Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w pierwszym roku wdrażania Ireneusz Ratuszniak www.rpo.dolnyslask.pl 20 listopad 2008 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 2 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego2Wrocław, 18 listopada 2008 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA październik 2007 r. - Powołanie Komitetu Monitorującego RPO WD (jako pierwsze w kraju) - Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów - Powołanie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej wrzesień 2007 r. - Uzyskanie akceptacji RPO WD przez KE styczeń 2008 r. - Podpisanie pierwszych pre - umów w sprawie przygotowania do realizacji projektów indywidualnych luty 2008 r. - Podpisanie Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego - Ogłoszenie pierwszego naboru w trybie systemowym wrzesień 2008 - Wydanie przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej pozytywnej opinii w sprawie zgodności systemu zarządzania i kontroli RPO WD z wymogami przepisów prawa wspólnotowego Informacja i promocja 20 listopad 2008 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 3 Konferencje i szkolenia Strona internetowa Punkty informacyjne Promocja w mediach INFORMACJA I PROMOCJA 20 listopad 2008 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 4 4 NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 ( 04.09.2007) Wzór umowy o dofinansowanie projektu, wzór porozumienia o dofinansowanie (grudzień 2007 r.) Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach (04.10.2007 r.) Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (05.02.2008 r.) Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (13.02.2008 r.) Ramowy Plan Realizacji (25.03.2008 r.) Poradnik dla Beneficjenta wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (01.04.2008 r.) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (12.08.2008 r.) 20 listopad 2008 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 5 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego5Wrocław, 24 październik 2008 r. PORÓWNANIE BUDŻETÓW ZPORR I RPO WD ZPORR 428 435 828,72 PLN (alokacja roczna) wg. kursu 1 EUR = 4,7894 PLN RPO WR 624 163 040,24 PLN (alokacja roczna) wg. kursu 1 EUR = 3,5015 PLN 20 listopad 2008 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 6 URUCHOMIONE NABORY 20 listopad 2008 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 7 TRYB SYSTEMOWY (1) 20 listopad 2008 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 8 TRYB SYSTEMOWY (2) 20 listopad 2008 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 9 TRYB SYSTEMOWY (3) 20 listopad 2008 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 10 TRYB SYSTEMOWY (4) – UWAGA KONKURS 20 listopad 2008 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 11 TRYB SYSTEMOWY (5) 20 listopad 2008 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 12 NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY 1.Aspekty wewnętrzne A.Organizacja IZ i IP B. Przygotowanie procedur i dokumentacji w zmieniających się uwarunkowaniach warunkach formalno – prawnych 2.Aspekty zewnętrzne: A.Nowe zasady dot. perspektywy 2007 – 2013 ( luka finansowa ) B.Kwestie środowiskowe (oddziaływanie na środowisko, NATURA 2000, KPOSK) C.Pomoc publiczna D.Odnawialne instrumenty finansowe 20 listopad 2008 r.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 13 NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY 20 listopad 2008 r.

14 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 14 NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA W 2009 1.Zmiana podstaw prawnych – Ustawa o Zasadach Prowadzenia Polityki Rozwoju, ustawy dot. środowiska, zmiana ustaw w związku z ustawą dot. wdrażania funduszy strukturalnych ( m.in. procedura odwoławcza). 2.Negocjacje Lokalnych Programów Rewitalizacji (możliwe po zatwierdzeniu wytycznych MRR oraz programu pomocy publicznej). 3.Dalsze procedury naboru 4.Rozliczanie projektów w reżimie dotacji rozwojowej. 20 listopad 2008 r.

15 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 15 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1520 listopad 2008 r. Dziękuję za uwagę www.rpo.dolnyslask.pl www.dip.dolnyslask.pl Ireneusz Ratuszniak Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego27 lutego 2008 r. 1 01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google