Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład Audity Opracował: Tomasz Greber. Opracow.: T. Greber Audit Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład Audity Opracował: Tomasz Greber. Opracow.: T. Greber Audit Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego."— Zapis prezentacji:

1 Wykład Audity Opracował: Tomasz Greber

2 Opracow.: T. Greber Audit Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

3 Opracow.: T. Greber Rodzaje auditów l Wewnętrzne (pierwszej strony) systemu procesu l Zewnętrzne klienta (drugiej strony) niezależnej organizacji (trzeciej strony)

4 Opracow.: T. Greber Kto jest kto Auditor - osoba prowadząca audit (mająca odpowiednie kwalifikacje) Auditowany - osoba (lub organizacja) poddawana auditowi Klient - w duchu auditu: osoba lub organizacja, która wymaga przeprowadzenia auditu

5 Opracow.: T. Greber Zadania auditu l Zweryfikowanie auditowanych działań zgodnie z systemem i dokumentacją l Zweryfikowanie efektywności systemu l Zabezpieczenie firmy i jej klientów przed stratami l Określenie obszarów do doskonalenia l Doskonalenie systemu w organizacji l Usuwanie pułapek

6 Opracow.: T. Greber Etapy auditu l Zainicjowanie auditu l Przygotowanie auditu Określenie celu i zakresu auditu Powołanie auditorów Uzgodnienie planu auditu Przygotowanie listy pytań kontrolnych (poznanie auditowanego obszaru) l Audit Spotkanie otwierające Przeprowadzenie auditu (zbieranie dowodów zgodności) Spotkanie zamykające l Sporządzenie i przekazanie raportu końcowego l Działania poauditowe

7 Opracow.: T. Greber Lista pytań kontrolnych l Jest jednym z dokumentów ułatwiających auditorowi przeprowadzenie badań (listę zazwyczaj przygotowuje go auditor wyznaczony do przeprowadzenia auditu danego obszaru) l Pomaga usystematyzować audit (nie może jednak w żaden sposób ograniczać auditora) l Zapewnia, że zadane zostaną wszystkie właściwe pytania l Powinna uwzględniać m.in.: wymagania normy wyniki poprzednich auditów i wykrytych niezgodności dokumentację stosowaną w organizacji (procedury, instrukcje itp.) wiedzę i doświadczenie auditora

8 Opracow.: T. Greber Spotkanie otwierające l przedstawienie się stron auditu l przedstawienie przyczyn, celu i zakresu auditu l przegląd programu auditu l poinformowanie jakie zapisy powstaną po audicie l zapewnienie poufności auditu l podkreślenie próbkowego charakteru auditu l wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z auditem l zachęcenie auditowanych do aktywności podczas auditu Sprecyzowanie sposobu w jaki będzie prowadzony audit Spotkanie otwierające nie powinno trwać dłużej niż 15-30 minut

9 Opracow.: T. Greber Analiza niezgodności l Jakie są (mogłyby być) konsekwencje danej niezgodności? l Jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia takich konsekwencji?

10 Opracow.: T. Greber Spotkanie zamykające l załatwienie formalności (sporządzenie szczegółowej listy uczestników spotkania) l uprzejmości (podziękowanie auditorów) l ponowne przedstawienie zamierzonego celu i zakresu auditu l poinformowanie jak będzie wyglądał raport z auditu l ponowne podkreślenie próbkowego charakteru auditu l przedstawienie i ewentualne krótkie omówienie niezgodności l ostateczne uzgodnienie niezgodności l odpowiedzi na pytania auditowanych Podsumowanie auditu i zidentyfikowanych niezgodności


Pobierz ppt "Wykład Audity Opracował: Tomasz Greber. Opracow.: T. Greber Audit Systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google