Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTY 5 szt PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH przez AKADEMIĘ POMORSKĄ w Słupsku w ramach ZINTEGROWANEGO POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO 2014-2020 dla OBSZARU FUNKCJONALNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTY 5 szt PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH przez AKADEMIĘ POMORSKĄ w Słupsku w ramach ZINTEGROWANEGO POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO 2014-2020 dla OBSZARU FUNKCJONALNEGO."— Zapis prezentacji:

1 KARTY 5 szt PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH przez AKADEMIĘ POMORSKĄ w Słupsku w ramach ZINTEGROWANEGO POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO dla OBSZARU FUNKCJONALNEGO M.SŁUPSKA Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

2 KARTY PROJEKTÓW NAPISAŁO BIURO FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH AKADEMII (pion Kanclerza AP) NA ZLECENIE BIURA KARIER I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ funkcjonującego przy PROREKTORZE ds. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ – tj. dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniewie Osadowskim

3 ZARZĄD WOJ. POMORSKIEGO w sierpniu 2013 r. PRZYJĄŁ SZEŚĆ REGIONALNYCH PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH (RPS): I.RPS w zakresie rozwoju gospodarczego - Pomorski Port Kreatywności II. RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej - Aktywni Pomorzanie III.RPS w zakresie ochrony zdrowia - Zdrowie dla Pomorzan IV.RPS w zakresie energetyki i środowiska - Ekoefektywne Pomorze V. RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej - Pomorska Podróż VI. RPS w zakresie transportu - Mobilne Pomorze Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

4 Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego - Pomorski Port Kreatywności –1 Kartę przedsięwzięcia II. Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej - Aktywni Pomorzanie – 1 Kartę przedsięwzięcia III. Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia - Zdrowie dla Pomorzan – 1 Kartę przedsięwzięcia IV. Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska - Ekoefektywne Pomorze – 2 Karty przedsięwzięć Razem 5 kart w ramach ZPT dla OFS AKADEMIA złożyła razem 5 szt Kart projektów do CZTERECH RPS-ów, w tym do: Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

5 RPS ROZWÓJ GOSPODARCZY - 1 KARTA z trzema projektami RPS W AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA - 1 KARTA z dwoma projektami OBSZAR EDUKACJA obejmował dwa n/w RPS-y, AP złożyła do tego obszaru: Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

6 1. Karta pn. PONADNARODOWY MODEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TRZY PROJEKTY w tej Karcie: PROJEKT A) Człowiek, środowisko, bezpieczeństwo - ponadnarodowy model kształcenia specjalistów na Akademii Pomorskiej w Słupsku PROJEKT B) Ochrona środowiska - ponadnarodowy model kształcenia studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku PROJEKT C) Modernizacja infrastruktury informatycznej nauki oraz doposażenie laboratoriów Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby badawczo – rozwojowe i kształcenia zawodowego oraz międzynarodowej współpracy naukowej. RPS W ZAKRESIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

7 2. Karta pn. AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA INNOWACYJNEGO I USTAWICZNEGO DWA PROJEKTY w tej Karcie: PROJEKT A) Innowacyjne metody i formy kształcenia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie kompetencji kluczowych. PROJEKT B) Promocja wśród dzieci i młodzieży oszczędności i poszanowania energii oraz kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na temat bioróżnorodności i ekosystemów – w partnerstwie z RRFS NOT w Słupsku i Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania RPS W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

8 RPS W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 3. Karta pn. JEDEN PROJEKT w tej Karcie: Centrum Ratownictwa Medycznego (CRM) Akademii Pomorskiej w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

9 RPS W ZAKRESIE ENERGETYKI i ŚRODOWISKA (dwie karty w tym RPS ) 4. Karta Nr 1 pn. RACJONALIZACJA PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU – WYMIAR KOLOGICZNY, w tym: DWA PROJEKTY w tej Karcie: A) Renaturyzacje i ochrona ciągłości morfologicznej niewielkich rzek nizinnych w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego wód Pobrzeża B) Ocena, ochrona i monitoring ekosystemów w przybrzeżnej strefie południowego Bałtyku Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

10 4. Karta Nr 2 pn. AKADEMICKIE INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM EKOLOGII i POSZANOWANIA ENERGII, w tym: CZTERY PROJEKTY w tej Karcie: A) Centrum Monitoringu Zagrożeń Strefy Przybrzeżnej Południowego Bałtyku (CoastServices), B) Przebudowa i doposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Dydaktyczno – Badawczego Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku, C) Ogród botaniczny – Arboretum Akademii Pomorskiej w Słupsku, D) Zagrożenia radiacyjne wybrzeża środkowego Południowego Bałtyku w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w regionie. RPS W ZAKRESIE ENERGETYKI i ŚRODOWISKA (dwie karty w tym RPS ) Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

11 RPS ROZWÓJ GOSPODARCZY: wartość ogółem = ,00 zł w tym kwota dofinansowania : ,00 zł RPS AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA: wartość ogółem = ,00 zł w tym kwota dofinansowania : ,00 zł RPS OCHRONY ZDROWIA : wartość ogółem = ,00 zł w tym kwota dofinansowania : ,00 zł RPS ENERGETYKI I ŚRODOWISKA : wartość ogółem = ,00 zł w tym kwota dofinansowania : ,00 zł Budżet złożonych Kart Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

12 RPS OGÓŁEM : wartość ogółem = ,00 zł w tym kwota dofinansowania : ,00 zł Budżet złożonych Kart Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Podruczna - Mocarska Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych Akademii Pomorskiej w Słupsku ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych


Pobierz ppt "KARTY 5 szt PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH przez AKADEMIĘ POMORSKĄ w Słupsku w ramach ZINTEGROWANEGO POROZUMIENIA TERYTORIALNEGO 2014-2020 dla OBSZARU FUNKCJONALNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google