja 0-1) Kryteria merytoryczne fakultatywne (punktacja 0-25)

13 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia posiadał udział eksportu w całkowitej sprzedaży przekraczający 30 % 31-50% - 3 pkt 51-70% - 5 pkt 71% < - 7 pkt Wnioskodawca posiada strategię rozwoju eksportu – 2 pkt

14 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca prowadzi, współpracuje lub finansuje badania i rozwój produktów lub usług, które są/będą stanowiły przedmiot eksportu za prowadzenie własnej działalności B+R – 5 pkt za współpracę z dwoma lub więcej podmiotami – 3 pkt za współpracę z jednym podmiotem – 2 pkt

15 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub, akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N lub, akredytowany certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS. Za certyfikaty można uzyskać po 2 pkt – maksymalnie 6 pkt.

16 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Kryteria merytoryczne fakultatywne: Wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy posiada na produkt będący przedmiotem obecnego lub planowanego eksportu: patent na wynalazek – 5 pkt, prawo z rejestracji topografii układów scalonych – 5 pkt, prawo ochronne na wzór użytkowy – 3 pkt, prawo używania oznaczenia geograficznego – 3 pkt, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – 2 pkt.

17 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

18 Instytucja Wdrażająca Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Adres Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Kontakt Tel.: Faks.: Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

19 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Szczepańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google