Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje społeczne projektu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Podstawa prawna: na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach programów operacyjnych mogą być dofinansowane projekty indywidualne. Zostają one ujęte w indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych podstawą do opracowania wykazu oraz do przeprowadzenia konsultacji społecznych są wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych z dnia 7 września 2007 r. [MRR/H/7(2)09/2007] Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

2 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach konsultacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WK-P, przeprowadzone zostaną następujące działania: Wykaz zostanie umieszczony na stronach internetowych oraz w celu zebrania uwag i opinii Wykaz zostanie przedstawiony na forum Konwentu Starostów, Konwentu Burmistrzów oraz Konwentu Wójtów Zorganizowane zostaną konferencje uzgodnieniowe Wykaz zostanie przedstawiony stałej Konferencji powoływanej przez Wojewodę, na podstawie art. 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

3

4 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Upublicznienie dokumentu na stronach internetowych Uwagi i opinie będą zbierane w terminie od 15 listopada 2007 r. do 16 grudnia 2007 r. Uwagi i opinie będą zbierane wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronach internetowych. Formularze w formie elektronicznej należy kierować na adres natomiast formularze w formie papierowej na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

5 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje w ramach konferencji uzgodnieniowych W ramach konsultacji odbędą się ogólnodostępne konferencje uzgodnieniowe. Informacje dotyczące terminów i miejsc, w których odbędą się konferencje oraz terminów zgłaszania udziału zostaną zamieszczone na stronach internetowych. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

6

7 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje społeczne projektu
PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje społeczne projektu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata W ramach konsultacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P, dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych oraz w celu zebrania uwag i opinii. Uwagi i opinie będą zbierane w terminie od 15 listopada 2007 r. do 14 grudnia 2007 r., wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronach internetowych. Formularze w formie elektronicznej należy kierować na adres natomiast formularze w formie papierowej na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej

8

9


Pobierz ppt "NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google