Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego."— Zapis prezentacji:

1 ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego Dyrektywa IORP II Katarzyna Przewalska Ministerstwo Finansów

2 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II III filarowy system emerytalny w UE i w Polsce ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl UEPOLSKA I filar podstawowe emerytury państwowe (w Polsce ZUS i OFE) ZUS II filar pracownicze lub zakładowe emerytury (w Polsce PPE) OFE III filar prywatne produkty emerytalne (w Polsce IKE i IKZE) PPE, IKE, IKZE

3 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II DYREKTYWA 2003/41/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. IORP) ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych S T A N O B E C N Y

4 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 1)brak spójności przy wyliczaniu poziomu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych; 2)zróżnicowanie poszczególnych mechanizmów krajowych, zaprojektowanych do ochrony uczestników pracowniczych programów emerytalnych; 3)niewystarczający poziom uregulowania na szczeblu unijnym wymogów w zakresie zarządzania;

5 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II GŁÓWNE PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU DYREKTYWY IORP ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 4) nieprecyzyjne określenie zakresu informacji dotyczących produktu emerytalnego; 5)brak jasnego rozdzielenia zagadnień dotyczących regulacji ostrożnościowych, typowych dla instytucji rynku finansowego od problematyki z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; 6)treść definicji pojęcia aktywności transgranicznej.

6 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II DOKUMENTY UE ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 1) Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie - COM(2010) 365; 2) Biała Księga - Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur - COM(2012) 055;

7 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 1)Organ odpowiedzialny za przygotowanie projektu dyrektywy IORP II: KOMISJA EUROPEJSKA - Pan Komisarz Michael Barnier (DG Rynek wewnętrzny i usługi) 2)ilościowa ocena wpływu (Quantitative Impact Study) została przeprowadzona przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) w terminie 15.10.2012 – 17.12.2012.

8 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 3) przewodniczący EIOPA p. Gabriel Bernarndino 11 marca br. ogłosił, że ze względu na liczne niespójności w przekazanych przez indagowane instytucje odpowiedziach, EIOPA nie jest w stanie udzielić informacji na temat wyników ilościowej oceny wpływu, w związku z powyższym planuje się przeprowadzenie drugiej rundy badania, 4) syntetyczna ocena wpływu zostanie przedstawiona przez KE wraz z projektem znowelizowanej dyrektywy,

9 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II STAN PRAC I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 5) NAJBLIŻSZY KROK: - 23 maja br. Komisarz Barnier wskazał na zamiar przedstawienia wniosku dotyczącego rewizji dyrektywy IORP na jesieni 2013 r.; - rewizja dyrektywy ma obejmować zagadnienia z zakresu systemu zarządzania (governance) oraz przejrzystości i sprawozdawczości (transparency & reporting); - wniosek KE nie będzie obejmował rewizji dyrektywy w zakresie wypłacalności (solvency).

10 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II CEL DYREKTYWY IORP II ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 1) ułatwienie dostępności transgranicznej: celem jest ograniczenie prawnej, regulacyjnej i administracyjnej złożoności tworzenia transgranicznych programów emerytalnych; 2) wzmocnienie ochrony uczestników programu: wprowadzenie regulacji oceny ryzyka dla instytucji pracowniczych programów emerytalnych ma uczynić nadzór nad ich działalnością bardziej wydajnym i skutecznym;

11 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II CEL DYREKTYWY IORP II ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl 3) przywrócenie równych reguł działalności: obecnie kwestię wypłacalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych regulują nieaktualne przepisy dotyczące podmiotów prowadzących działalność w obszarze ubezpieczeń na życie (Solvency I). Ponieważ branża ubezpieczeniowa przygotowuje się do standardów Solvency II, instytucje pracowniczych programów emerytalnych powinny również móc korzystać z bardziej nowoczesnych i bardziej przejrzystych regulacji kwestii wypłacalności. Projekt rewizji dyrektywy IORP zapowiedziany na jesień br. nie będzie obejmował kwestii wypłacalności (solvency).

12 Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego – dyrektywa IORP II D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę Katarzyna Przewalska Ministerstwo Finansów Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl


Pobierz ppt "Ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 26 fax :+48 22 694 39 50 www.mf.gov.pl Prace UE w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google