Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Omówienie kryteriów formalnych oceny wniosków Szkolenie dla beneficjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Omówienie kryteriów formalnych oceny wniosków Szkolenie dla beneficjentów."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Omówienie kryteriów formalnych oceny wniosków Szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Wrocław, 15 maja 2009 r. Przygotował: Leszek Dudzik 1 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Celem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie jest zbadanie formalnej zgodności zgłaszanych projektów z wymaganiami dotyczącymi naboru projektów – tzw. ocena dopuszczalności projektu. Ocena formalna przeprowadzana jest zgodnie z Kryteriami wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD, zatwierdzonymi przez KM RPO WD, z dnia 23 kwietnia 2009 r. (dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl). Część kryteriów formalnych odnosi się do wszystkich typów/rodzajów projektów, natomiast pozostałe są specyficzne dla wybranych priorytetów RPO WD.www.rpo.dolnyslask.pl Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z dnia 13 marca 2009 r. dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WD/Kryteria wyboru operacji finansowanych.www.rpo.dolnyslask.pl 2 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Rodzaje kryteriów wyboru: –Kryteria KLUCZOWE – muszą być bezwzględnie spełnione na każdym etapie oceny, w przeciwnym razie skutkuje odrzuceniem wniosku (brak możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji). –Kryteria UZUPEŁNIAJĄCE – dotyczą oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, w przypadku niespełnienia tego rodzaju kryterium wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnej poprawy/uzupełnienia dokumentacji. 3 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.4 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.5 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.6 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.7 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.8 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

9 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.9 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

10 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.. 10 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r.11 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.

12 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. 12 Wrocław, 2 kwietnia 2009 r. Wrocław, 15 maja 2009 r.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 9-10 grudnia 2008 r. Omówienie kryteriów formalnych oceny wniosków Szkolenie dla beneficjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google