Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związku Miast Polskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związku Miast Polskich"— Zapis prezentacji:

1 Związku Miast Polskich
Wyzwania rozwoju miast i rozwoju terytorialnego w Polsce w świetle Karty Lipskiej i Agendy Terytorialnej UE Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich

2 Wyzwania w zakresie rozwoju społecznego na obszarach miast
integracja sektorowych polityk społecznych w strategię zrównoważonego rozwoju społecznego; uwzględnienie kontekstu społecznego w przestrzeni, infrastrukturze i gospodarce miejskiej; przeorientowanie strategii rozwoju miast z prymatu atrakcyjności dla inwestorów i turystów na prymat atrakcyjności dla mieszkańców; zwiększenie udziału mieszkańców - społeczności osiedlowych, zawodowych, środowiskowych itp. w życiu publicznym miasta – konieczna jest decentralizacja „wewnętrzna”.

3 Wyzwania w zakresie rozwoju gospodarczego na obszarach miast
„nowa gospodarka” ograniczone zdolności dochodowe migracje ludzi i firm suburbanizacja wykluczenie społeczne potrzeba edukacji do nowej gospodarki potrzeba sposobu realizacji funkcji przez administrację samorządową: integracja zarządzania w skali miasta - nie sektorowo, budowanie partnerstwa między sektorami, koordynacja współpracy wielu partnerów, mądre regulacje, przywództwo

4 Filary rozwoju w dobie „nowej gospodarki”
rozpoznanie roli w globalnej gospodarce kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki poprawa jakości życia sprawna administracja publiczna (samorządowa) Sprawna administracja, która zarządza w sposób zintegrowany, która ma narzędzia do tego, która buduje partnerstwo między sektorami

5 Rola Związku Miast Polskich
Udział w przygotowaniu polskiej polityki miejskiej Doskonalenie narzędzi monitoringu rozwoju jednostek samorządu i jakości świadczonych usług publicznych Identyfikacja i szerokie upowszechnienie dobrych praktyk zarządzania rozwojem miast

6 Nowa rola monitoringu Nie tylko ocena „w tył”, ale przede wszystkim mechanizm „zorientowany na przyszłość” - mający identyfikować dynamicznie zmieniające się kluczowe wyzwania, pojawiające się szanse i pozwalający definiować możliwe działania realizujące najpełniej priorytety polityki rozwoju. Monitoring powinien pozwalać na pomiar i ocenę: zmian zachodzących w otoczeniu alokacji nakładów na realizowane zadania (czy na priorytety?) efektów naszych działań, takich jak: dostępność i jakość świadczonych usług i infrastruktury efektywność i skuteczność realizowanych usług, projektów, programów rozwoju czy polityk rozwoju

7 System Analiz Samorządowych jako narzędzie monitoringu
Cele SAS: Dostarczenie decydentom samorządowym (różnych poziomów!) syntetycznej informacji o: podstawowych parametrach dostarczanych usług – w ujęciu porównawczym stanie rozwoju jednostki samorządu, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców, oraz innych uwarunkowań: np. finansowych, demograficznych.

8 System Analiz Samorządowych: 1999-2006 i od 2007
MIASTA GMINY WIEJSKIE POWIATY Usługi społeczne: Demografia (ruchy ludnościowe) Finanse JST Kultura Pomoc Społeczna Wskaźniki zrównoważonego rozwoju oraz wskaźniki jakości życia Oświata Usługi techniczne: Transport (drogi, ko- munikacja publiczna) Komunalna gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna (wod-kan, odpady stałe)

9

10

11


Pobierz ppt "Związku Miast Polskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google