Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PEFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PEFS"— Zapis prezentacji:

1 PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PEFS

2 NOWA WERSJA 2.0 FORMULARZA PEFS 2007
z danymi osób, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły oraz przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu oraz ze zmienionym sposobem logowania użytkowników

3 KOGO OBOWIĄZUJE NOWA WERSJA FORMULARZA PEFS
Bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy nie złożyli wniosku o płatność W projektach już realizowanych – Beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 do dnia od obowiązkowo na wersji 2.0 W projektach, których okres realizacji upływa z dniem Beneficjent nie ma obowiązku uzupełniania danych w nowej wersji 2.0 Z dniem Formularze PEFS przygotowane wg. Starych zasad nie będą przyjmowane

4 PEFS a ochrona danych osobowych
Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych, Beneficjenci są zobowiązani do stosowania Karty uprawnień dostępu użytkowników do Formularza PEFS 2007 w zakresie PO KL (załącznik nr 5 Instrukcji wypełniania Formularza PEFS), zgodnie z procedurą nadawania uprawnień do Formularza PEFS 2007 (załącznik nr 4 Instrukcji) Spełnienie w/w warunków będzie przedmiotem kontroli na miejscu

5 Administrator Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta (ABI)
Osoba wyznaczona przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta, odpowiedzialna za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w PEFS 2007 u Beneficjenta Spełnienie w/w warunków będzie przedmiotem kontroli na miejscu

6 Administrator Systemu
Pracownik / osoba u Beneficjenta, której zadania związane są z zakładaniem i usuwaniem kont użytkowników w Formularzu PEFS 2007 Spełnienie w/w warunków będzie przedmiotem kontroli na miejscu

7 W jaki sposób należy dostarczyć formularz PEFS?
Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony do właściwej instytucji osobiście lub przesłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. Ponadto nośnik elektroniczny na którym zapisano dane osobowe, należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna być umieszczona w dodatkowym opakowaniu (większej kopercie).

8 W jaki sposób należy dostarczyć formularz PEFS?
Dane powinny być skompresowane do jednego z formatów ZIP, TAR lub RAR i zabezpieczone hasłem. Hasło powinno zostać przekazane do WUP w odrębnej przesyłce NIEDOPUSZCZALNE jest przesyłanie danych drogą elektroniczną

9 Jak należy opisać kopertę?
Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: słowo PEFS, Nazwa Beneficjenta Program, Działanie i Poddziałanie, którego dotyczy projekt

10 Jak należy opisać kopertę?
Opis koperty wewnętrznej musi zawierać następujące informacje: słowo PEFS nazwa beneficjenta numer oraz nazwę projektu, Program, Działanie i Poddziałanie, którego dotyczy projekt, okres, za który przekazywane są dane liczba beneficjentów ostatecznych znajdujących się w zbiorze

11 Dane zawarte w formularzu PEFS powinny być zgodne z informacjami
zawartymi w załączniku nr 2 do Wniosku Beneficjenta o płatność.

12 Źródła informacji o PEFS
Podręcznik Użytkowania Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL. Instrukcja wypełniania PEFS 2007 dla PO KL Wersja z

13 Agnieszka Niedźwiecka
Dziękuję za uwagę Agnieszka Niedźwiecka Wojewódzki Urząd Pracy Zespół Programów Rynku Pracy Plac Na Stawach Kraków tel:


Pobierz ppt "PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - PEFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google