Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURA DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURA DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURA DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
Grazyna Szydłowska - Bojda

2 Właściwie prowadzona dokumentacja jest niezbędna do:
sprawnego zarządzania firmą, uzyskania powtarzalności jakości wyrobów gotowych, poprawienia skuteczności komuni-kacji między kadrą kierowniczą i pracownikami usprawnienia komunikowania się pracowników firmy z klientami, dostawcami oraz stronami trzecimi wykazania, że wdrożony system zarządzania działa zgodnie z normą

3 Każda norma ISO określa poprzez swoje wymagania strukturę dokumentacji
Każda organizacja wdrażająca system decyduje o ilości dokumentacji Dokumentacja nie musi prowadzić do nadmiernego zbiurokratyzowania – czego wiele organizacji się szczególnie obawia Str Zarządzanie jakością teoria i praktyka

4 Cechy biurokratycznego zarządzania wpływające na ilość dokumentacji
nadmierna formalizacja wszelkich działań nadmierna formalizacja oceny pracowników nadmierne zaufanie do kontroli skłonność do „rozrastania się” nadmierne zbiurokratyzowanie procesu podejmowania decyzji Biurokratyczne zarządzanie jest bardzo podatne na skostnienie kosztowne i wolno działa, ogranicza osiągnięcia pracowników. W rezultacie – System tonie w sprzecznościach

5 Opracowanie i aktualizacja dokumentacji systemowej stanowi:
dowód opracowania i wdrożenia w organizacji danego systemu, podstawowe źródło informacji o systemie, zapis odpowiedzialności i kompetencji, zapis większości powtarzalnych i rutynowych działań wykonywanych w ramach systemu

6 ZASADY zarządzania dokumentacją systemową

7 Struktura dokumentacji powinna uwzględniać istniejące i planowane systemy zarządzania
Zasada 1 Zasada 2 pierwsza część

8 Co buduje strukturę dokumentacji ?
Normy /międzynarodowe, krajowe, branżowe/ Wymagania prawne Dokumenty wewnętrzne organizacji Jeżeli mamy kilka systemów całóść dokumentacji zsz ma być połączeniem róznych dokumentów

9 Hierarchia dokumentacji systemowej
dokumenty strategiczne dokumenty operacyjne dokumenty wykonawcze Ważność ilość dokumenty potwierdzające działania

10 Hierarchia dokumentacji systemowej
Podejście procesowe SZJ SZŚ SZ BHP ZSZ

11 Hierarchia dokumentacji systemowej
Dokumentacja firmy Dokumentacja Klienta Dokumentacja Dostawcy

12 Dokumentacja powinna być na tyle rozbudowana, na ile jest to niezbędne do funkcjonowania systemu
Zasada 2

13 Co należy uwzględnić ? poziom kwalifikacji pracowników
obowiązujące przepisy prawne istniejąca dokumentację firmy stopień automatyzacji procesów wytwarzania Zasada 1

14 Przed opracowaniem dokumentacji należy ustalić zasady jej tworzenia
Zasada 3

15 Rodzaje dokumentacji systemowej
Księga procedury instrukcje, wytyczne zapisy

16 Rodzaje dokumentacji systemowej
Księga – nie wszystkie normy wymagają jej opracowania Procedury – poszczególne normy stawiają swoje wymagania Instrukcje, wytyczne – nie bezpośredniego wymogu w normach Inne dokumenty Zapisy – tak jak w wypadku procedur Inne dokumenty umowa, specyfikacje klienta, rysunek, raport z inspekcji

17 Do opracowania procedur i instrukcji należy włączyć przyszłych jej użytkowników
Zasada 4

18 Schemat opracowania dokumentu
Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie tym dokumentem, Wskazanie użytkownika dokumentu, Wykonanie szkicu dokumentu przez użytkownika procedury/instrukcji, Sprawdzenie, uzupełnienie, poprawienie szkicu przez przełożonego lub inną kompetentna osobę, Sprawdzenie szkicu przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie tym dokumentem, Zasada 10

19 Dokumentacja powinna być przyjazna dla jej użytkownika
Zasada 5

20 Przystępność dokumentacji
Ograniczenie liczby dokumentów Zrozumiałe słownictwo Prosta i czytelna forma Prosta struktura Zwarte opisy

21 Wzajemne relacje pomiędzy dokumentami
KSIĘGA Sposób odbioru towaru od dostawców kontrolowany jest przed magazynowaniem zgodnie z procedurą A1 Inna dokumentacja Procedura A1 1. Pracownik magazynu, przyjmujący daną dostawę zobowiązany jest odebrać dokumenty przewozowe od dostawcy. 2. Następnie, powinien sprawdzić towar podczas rozładunku pod kątem zgodności, ilości i w razie potrzeby pod względem oczywistych uszkodzeń ( instrukcja 11) 3. O jakichkolwiek problemach powinien natychmiast powiadomić kierownika magazynu. Instrukcja 11 Instrukcja sprawdzania materiału ABC pod względem uszkodzeń zewnętrznych Sprawdzone opakowanie nie może mieć śladów uszkodzeń. Pobranie próbki losowej ( instrukcja ST02) Sprawdzenie wzrokowe: - uszkodzeń fizycznych (pekniecia, wykruszenia), - zawilgoceń, - plam oleju - zabrudzeń innego rodzaju W wypadku wystąpienia niezgodności natychmiast poinformować o tym kierownika magazynu 5. Wyniki kontroli zapisać w formularzu ZAP/11 Zasada 4 Zapisy

22 Zawartość obligują normy Budowa jak najprostsza
Budowa dokumentów KSIĘGA Zawartość obligują normy Procedura A1 Cel. 2. Sposób realizacji 3. Odpowiedzialność 4. Zapisy 5. Załączniki. Instrukcja Budowa jak najprostsza Str 194/195 ZJ

23 Dokumentacja przed jej przekazaniem do użytkowania powinna być sprawdzona i zatwierdzona
Zasada 6

24 Dokumentowanie odpowiedzialności za tworzenie dokumentacji
Procedura A1 Nadzór nad dokumentacją OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ PODPIS

25 W dokumentacji należy unikać zbędnych powtórzeń
Zasada 7

26 Jeżeli jakieś działanie zostanie opisane w jednym dokumencie, to we wszystkich pozostałych dokumentach należy odwoływać się do tego opisu, przywołując np. numer i tytuł dokumentu

27 Każdy dokument powinien mieć określony sposób jednoznacznej identyfikacji nazwy i wersji
Zasada 8

28 Dane identyfikujące dokument powinny zawierać:
rodzaj dokumentu, jednoznaczny kod identyfikujący, tytuł lub opis, oznaczenie wersji, datę wydania.

29 Przykład hierarchicznego systemu kodowania
Procedury P/J/01 Instrukcje I/P/J/01/01 Zapisy Z/P/J/01/01 lub Z/I/P/J/01/01

30 Przykład hierarchicznego systemu kodowania
P/J/ Numer dokumentu wyższej rangi Numer seryjny maszyny lub stanowiska Identyfikator podstawowych podzespołów lub zadań np..: 01 Instrukcje obsługi i konserwacji 02 Lista zalecanych części zamiennych 03 Rysunek koncepcyjny 04 Wyposażenie kontrolne 05 Oprogramowanie kontrolne …….. Numer zapisu

31 Opis danych identyfikujących procedurę - przykład
data wydania LOGO firmy Numer procedury numer wydania TYTUŁ Zakres obowiązywania

32 … Jednak zaleca się, aby organizacja skupiła się przede wszystkim na skutecznym wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego oraz efektach działalności środowiskowej, a nie na złożonym systemie nadzorowania dokumentacji. Cytat z normy ISO 14001


Pobierz ppt "STRUKTURA DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google