Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Jakubowicz Polityka w dziedzinie mediów elektronicznych w UE i Polsce: propozycje „Białej Księgi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Jakubowicz Polityka w dziedzinie mediów elektronicznych w UE i Polsce: propozycje „Białej Księgi”"— Zapis prezentacji:

1 Karol Jakubowicz Polityka w dziedzinie mediów elektronicznych w UE i Polsce: propozycje „Białej Księgi”

2 2. Polityka w dziedzinie mediów elektronicznych
To więcej niż polityka w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz polityka audiowizualna Potrzebna ze względu na konwergencję: obejmuje politykę audiowizualną i medialne aspekty Społeczeństwa Informacyjnego (od radia po Internet)

3 3.Cechy komunikacji elektronicznej
Interaktywność Komunikacja asynchroniczna „Konsultacja” Indywidualizacja i personalizacja Łączenie telekomunikacji rozsiewczej (publicznej) z porozumiewawczą (prywatną)

4 4. Nowy wzór komunikacji elektronicznej
W-W-Z-W Wszyscy, Wszystko, Zawsze, Wszędzie czyli Dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnej chwili do każdej osoby i dowolnej treści przechowywanej w pamięci elektronicznej

5 5. Dziedziny polityki medialnej UE
Rozwój regulacji prawnej na rzecz wspólnego rynku w telewizji i cyberprzestrzeni Wspieranie produkcji audiowizualnej Promowanie cyfryzacji, konwergencji, Społeczeństwa Informacyjnego Relacje z krajami trzecimi: rozszerzenie, WTO, współpraca międzynarodowa

6 6. Promocja konkurencji Cele:
Uruchomić potencjał techniczny, rynkowy i gospodarczy mediów Przyspieszyć modernizację gospodarki i społeczeństwa Pobudzić inwestycje w program i produkcję programową

7 7. Promocja konkurencji Metody:
Wprowadzenie naziemnej radiofonii i telewizji cyfrowej Dofinansowanie nadawców regionalnych, lokalnych i społecznych Rozwój sektora produkcji niezależnej Utrzymanie silnych mediów publicznych Ochrona obrotu prawami programowymi, regulacja systemów warunkowego dostępu i sieci dystrybucyjnych, regulacja aliansów strategicznych w środowisku cyfrowym, kontrolowanie zmiany podmiotu nadawczego

8 8. Notyfikować abonament do Komisji Europejskiej?
Nie: Istnienie pomocy publicznej musi najpierw stwierdzić KE ETS (Ferring, Preussen Elektra, Altmark) Pomoc istniejąca Nikt nie notyfikował

9 9. Pluralizm mediów W UE to sprawa krajów członkowskich; prawo unijne dopuszcza przepisy na rzecz pluralizmu mediów na szczeblu krajowym Ewentualnie należy ograniczać koncentrację mediów w prawie prasowym lub o ochronie konkurencji i konsumentów

10 10. Sieci i usługi komunikacji elek-tronicznej, usługi teleinformatyczne
Konwersja cyfrowa Implementacja dyrektyw o komunikacji elektronicznej

11 11. Konwersja cyfrowa Staranne przygotowanie strategii wprowadzania DTT, analiza kosztów i korzyści, określenie ról, wzajemnych relacji i rozliczeń między nadawcami, operatorami multipleksów, sieci, systemów warunkowego dostępu, EPG Zaangażowanie głównych nadawców telewizyjnych, pomoc Państwa Konwersja przyspieszona po długim okresie przygotowawczym

12 12. Dyrektywy o komunikacji elektronicznej
Propozycja implementacji: Ustawa o sieciach i usługach komunikacji elektronicznej (zamiast prawa telekomunikacyjnego) Ustawa o mediach elektronicznych (zamiast u.r.t.), w tym pełna regulacja DTT oraz – jeżeli jest to uzasadnione – stopniowalna pozioma regulacja zawartości audiowizualnej, niezależnie od środków jej przenoszenia

13 13. Nadawca jako operator EPG
Regulowany przez regulatora audiowizualnego jako nadawca Regulowany przez regulatora telekomunikacyjnego jako operator EPG, czyli „przedsiębiorca telekomunikacyjny” Jednak regulowany przez regulatora audiowizualnego w zakresie aspektów prezentacyjnych EPG

14 14. Operator systemu warunkowego dostępu
Regulowany przez regulatora telekomunikacyjnego jako „przedsiębiorca telekomunikacyjny” Nie regulowany przez nikogo w zakresie aspektów programowych

15 15. Wspieranie różnorodności kulturalnej
UNESCO: projekt konwencji o różnorodności kulturalnej WTO/GATS: Unia Europejska nie podejmuje zobowiązań liberalizacyjnych w zakresie rynku audiowizualnego, pragnąc zachować zdolność prowadzenia własnej polityki audiowizualnej

16 16. Cele polityki medialnej w Polsce
Eliminowanie luk informacyjnych i kulturowych Promowanie uczestnictwa w demokracji Podtrzymanie solidarności i spójności społecznej Ochrona tożsamości i suwerenności kulturalnej

17 17. Polskie stanowisko w kwestii nowelizacji dyrektywy „O telewizji bez granic”
W przygotowaniu

18 Koledzy poszerzą i pogłębią temat

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Karol Jakubowicz Polityka w dziedzinie mediów elektronicznych w UE i Polsce: propozycje „Białej Księgi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google