Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego"— Zapis prezentacji:

1 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego
Dyrektywa IORP II Katarzyna Przewalska Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

2 III filarowy system emerytalny w UE i w Polsce
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II III filarowy system emerytalny w UE i w Polsce UE POLSKA I filar podstawowe emerytury państwowe (w Polsce ZUS i OFE) ZUS II filar pracownicze lub zakładowe emerytury (w Polsce PPE) OFE III filar prywatne produkty emerytalne (w Polsce IKE i IKZE) PPE, IKE, IKZE ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

3 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY instytucjami (tzw. IORP)
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II S T A N O B E C N Y DYREKTYWA 2003/41/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. IORP) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

4 GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP brak spójności przy wyliczaniu poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych; zróżnicowanie poszczególnych mechanizmów krajowych, zaprojektowanych do ochrony uczestników pracowniczych programów emerytalnych; niewystarczający poziom uregulowania na szczeblu unijnym wymogów w zakresie zarządzania; ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

5 GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP 4) nieprecyzyjne określenie zakresu informacji dotyczących produktu emerytalnego; 5) brak jasnego rozdzielenia zagadnień dotyczących regulacji ostrożnościowych, typowych dla instytucji rynku finansowego od problematyki z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; 6) treść definicji pojęcia ”aktywności transgranicznej”. ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

6 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II
DOKUMENTY UE 1) Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie - COM(2010) 365; 2) Biała Księga - Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur - COM(2012) 055; ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

7 STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu dyrektywy IORP II: KOMISJA EUROPEJSKA - Pan Komisarz Michael Barnier (DG Rynek wewnętrzny i usługi) ilościowa ocena wpływu (Quantitative Impact Study) została przeprowadzona przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) w terminie – ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

8 STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 3) przewodniczący EIOPA p. Gabriel Bernarndino 11 marca br. ogłosił, że ze względu na „liczne niespójności” w przekazanych przez indagowane instytucje odpowiedziach, EIOPA nie jest w stanie udzielić informacji na temat wyników ilościowej oceny wpływu, w związku z powyższym planuje się przeprowadzenie drugiej rundy badania, 4) syntetyczna ocena wpływu zostanie przedstawiona przez KE wraz z projektem znowelizowanej dyrektywy, ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

9 STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 5) NAJBLIŻSZY KROK: 23 maja br. Komisarz Barnier wskazał na zamiar przedstawienia wniosku dotyczącego rewizji dyrektywy IORP na jesieni 2013 r.; rewizja dyrektywy ma obejmować zagadnienia z zakresu systemu zarządzania (governance) oraz przejrzystości i sprawozdawczości (transparency & reporting); wniosek KE nie będzie obejmował rewizji dyrektywy w zakresie wypłacalności (solvency). ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

10 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II
CEL DYREKTYWY IORP II ułatwienie dostępności transgranicznej: celem jest ograniczenie prawnej, regulacyjnej i administracyjnej złożoności tworzenia transgranicznych programów emerytalnych; wzmocnienie ochrony uczestników programu: wprowadzenie regulacji oceny ryzyka dla instytucji pracowniczych programów emerytalnych ma uczynić nadzór nad ich działalnością bardziej wydajnym i skutecznym; ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

11 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II
CEL DYREKTYWY IORP II 3) przywrócenie równych reguł działalności: obecnie kwestię wypłacalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych regulują nieaktualne przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność w obszarze ubezpieczeń na życie (Solvency I). Ponieważ branża ubezpieczeniowa przygotowuje się do standardów Solvency II, instytucje pracowniczych programów emerytalnych powinny również móc korzystać z bardziej nowoczesnych i bardziej przejrzystych regulacji kwestii wypłacalności. Projekt rewizji dyrektywy IORP zapowiedziany na jesień br. nie będzie obejmował kwestii wypłacalności (solvency). ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :

12 D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę Katarzyna Przewalska
Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę Katarzyna Przewalska Ministerstwo Finansów Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego ul. Świętokrzyska 12 Warszawa tel.: fax :


Pobierz ppt "Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google