Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA."— Zapis prezentacji:

1 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje społeczne projektu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Podstawa prawna: na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach programów operacyjnych mogą być dofinansowane projekty indywidualne. Zostają one ujęte w indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych podstawą do opracowania wykazu oraz do przeprowadzenia konsultacji społecznych są wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych z dnia 7 września 2007 r. [MRR/H/7(2)09/2007]

2 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI W ramach konsultacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WK-P, przeprowadzone zostaną następujące działania : Wykaz zostanie umieszczony na stronach internetowych oraz pomorskie.pl w celu zebrania uwag i opinii pomorskie.pl Wykaz zostanie przedstawiony na forum Konwentu Starostów, Konwentu Burmistrzów oraz Konwentu Wójtów Zorganizowane zostaną konferencje uzgodnieniowe Wykaz zostanie przedstawiony stałej Konferencji powoływanej przez Wojewodę, na podstawie art. 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3

4 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Upublicznienie dokumentu na stronach internetowych Uwagi i opinie będą zbierane w terminie od 15 listopada 2007 r. do 16 grudnia 2007 r. Uwagi i opinie będą zbierane wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronach internetowych. Formularze w formie elektronicznej należy kierować na adres pomorskie.pl, natomiast formularze w formie papierowej na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie pomorskie.pl

5 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje w ramach konferencji uzgodnieniowych W ramach konsultacji odbędą się ogólnodostępne konferencje uzgodnieniowe. Informacje dotyczące terminów i miejsc, w których odbędą się konferencje oraz terminów zgłaszania udziału zostaną zamieszczone na stronach internetowych.

6

7 Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Konsultacje społeczne projektu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata W ramach konsultacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P, dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych oraz w celu zebrania uwag i opinii.www.fundusze.kujawsko-pomorskie.plwww.kujawsko-pomorskie.pl Uwagi i opinie będą zbierane w terminie od 15 listopada 2007 r. do 14 grudnia 2007 r., wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronach internetowych. Formularze w formie elektronicznej należy kierować na adres natomiast formularze w formie papierowej na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

8

9


Pobierz ppt "Marszałkowski Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google