Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość czynności doradczych audytu Agata Kumpiałowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość czynności doradczych audytu Agata Kumpiałowska."— Zapis prezentacji:

1 Wartość czynności doradczych audytu Agata Kumpiałowska

2 Usługi doradcze – definicja MSPPAW - przypomnienie Doradztwo i pokrewne usługi na rzecz klienta Charakter i zakres tych usług są uzgodnione z klientem Celem usług doradczych jest przysporzenie wartości i usprawnienie procesów ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli z zachowaniem zasady, że audytor wewnętrzny nie przejmuje obowiązków kierownictwa

3 Zasady doradztwa przyjęte w organizacji – gdzie szukać? Aspekty czynności doradczych zawarte w Karcie Audytu - przykład: relacja czynności doradczych do zapewniających – dominująca rola czynności zapewniających. charakter czynności doradczych – dowolność, jeżeli nie występuje konflikt interesów i sprzeczność z celami audytu wewnętrznego. zakres czynności doradczych – dowolność, a w szczególności przeprowadzanie szkoleń, opiniowanie, poradnictwo, udział w projektach w charakterze konsultanta, a także udział w rutynowych zebraniach w celu wymiany informacji. sposób przekazywania informacji w ramach przeprowadzonych czynności doradczych.

4 Istotne aspekty świadczenia usług doradczych Czynności doradcze Perspektywa klienta koszty/korzyści Perspektywa audytu

5 Perspektywa klienta Poziom dojrzałości organizacji Poziom dojrzałości funkcji audytu w jednostce Oczekiwania kierownika jednostki

6 Dojrzałość organizacji – dlaczego jest ważna??? Poziom dojrzałości organizacji /wg normy ISO 9004:2000/ 1. Brak formalnego podejścia (początkowy) 2. Podejście bierne/reaktywne (powtarzalny) 3. Stabilne, formalne podejście systemowe ( zdefiniowany) 4. Nacisk na ciągłe doskonalenie. (zarządzany) 5. Najlepsze osiągnięcia w swojej klasie (optymalizowany)

7 Poziom dojrzałości organizacji i funkcji audytu Dojrzała organizacja (stabilna, kładąca nacisk na ciągłe doskonalenie) – oczekiwanie klienta: wzrost zaangażowania audytu w procesy decyzyjne/wzrost ilości czynności doradczych. Dojrzała funkcja audytu – ilość czynności doradczych zależy też od stopnia poznania organizacji i możliwości dostarczenia racjonalnego zapewnienia o systemie kontroli zarządczej w jednostce.

8 Ilość zadań audytowych przeprowadzonych w latach (zapewniające i doradcze - przykład)

9 Czego kierownictwo może oczekiwać od audytu wewnętrznego w zakresie doradztwa? Wiary w siebie Szerszego spojrzenia audytorskiego: perspektywy strategicznej i operacyjnej Skoncentrowania na tym, co ważne i przydatne w jednostce czyli właściwych, przynoszących korzyści usług Determinacji i zaangażowania Efektywnego, opłacalnego podejścia Profesjonalizmu Obiektywizmu oraz… Natchnionego/nawiedzonego i oddanego szefa audytu wewnętrznego! 9

10 Perspektywa audytu Niezależność, obiektywizm Biegłość zawodowa Charakter prac – zapewniający czy doradczy?

11 Charakter prac - zapewniający czy doradczy? uważana za podstawowe zadanie audytu, bardziej pracochłonna i czasochłonna: wymaga dokładniejszej i szerszej dokumentacji aby uzasadnić ocenę badanego obszaru, doceniane w organizacji o wysokim poziomie dojrzałości, możliwość szybkiego otrzymania wniosków, lepsze wykorzystanie czasu specjalistów = audytorów by pomóc osiągnąć cele organizacji … Niezależna ocenaDoradztwo

12 Wartość czynności doradczych – jak zmierzyć? Czy istnieje taka potrzeba? Ilość zrealizowanych zadań doradczych w stosunku do zaplanowanych, Ilość zadań doradczych pozaplanowych, Ilość zaakceptowanych i wdrożonych rekomendacji w zakresie doradztwa przez kierownictwo, Wymierne oszczędności? Inne….

13 Wartość czynności doradczych – perspektywa klienta wzrost efektywności działania doprowadzenie do działania zgodnego z prawem poprawa efektywności/skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej usprawnienie danego procesu wprowadzenie procedur w danym procesie oraz ich aktualizacja wprowadzenie systemu monitorowania realizacji zadań poprawa efektywności systemu komunikacji wewnętrznej, inne…

14 Wartość czynności doradczych – perspektywa audytu Korzyści globalne: 1.Większa satysfakcja pracy audytu wewnętrznego. 2.Zapewniona większa swoboda działania i interakcja zarówno z audytowanymi jak i kierownictwem. 3.Większa wartość dodana z punktu widzenia kierownictwa – nie tylko zapewnienie ale również rady i opinie w zakresie rozwiązywania problemów. 4.Mniej procedur w ramach przeprowadzania i dokumentowania. Ograniczenia: 1.Zbyt niski poziom zapewnienia. 2.Naruszenie obiektywizmu. 3.Przejmowanie obowiązków kierownictwa. 4.Zbyt długi cykl audytu. 5.Obniżenie reputacji w przypadku nietrafności zaleceń. 6.Przekroczenie czasu pracy. 7.Ilość audytorów wewnętrznych w jednostce. Biegłość audytu wewnętrznego. Sposób przedstawiania wyników.

15 Czy doradztwo pomoże promować funkcję audytu? Klient audytu powinien znać, rozumieć i odczuwać wartość audytu wewnętrznego Czynności doradcze oczekiwane i poszukiwane źródło informacji dla kierownictwa Trzeba być pewnym siebie, kreatywnym, nowatorskim, ale rozsądnym - a nade wszystko użytecznym!

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wartość czynności doradczych audytu Agata Kumpiałowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google