Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona Góra, 23 kwietnia 2015 r..

2 Konsultacje Społeczne Przedmiot konsultacji: 1) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 oraz 2) Kryteria Wyboru Projektów EFS Termin przeprowadzenia konsultacji: od 25 marca do 15 kwietnia 2015 (pierwotny termin upływał 8 kwietnia, jednak na prośbę beneficjentów oraz duże zainteresowanie tematem, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego konsultacje zostały przedłużone) Sposób zgłaszania: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego, na wskazane poniżej adresy e-mail: konsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.pl lub odpowiednio konsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.plkonsultacje.szoop@lrpo.lubuskie.plkonsultacje.kryteria@lrpo.lubuskie.pl

3 Wyniki ilościowe konsultacji Łącznie do Departamentu Zarządzania Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym wpłynęło: 350 uwag do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO- Lubuskie 2020 oraz 26 uwag do Kryteriów Wyboru Projektów EFS

4 Uczestnicy konsultacji Uwagi do SzOOP wniosły: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, strona rządowa parki naukowo-technologiczne osoby fizyczne

5 Uczestnicy konsultacji SzOOP – najczęściej poruszane kwestie poziom wkładu własnego, prośby o doprecyzowanie/wyjaśnienie zapisów, postulaty dot. zmiany alokacji, eliminacja zapisów ograniczających konkurencyjność na skutek wprowadzonych wymogów szczegółowych, poszerzenie katalogu beneficjentów.

6 Konsultacje - Podsumowanie Zestawienie ilościowe zgłaszanych uwag w podziale na Osie Priorytetowe OP 1: Gospodarka i innowacje (rozwój przedsiębiorczości i badania i innowacje) – 96 uwag OP 3: Gospodarka niskoemisyjna (energetyka, OZE) – 86 uwag OP 7: Równowaga społeczna – 49 uwag

7 Uczestnicy konsultacji Uwagi do Kryteriów Wyboru Projektów EFS wniosły: Instytucje pomocy i integracji społecznej Jednostki samorządu terytorialnego, Organizacje pozarządowe, Strona rządowa, Inne

8 Uczestnicy konsultacji Kryteria Wyboru Projektów EFS – najczęściej poruszane kwestie Posiadanie Programu Rewitalizacji, Roczny obrót finansowy beneficjenta (obrót projektodawcy i partnerów jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie), Wkład własny beneficjenta, Posiadanie biura projektu na obszarze województwa lubuskiego

9 Wnioski i postulaty: Ewentualna możliwość zmian w zapisie dokumentów musi zostać przeanalizowana pod względem zgodności z zapisami programowymi oraz ustawodawstwem Wykaz wszystkich wniesionych uwag zostanie opublikowany na stronach internetowych: www.lubuskie.pl, www.rpo.lubuskie.pl, www.rpo2020.lubuskie.pl w pierwszej połowie maja br. Uwagi mogą zostać: uwzględnione w całości, uwzględnione w części lub nieuwzględnione W przypadku nieuwzględnienia lub częściowego uwzględnienia, zostaną one opatrzone odpowiednim wyjaśnieniem

10 Dziękuję za uwagę Więcej na stronie: www.lrpo.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Podsumowanie konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych oraz Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Zielona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google