Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych DG MARKT Warszawa, 14 maja 2013 r. 5 spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych DG MARKT Warszawa, 14 maja 2013 r. 5 spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania."— Zapis prezentacji:

1 Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych DG MARKT Warszawa, 14 maja 2013 r. 5 spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania

2 e-Fakturowanie – sytuacja obecna (I) - Fakturowanie elektroniczne (e-fakturowanie) oferuje znaczne korzyści ekonomiczne - Państwa członkowskie zaczynają podejmować działania w tym obszarze W kilku z nich e-fakturowanie jest już obowiązkowe W innych tworzone są krajowe standardy e-fakturowania lub wdrażane są projekty pilotażowe 05/11/2013

3 e-Fakturowanie – sytuacja obecna (II) Rezultat: - Wiele standardów i formatów e-fakturowania oraz brak interoperacyjności Wyższe koszty i dodatkowe utrudnienia dla firm, które zmuszone są do utrzymywania kilku różnych standardów Demotywujące dla firm, które rozważają udział w transgranicznych zamówieniach publicznych Bariery w funkcjonowaniu jednolitego rynku 05/11/2013

4 Propozycja Komisji - Inicjatywa ws. e-fakturowania w ramach zamówień publicznych zapewnienie interoperacyjności pomiędzy systemami e- fakturowania zwiększenie efektywności rynku jednolitego ułatwienie korzystania z e-faktur 05/11/2013

5 Kontekst - Rada Europejska z czerwca 2012 r. – "priorytetowo należy traktować środki mające na celu dalsze rozwijanie transgranicznego handlu elektronicznego, w tym poprzez ułatwianie przejścia do fakturowania elektronicznego" - Rezolucja PE z kwietnia 2012 r. – "wzywa do tego, aby do 2016 r. e- fakturowanie stało się obowiązkowe dla zamówień publicznych" - Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2013 r. – modernizacja administracji publicznej priorytetem oraz "zapewnienie szeroko zakrojonej, interoperacyjnej cyfryzacji administracji publicznej" - Akt o jednolitym rynku II (SMA II) – Kluczowe działanie 10: "Wprowadzenie fakturowania elektronicznego jako standardowego trybu fakturowania przy zamówieniach publicznych" 05/11/2013

6 Polityka UE w powiązanych obszarach - Agenda Cyfrowa wspiera rozwój społeczeństwa cyfrowego w UE e-administracja jednym z głównych elementów - Modernizacja dyrektyw ws. zamówień publicznych modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych wprowadzenie obowiązkowych e-zamówień publicznych negocjacje w Radzie UE i PE w toku 05/11/2013

7 Istnieją solidne podstawy - Komunikacja "Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie" – COM(2010)712 Grupa ekspertów ds. e-fakturowania Wielostronne Forum UE ds. e-Fakturowania (EMSF) - Dyrektywa Rady ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/45/EU) - Komunikacja "Strategia na rzecz e-zamówień" – COM(2012)179 - Projekty współfinansowane przez Komisję: PEPPOL e-SENS e-PRIOR 05/11/2013

8 Cel inicjatywy Poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających bariery w dostępie do rynku transgranicznych zamówień publicznych 05/11/2013

9 Możliwe opcje 05/11/2013 Interoperable technical solution proposed to the market? Invoices in line with the chosen technical solution must be accepted? Electronic submission required? Only the chosen technical solution allowed? Option (1): No new EU action NO Option (2): Free-choice approach YESNO Option (3): Selective conversion to e- invoicing YES NO/YES (YES - only if a Member State or contracting authority mandates the use of e-invoicing/ electronic submission) NO Option (4): Obligatory acceptance YES NO Option (5): Full conversion to e- invoicing YES NO Option (6): Full harmonisation YES

10 Zakres (I) - Powiązany z niektórymi elementami dyrektyw ws. zamówień publicznych… dotyczy zamówień publicznych powyżej progów UE - …ale z bardziej całościowym podejściem zamówienia publiczne jako proces "od publikacji do płatności" - Dąży do maksymalizacji potencjalnych korzyści wszystkie instytucje zamawiające (zarówno centralne jak i regionalne/lokalne) i podmioty zamawiające wszystkie rodzaje faktur dotyczących procedur objętych dyrektywami 05/11/2013

11 Zakres (II) - Możliwość oddziaływań pośrednich ("spillovers") na obszary nie objęte inicjatywą pionowe – na zamówienia poniżej progów poziome – na sektor B2B na inne procesy (e-zamówienia, e-płatności, e-archiwizacja…) 05/11/2013

12 Na jakim etapie jesteśmy? (I) - Analiza oddziaływania w toku Konsultacje publiczne zakończone Trwają konsultacje wewnętrzne Zakres, opcje, harmonogram… - Przyjęcie przez Komisję planowane na Q2 2013 … zgodnie z zapowiedzią w SMA II oraz w "Roadmap" 05/11/2013

13 Na jakim etapie jesteśmy? (II) - Konsultacje publiczne (22.10.2012 – 14.01.2013) Ponad 700 odpowiedzi Zrównoważony rozkład geograficzny i sektorowy Wyniki wydają się wspierać podjęcie działań przez UE - Kwestionariusz rozesłany do krajowych forum e- fakturowania (poprzez EMSF) w październiku 2013 r. odpowiedzi z 19 państw członkowskich i jednej instytucji międzynarodowej 05/11/2013

14 Konsultacje publiczne - Pełna reprezentacja sektorów 05/11/2013 Number of replies

15 Kompletna reprezentacja geograficzna… …ale niektóre kraje niedoreprezentowane 05/11/2013

16 Korzystanie z e-faktur - 59% firm / instytucji obecnie korzysta z e-faktur - Główne powody, dla których pozostałe firmy / instytucje nie stosują e-fakturowania: "nigdy nie rozważaliśmy wprowadzenia" (29%) Niejasne przepisy ustawowe / wykonawcze (25%) Nadmiar różnych standardów (24%) - Główny powód dla mikroprzedsiębiorstw – zbyt mała liczba faktur (40%) 05/11/2013

17 Bardzo silne wsparcie dla działań UE w obszarze e-fakturowania w zamówieniach publicznych - 89% popiera "działania w celu promowania korzystania z e- fakturowania w zamówieniach publicznych" - 86% popiera "działania w celu promowania interoperacyjności w dziedzinie e-fakturowania w zamówieniach publicznych" - Większe wsparcie dla: instrumentów obowiązkowych w celu zwiększenia korzystania z e- faktur instrumentów dobrowolnych w celu poprawy interoperacyjności 05/11/2013

18 Większość respondentów preferuje podjęcie działań w najbliższym czasie "Jeśli e-fakturowanie w zamówieniach publicznych miałoby stać się obowiązkowe, jaki byłby realistyczny harmonogram wprowadzenia takiego wymogu?" 05/11/2013

19 Wsparcie dla szerokiego zakresu działań - 99% popiera objęcie całego sektora publicznego - 84% popiera objęcie wszystkich rodzajów faktur - Respondenci preferujący ograniczenie zakresu e- fakturowania: 67% - tylko faktury przekraczające określone kwoty pieniężne 41% - tylko faktury dotyczące umów objętych przepisami unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 41% - faktury wystawione w wybranych sektorach 05/11/2013

20 Przyczyny wsparcia – oczekiwane korzyści - Zainteresowane strony postrzegają szereg korzyści… (z 88% respondentów popierających działania UE w celu promocji e-fakturowania w zamówieniach publicznych) 05/11/2013

21 Przyczyny sprzeciwu - Brak dominującego powodu sprzeciwu wobec działań UE… (z 12% respondentów sprzeciwiających się działaniom UE w celu promocji e-fakturowania w zamówieniach publicznych) 05/11/2013

22 Wstępne warunki sukcesu - Dostępność "jednolitego standardu" Niezależnie od wybranego podejścia, wprowadzone byłyby ramy ogólne polityki w tym zakresie oraz wymagania na poziomie unijnuym Odpowiedzialność za wypracowanie szczegółów należałaby do organów normalizacyjnych Państwa członkowskie nadal mogłyby korzystać z krajowych standardów e-fakturowania - Konieczność czerpania doświadczeń z istniejących krajowych publicznych (B2G) i prywatnych (B2G) systemów e-fakturowania (najlepsze praktyki) oraz z projektów na poziomie unijnym e.g. CEN BII, PEPPOL (interoperacyjność) 05/11/2013

23 Harmonogram - Komunikacja z 2010 r.: e-fakturowanie jako "dominująca forma fakturowania do 2020 r." - PE: obowiązkowe e-fakturowanie w zamówieniach publicznych do 2016 r. - Odpowiedzi na konsultacje publiczne: wyraźne poparcie dla szybkiego wprowadzenia e-fakturowania (2016-2018) - Możliwość dostosowania harmonogramu do harmonogramu wdrożenia e-zamówień publicznych 05/11/2013

24 Dziękuję za uwagę! bartosz.dworak@ec.europa.eu 05/11/2013


Pobierz ppt "Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych DG MARKT Warszawa, 14 maja 2013 r. 5 spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google