Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Wyzwania rozwoju miast i rozwoju terytorialnego w Polsce w świetle Karty Lipskiej i Agendy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Wyzwania rozwoju miast i rozwoju terytorialnego w Polsce w świetle Karty Lipskiej i Agendy."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Wyzwania rozwoju miast i rozwoju terytorialnego w Polsce w świetle Karty Lipskiej i Agendy Terytorialnej UE

2 integracja sektorowych polityk społecznych w strategię zrównoważonego rozwoju społecznego; uwzględnienie kontekstu społecznego w przestrzeni, infrastrukturze i gospodarce miejskiej; przeorientowanie strategii rozwoju miast z prymatu atrakcyjności dla inwestorów i turystów na prymat atrakcyjności dla mieszkańców; zwiększenie udziału mieszkańców - społeczności osiedlowych, zawodowych, środowiskowych itp. w życiu publicznym miasta – konieczna jest decentralizacja wewnętrzna. Wyzwania w zakresie rozwoju społecznego na obszarach miast

3 Wyzwania w zakresie rozwoju gospodarczego na obszarach miast nowa gospodarka ograniczone zdolności dochodowe migracje ludzi i firm suburbanizacja wykluczenie społeczne potrzeba edukacji do nowej gospodarki potrzeba sposobu realizacji funkcji przez administrację samorządową: –integracja zarządzania w skali miasta - nie sektorowo, –budowanie partnerstwa między sektorami, koordynacja współpracy wielu partnerów, mądre regulacje, przywództwo

4 Filary rozwoju w dobie nowej gospodarki rozpoznanie roli w globalnej gospodarce kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki poprawa jakości życia sprawna administracja publiczna (samorządowa)

5 Rola Związku Miast Polskich Udział w przygotowaniu polskiej polityki miejskiej Doskonalenie narzędzi monitoringu rozwoju jednostek samorządu i jakości świadczonych usług publicznych Identyfikacja i szerokie upowszechnienie dobrych praktyk zarządzania rozwojem miast

6 Nowa rola monitoringu Nie tylko ocena w tył, ale przede wszystkim mechanizm zorientowany na przyszłość - mający identyfikować dynamicznie zmieniające się kluczowe wyzwania, pojawiające się szanse i pozwalający definiować możliwe działania realizujące najpełniej priorytety polityki rozwoju. Monitoring powinien pozwalać na pomiar i ocenę: – zmian zachodzących w otoczeniu – alokacji nakładów na realizowane zadania (czy na priorytety?) – efektów naszych działań, takich jak: dostępność i jakość świadczonych usług i infrastruktury efektywność i skuteczność realizowanych usług, projektów, programów rozwoju czy polityk rozwoju

7 System Analiz Samorządowych jako narzędzie monitoringu Cele SAS: Dostarczenie decydentom samorządowym (różnych poziomów!) syntetycznej informacji o: podstawowych parametrach dostarczanych usług – w ujęciu porównawczym stanie rozwoju jednostki samorządu, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców, oraz innych uwarunkowań: np. finansowych, demograficznych.

8 System Analiz Samorządowych: i od 2007 Kultura Pomoc Społeczna Oświata Komunalna gospodarka mieszkaniowa Gospodarka komunalna (wod-kan, odpady stałe) Transport (drogi, ko- munikacja publiczna) Usługi społeczne: Usługi techniczne: Finanse JST Demografia (ruchy ludnościowe) MIASTAGMINY WIEJSKIEPOWIATY Wskaźniki zrównoważonego rozwoju oraz wskaźniki jakości życia

9

10

11


Pobierz ppt "Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Wyzwania rozwoju miast i rozwoju terytorialnego w Polsce w świetle Karty Lipskiej i Agendy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google