Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-03 1 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI DEFINICJE nadawanie się do użycia lub uzyskania celu [Juran] Całość właściwości i cech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-03 1 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI DEFINICJE nadawanie się do użycia lub uzyskania celu [Juran] Całość właściwości i cech."— Zapis prezentacji:

1 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI DEFINICJE nadawanie się do użycia lub uzyskania celu [Juran] Całość właściwości i cech charakterystycznych wyrobu lub usługi zdolnych do zaspokojenia określonych lub wskazanych potrzeb [ISO 8402, 1986] Całość złożonych cech charakterystycznych wyrobu lub usługi w odniesieniu do marketingu, konstrukcji, wytwarzania i pomocniczych procesów produkcyjnych, w których wyniku wyrób lub usługa spełni oczekiwania konsumenta [Feigenbaum]

2 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Koszty strat na brakach wewnętrznych: złom naprawa powtórna kontrola obniżenie jakości straty analiza błędów

3 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Koszty strat na brakach zewnętrznych naprawy i obsługa serwisowa zgłoszenia gwarancyjne reklamacje zwroty odpowiedzialność utrata zaufania

4 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Koszty kontroli jakościowej weryfikacja kontrola systemu jakości (audyty jakości) wyposażenie kontrolne ocena dostawców

5 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Koszty działalności zapobiegawczej wymagania wyrobu lub usługi planowanie jakości zapewnienie jakości wyposażenie służące do oceny szkolenia inne

6 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Zdolność zaspokajania potrzeb Wzrastające koszty jakości Koszty zapobiegania Koszty kontroli Koszty straty z tytułu braków KOSZTY CAŁKOWITE KOSZTY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ

7 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej Kontrola jakości według wyników pomiarów próbek KONTROLA JAKOŚCI

8 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej p – frakcja sztuk wadliwych q – frakcja sztuk dobrych n – liczność próbki Prawdopodobieństwo wystąpienia jednej sztuki wadliwej Prawdopodobieństwo wystąpienia x sztuk wadliwych - zawsze (p + q) = 1

9 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej Dla n = 20 i p = 0,1 Prawdopodobieństwo wad Liczba wad w próbce 0,30 0,20 0,

10 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej Karta (z) liczby sztuk niedobrych w próbce Górna zewnętrzna linia kontrolna - GZLK Dolna zewnętrzna linia kontrolna - DZLK Górna wewnętrzna linia kontrolna - GWLK Dolna wewnętrzna linia kontrolna - DWLK

11 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej Dla n = 20 i p = 0,1 GZLK = 6,02 DZLK = -2,02 GWLK = 4,68 DWLK = -0, np Średnia np Numer próbki Liczba niedobrych

12 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI Kontrola jakości według oceny alternatywnej Karta sum skumulowanych Jest ona użyteczna do rejestracji zmian zachodzących w procesie – przedstawia dane w taki sposób, że możliwe staje się oddzielenie przypadkowych i prawdziwych trendów i zmian Wartość nominalną (średnią) odejmuje się od każdego kolejnego odczytu, a wynik kumuluje się. Wartości sum skumulowanych są następnie nanoszone na wykres. Można poprowadzić linię trendu.

13 / 19 zarządzanie produkcją np Średnia np Numer próbki Liczba niedobrych 0 2 Linia trendu

14 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Najwyższe kierownictwo Zrozumienie problemów jakości Zaangażowanie w politykę jakości Wspieranie i zachęcanie do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy jakości Marketing Określenie potrzeb i wymagań konsumentów Wiedza o poczynaniach konkurencji Ustalenie wymagań względem wyrobu lub usługi Analiza reklamacji i zgłoszeń uszkodzeń Obniżenie klasy jakości wyrobu lub usługi

15 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Działy badawczo – rozwojowe, projektowe, zarządzania Ustalenie odpowiednich specyfikacji (surowce, materiały) Przygotowanie produkcji i testy prototypów Analiza problemów związanych z naprawami Obniżenie klasy jakości Analiza reklamacji i zgłoszeń uszkodzeń

16 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Działy zarządzania działalnością podstawową Zatwierdzenie specyfikacji Przygotowanie produkcji i próby prototypów Przeszkolenie personelu Obsługa specjalna i magazynowanie Nadzorowanie i kontrola jakości Sterowanie procesami Kontrola gotowego produktu lub usługi Analiza braków

17 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Dział zaopatrzenia Wybór i zatwierdzenie dostawców Nabywanie materiałów i usług o wymaganej jakości Dział obsługi technicznej i posprzedażnej Parametry wyrobów i usług, ocena ich funkcjonowania Ocena przygotowania produkcji i badań prototypów Analiza zażaleń i reklamacji

18 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Dział magazynowania, transportu i dystrybucji Obsługa specjalna i magazynowanie Odbiór i sprawdzanie dostaw Sprawdzanie produktów gotowych Sprawdzanie i sortowanie produktów zwróconych do naprawy Dział zapewnienia jakości Planowanie jakości Doradztwo w sprawie jakości Szkolenia Metodologia oceny Analiza reklamacji i zgłoszeń braków

19 / 19 zarządzanie produkcją ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Zaangażowanie kierownictwa Praca zespołowa Narzędzia SKPP System jakości MODEL KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ


Pobierz ppt "2014-01-03 1 / 19 zarządzanie produkcją JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI DEFINICJE nadawanie się do użycia lub uzyskania celu [Juran] Całość właściwości i cech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google