Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Informatyzacji MAiC 1 STANDARD OPISU USŁUGI Warszawa, 27 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Informatyzacji MAiC 1 STANDARD OPISU USŁUGI Warszawa, 27 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Informatyzacji MAiC 1 STANDARD OPISU USŁUGI Warszawa, 27 maja 2013 r.

2 Departament Informatyzacji MAiC 2 CELE WYPRACOWANIA STANDARDU OPISU USŁUGI Jednolity w skali kraju standard interpretacji przepisów prawa Eliminacja nadmiarowych czynności związanych ze sporządzaniem opisów usług Techniczne zabezpieczenie zgodności propagacji danych

3 Departament Informatyzacji MAiC 3 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (1/4) L.P.AtrybutOpisPrzygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 1Kategoria usługi Lista kategorii do kt ó rej można zaklasyfikować daną usługę. Każda usługa może zostać zaklasyfikowana do wielu kategorii. Odpowiedzialny za opis TAK 2Nazwa usługi Nazwa usługi wynika z przepis ó w prawa, kt ó re określają spos ó b jej realizacji. Odpowiedzialny za opis TAKNIE 3Podstawa prawna Identyfikatory przepis ó w prawa regulujących realizację danej usługi ze szczeg ó lnym uwzględnieniem, tego przepisu prawa, kt ó ry wskazuje na obowiązek realizacji danej usługi. Odpowiedzialny za opis TAK 4 Organ właściwy do realizacji usługi Rodzaj organu wykonawczego, odpowiedzialnego za realizację danej sprawy Odpowiedzialny za opis TAK 5Cel usługiCel dla kt ó rego realizuje się daną usługę. Odpowiedzialny za opis TAKNIE 6Kogo dotyczy Wskazanie, kto może zainicjować sprawę za pomocą danej usługi. Odpowiedzialny za opis TAK 7Wymagane dokumenty Wskazanie dokument ó w, kt ó re należy wnieść do urzędu w celu realizacji usługi wraz z opcją załączania plik ó w będących wzorami dokument ó w (opcjonalnie) Odpowiedzialny za opis TAKNIE

4 Departament Informatyzacji MAiC 4 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (2/4) L.P.AtrybutOpisPrzygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 8Termin realizacji usługiPrawnie określony termin realizacji usługi Odpowiedzialny za opis TAKNIE 9Opłaty Określone prawem opłaty, kt ó re wnosi petent w zakresie realizacji usługi. Odpowiedzialny za opis TAK 10Numer konta bankowego Określenie numeru konta bankowego na kt ó ry należy przekazać opłatę dla organu wykonawczego Odpowiedzialny z realizację TAK 11Tryb odwoławczy Przewidziany prawem spos ó b odwołania w dwuinstancyjnym postępowaniu administracyjnym. Odpowiedzialny za opis TAKNIE 12Rezultat realizacji usługi Dokumenty jakie zostaną otrzymane w wyniku realizacji danej usługi. Odpowiedzialny za opis TAKNIE 13Etapy realizacji usługi Opis przebiegu realizacji usługi opisujący etapy procesu uwzględniający interakcję pomiędzy petentem a organem wykonawczym oraz komunikację pomiędzy organami publicznymi w ramach tej usługi Odpowiedzialny za opis TAKNIE 14 Poziom uwierzytelnienia usługi Wymagany spos ó b podpisu dokumentu: - podpis kwalifikowany - profil zaufany - inny podpis - bez podpisu Odpowiedzialny za opis TAK

5 Departament Informatyzacji MAiC 5 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (3/4) L.P.AtrybutOpisPrzygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 15Poziom dostępności usługi 1. informacja – możliwość wyszukania informacji o danym urzędzie oraz świadczonych tam usługach na stronie internetowej, 2. interakcja jednokierunkowa - możliwość wyszukania informacji oraz pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej urzędu, 3. interakcja dwukierunkowa - możliwość wyszukania informacji, pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu, 4. transakcja - pełna obsługa, czyli możliwość dokonania wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, ich odesłanie po wypełnieniu i złożeniu podpisu elektronicznego, aż do uiszczenia wymaganych opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, o kt ó ry dana osoba/firma występuje, 5. spersonalizowana usługa - pełna elektroniczna obsługa administracyjna z uwzględnieniem mechanizm ó w indywidualizacji polegających między innymi na prewypełnianiu formularzy Odpowiedzialny za realizację TAKNIE

6 Departament Informatyzacji MAiC 6 ATRYBUTY OPISU USŁUGI (4/4) L.P.AtrybutOpisPrzygotowuje Widoczny dla użytkownika Techniczny 16Identyfikator Unikalny identyfikator usługi nadawany centralnie, obowiązujący na terenie całego kraju MAiCNIETAK 17Właściwość miejscowa Opis sposobu wyznaczania organu właściwego do realizacji usługi Odpowiedzialny za opis NIETAK 18Słowa kluczowe Słowa i określenia bliskoznaczne, pozwalające wyszukać daną usługę Odpowiedzialny za opis NIETAK 19 Data początku obowiązywania Data początku obowiązywania usługi wynikająca z regulacji prawnych (opcjonalne) Odpowiedzialny za opis TAK 20Data końca obowiązywania Data końca obowiązywania usługi wynikająca z regulacji prawnych (opcjonalne) Odpowiedzialny za opis TAK 21Informacje dodatkowe Ważne informacje, kt ó re nie zostały ujęte w pozostałych polach Odpowiedzialny za opis TAKNIE 22 … Pozostałe pola z karty usługi ePUAP doprecyzowujące dane teleadresowe organu realizującego daną usługę Odpowiedzialny z realizację TAKNIE

7 Departament Informatyzacji MAiC 7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Informatyzacji MAiC 1 STANDARD OPISU USŁUGI Warszawa, 27 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google