Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu VIII i IX PO Kapitał Ludzki w regionie łódzkim (stan na dzień 26.09.2008 r.) Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu VIII i IX PO Kapitał Ludzki w regionie łódzkim (stan na dzień 26.09.2008 r.) Urząd Marszałkowski w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu VIII i IX PO Kapitał Ludzki w regionie łódzkim (stan na dzień 26.09.2008 r.) Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 2 VIII Daty ogłoszenia konkursów z Priorytetu IX i VIII 10 marca 2008 roku 9.1.2 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 9.3 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 17 marca 2008 roku 9.2 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 25 marca 2008 roku 9.1.1 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 31 marca 2008 roku 9.4 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 5 maja 2008 roku 9.5 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 2 czerwca 2008 roku 8.1.1 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

3 3 Złożenie wniosku do Punktu Informacyjnego PO KL Przeprowadzenie oceny formalnej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku. Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IOK w wyjątkowych przypadkach może przedłużyć ocenę formalną do 21 dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej. Poinformowanie wnioskodawcy o wyniku oceny formalnej w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wniosku oceny merytorycznej Przekazanie pozytywnie ocenionych formalnie wniosków do oceny merytorycznej. Ścieżka wniosku w IP

4 4 Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie posiedzeń Komisji Oceny Projektów Poinformowanie wnioskodawcy o wyniku oceny merytorycznej w ciągu 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia wniosku Sporządzenie listy rankingowej wniosków ocenionych w trakcie prac KOP Przyjęcie przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy projektów wyłonionych do dofinansowania Poinformowanie wnioskodawcy o przyjęciu Uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego i przyjęciu wniosku do dofinansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Ścieżka wniosku w IP

5 5 Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw kwota: 38.334.370,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków 258 (z czego 13 wycofano) 220281176 (w tym 2 wycofane w trakcie oceny) 178 900 424,0926 218 434,968 061 494,7761 132 406,27 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków– Poddziałanie 8.1.1 Dane dotyczące złożonych wniosków – Poddziałanie 8.1.1

6 6 Dane dotyczące złożonych wniosków – Poddziałanie 8.1.1

7 7 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej kwota: 8.985.528,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków 91 (z czego 4 wycofano i 1 przeniesiono pod inny numer) 58 31 (z czego 2 ocenione dwukrotnie) 1427 46 720 929,1018 710 862,937 986 328,6423 472 160,84 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Poddziałanie 9.1.1

8 8

9 9 Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług kwota: 18.350.801,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków 320 (z czego 24 wycofano i 2 przeniesiono pod Inny numer) 171 (z czego 3 ocenione dwukrotnie) 125 (z czego 3 ocenione dwukrotnie) 1760 113 703 379,66107 593 846,289 724 272,5541 620 795,78 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Poddziałanie 9.1.2

10 10 Dane dotyczące złożonych wniosków – Poddziałanie 9.1.2

11 11 Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego kwota: 17.210.600,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków 51 3813711 21 519 196,516 802 777,154 453 527,826 842 592,52 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.2

12 12 Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.2

13 13 Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego kwota: 7.009.047,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków Ocenionych Merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków 31 (z czego 2 wycofano i 1 przeniesiono pod inny numer) 16 (z czego 1 oceniony dwukrotnie) 1309 9 095 564,729 693 361,1204 512 742,06 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.3.

14 14 Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.3

15 15 Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty kwota: 3.122.982,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych wniosków Wartość ocenionych Wniosków 71 (z czego 4 wycofano) 44 (z czego 1 oceniony dwukrotnie) 24328 27 257 850,8511 683 366,481 086 360,0018 571 244,65 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.4

16 16 Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.4

17 17 Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (Konkurs Nr POKL/I/9.5/08) kwota: 4.788.769,00 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków 201 (z czego 4 wycofano) 140 (z czego 1 oceniony dwukrotnie) 4504 6 800 740,642 069 506,290200 000,00 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.5

18 18 Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.5

19 19 Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich (Konkurs Nr POKL/I/9.5/07) kwota: 900.000 PLN* Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie Wartość ocenionych wniosków 160 89711871 4 380 615,493 349 755,66858 407,386 871 963,77 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.5

20 20 Dane dotyczące złożonych wniosków – Działanie 9.5

21 21 Wnioski złożone w odpowiedzi na wszystkie konkursy ogłoszone w ramach POKL Liczba wniosków złożonych do IP Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych formalnie negatywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie Liczba wniosków ocenionych merytorycznie negatywnie 1183 77635070286 Stan na dzień 26.09.2008 r. Dane dotyczące złożonych wniosków

22 22 Dane dotyczące złożonych wniosków


Pobierz ppt "1 Podsumowanie naboru wniosków w ramach Priorytetu VIII i IX PO Kapitał Ludzki w regionie łódzkim (stan na dzień 26.09.2008 r.) Urząd Marszałkowski w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google