Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Realizacja inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego z udziałem finansowania zewnętrznego Temat: Autostrada biznesu: infrastruktura e-gospodarki

2 Autostrady biznesu: infrastruktura e-gospodarki Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Związek Województw RP

3 Gospodarka elektroniczna Jak wskazują wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez Instytut Logistyki i Magazynowania, gospodarka elektroniczna w Polsce wkroczyła w fazę dojrzałego rozwoju. Obserwacje postępów wskazują na celowe i świadome działania nastawione na osiąganie wartości z aktywnym wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki.

4 Gospodarka oparta na wiedzy Rozwój gospodarki opartej na wiedzy daje olbrzymie możliwości, ale też stawia wielkie wyzwania. Budowa dynamicznej infrastruktury informacyjnej oraz konkurencyjnego i innowacyjnego sektora informacyjnego w gospodarce, jako jeden z elementów budowy GOW

5 Kontekst europejski Odnowiona Strategia Lizbońska przypisuje kluczowe znaczenie technikom informacyjnym i telekomunikacyjnym jako do motorowi napędzającemu wzrost gospodarczy, konkurencyjność gospodarki i zatrudnienia

6 Plan Informatyzacji Państwa Priorytety: przekształcenie Polski w państwo nowoczesne, przyjazne obywatelom i podmiotom gospodarczym; racjonalizacja wydatków administracji publicznej; neutralność technologiczna, rozumiana jako zachowanie zasady równego traktowania różnych informatycznych rozwiązań przy założeniu ich wzajemnej kompatybilności

7 Programy Operacyjne PO Innowacyjna Gospodarka VII oś priorytetowa – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 1 950 mln euro PO Rozwój Polski Wschodniej II Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 300 mln euro

8 Regionalne Programy Operacyjne Na inwestycje w zakresie społeczeństwa informacyjnego w ramach 16 RPO przeznaczone będzie około 1,27 mld euro, co stanowi 7,8% całej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Regionalne Programy Operacyjne

10 Społeczeństwo informacyjne Środki (EFRR) przeznaczone na realizację RPO wg województw (w %)

11 Społeczeństwo informacyjne Środki (EFRR) przeznaczone na realizację 16 RPO wg kategorii interwencji Źródło: MRR

12 Dziękuję za uwagę Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Związek Województw RP


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google