Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI"— Zapis prezentacji:

1 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
DEFINICJE „nadawanie się do użycia lub uzyskania celu” [Juran] „Całość właściwości i cech charakterystycznych wyrobu lub usługi zdolnych do zaspokojenia określonych lub wskazanych potrzeb” [ISO 8402, 1986] „Całość złożonych cech charakterystycznych wyrobu lub usługi w odniesieniu do marketingu, konstrukcji, wytwarzania i pomocniczych procesów produkcyjnych, w których wyniku wyrób lub usługa spełni oczekiwania konsumenta” [Feigenbaum] zarządzanie produkcją

2 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI zarządzanie produkcją
Koszty strat na brakach wewnętrznych: złom naprawa powtórna kontrola obniżenie jakości straty analiza błędów zarządzanie produkcją

3 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI zarządzanie produkcją
Koszty strat na brakach zewnętrznych naprawy i obsługa serwisowa zgłoszenia gwarancyjne reklamacje zwroty odpowiedzialność utrata zaufania zarządzanie produkcją

4 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI zarządzanie produkcją
Koszty kontroli jakościowej weryfikacja kontrola systemu jakości (audyty jakości) wyposażenie kontrolne ocena dostawców zarządzanie produkcją

5 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI zarządzanie produkcją
Koszty działalności zapobiegawczej wymagania wyrobu lub usługi planowanie jakości zapewnienie jakości wyposażenie służące do oceny szkolenia inne zarządzanie produkcją

6 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI zarządzanie produkcją
KOSZTY CAŁKOWITE KOSZTY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ Koszty straty z tytułu braków Koszty kontroli Wzrastające koszty jakości Koszty zapobiegania Zdolność zaspokajania potrzeb zarządzanie produkcją

7 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
KONTROLA JAKOŚCI Kontrola jakości według wyników pomiarów próbek Kontrola jakości według oceny alternatywnej zarządzanie produkcją

8 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
Kontrola jakości według oceny alternatywnej p – frakcja sztuk wadliwych - zawsze (p + q) = 1 q – frakcja sztuk dobrych n – liczność próbki Prawdopodobieństwo wystąpienia jednej sztuki wadliwej Prawdopodobieństwo wystąpienia x sztuk wadliwych zarządzanie produkcją

9 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
Kontrola jakości według oceny alternatywnej Dla n = 20 i p = 0,1 0,30 0,20 Prawdopodobieństwo wad 0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 Liczba wad w próbce zarządzanie produkcją

10 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
Kontrola jakości według oceny alternatywnej Karta (z) liczby sztuk niedobrych w próbce Górna zewnętrzna linia kontrolna - GZLK Dolna zewnętrzna linia kontrolna - DZLK Górna wewnętrzna linia kontrolna - GWLK Dolna wewnętrzna linia kontrolna - DWLK zarządzanie produkcją

11 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
Kontrola jakości według oceny alternatywnej Dla n = 20 i p = 0,1 GZLK = 6,02 GWLK = 4,68 DZLK = -2,02 DWLK = -0,68 6 5 Liczba niedobrych 4 Średnia np np 2 Numer próbki zarządzanie produkcją

12 JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI
Kontrola jakości według oceny alternatywnej Karta sum skumulowanych Jest ona użyteczna do rejestracji zmian zachodzących w procesie – przedstawia dane w taki sposób, że możliwe staje się oddzielenie przypadkowych i prawdziwych trendów i zmian Wartość nominalną (średnią) odejmuje się od każdego kolejnego odczytu, a wynik kumuluje się. Wartości sum skumulowanych są następnie nanoszone na wykres. Można poprowadzić linię trendu. zarządzanie produkcją

13 zarządzanie produkcją
6 5 Liczba niedobrych 4 Średnia np np 2 Numer próbki 2 Linia trendu zarządzanie produkcją

14 zarządzanie produkcją
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Najwyższe kierownictwo Zrozumienie problemów jakości Zaangażowanie w politykę jakości Wspieranie i zachęcanie do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy jakości Marketing Określenie potrzeb i wymagań konsumentów Wiedza o poczynaniach konkurencji Ustalenie wymagań względem wyrobu lub usługi Analiza reklamacji i zgłoszeń uszkodzeń Obniżenie klasy jakości wyrobu lub usługi zarządzanie produkcją

15 zarządzanie produkcją
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Działy badawczo – rozwojowe, projektowe, zarządzania Ustalenie odpowiednich specyfikacji (surowce, materiały) Przygotowanie produkcji i testy prototypów Analiza problemów związanych z naprawami Obniżenie klasy jakości Analiza reklamacji i zgłoszeń uszkodzeń zarządzanie produkcją

16 zarządzanie produkcją
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Działy zarządzania działalnością podstawową Zatwierdzenie specyfikacji Przygotowanie produkcji i próby prototypów Przeszkolenie personelu Obsługa specjalna i magazynowanie Nadzorowanie i kontrola jakości Sterowanie procesami Kontrola gotowego produktu lub usługi Analiza braków zarządzanie produkcją

17 zarządzanie produkcją
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Dział zaopatrzenia Wybór i zatwierdzenie dostawców Nabywanie materiałów i usług o wymaganej jakości Dział obsługi technicznej i posprzedażnej Parametry wyrobów i usług, ocena ich funkcjonowania Ocena przygotowania produkcji i badań prototypów Analiza zażaleń i reklamacji zarządzanie produkcją

18 zarządzanie produkcją
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA ZA SYSTEM JAKOŚCI Dział magazynowania, transportu i dystrybucji Obsługa specjalna i magazynowanie Odbiór i sprawdzanie dostaw Sprawdzanie produktów gotowych Sprawdzanie i sortowanie produktów zwróconych do naprawy Dział zapewnienia jakości Planowanie jakości Doradztwo w sprawie jakości Szkolenia Metodologia oceny Analiza reklamacji i zgłoszeń braków zarządzanie produkcją

19 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODEL KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Zaangażowanie kierownictwa System jakości Praca zespołowa Narzędzia SKPP zarządzanie produkcją


Pobierz ppt "JAKOŚĆ PRODUKTU - USŁUGI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google