Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alina Majgier Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alina Majgier Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 Alina Majgier Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Poziom pomocy publicznej UE wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład samorządu gminy - minimum 20%. Maksymalna wysokość pomocy publicznej przy realizacji projektu wynosi 450 tys. zł. Dodatkowo możliwość współfinansowania realizacji projektów ze środków będących w dyspozycji ministra kultury. Finansowaniu podlegają projekty : realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich. zadania inwestycyjne wchodzące w zakres projektu mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie przynoszące dochodu oraz realizowane na terenie należącym do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Poziom dofinansowania

3 Nabór wniosków w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, trwał od 1 czerwca 2005 do 15 lipca 2005 r. 79 gmin Na 133 uprawnione gminy wiejskie i miejsko- wiejskie, wnioski złożyło 79 gmin

4 176 Łącznie złożono 176 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dotacji zł. 44 Podczas weryfikacji formalnej i merytorycznej odrzucono łącznie 44 projektów na kwotę dofinansowania zł. Jedna gmina zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie na kwotę zł. 131 Na proponowanej liście rankingowej znalazło się 131 projektów na łączną kwotę dotacji z EFOiGR zł.

5

6 Uchwała Nr 67/SPO/05 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uchwała Nr 3209/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006

7 Podpisano 67 Umów o dofinansowanie na kwotę ,00 zł. We wnioskach znajduje się 7 projektów z promesą Ministra Kultury, na łączną kwotę zł.

8 Podział projektów według typu Podział projektów według typu odnowa wsi 22 projekty na kwotę zł. odnowa wsi 22 projekty na kwotę zł. ochrona/zachowanie dziedzictwa kulturowego ochrona/zachowanie dziedzictwa kulturowego 4 projekty zł. 4 projekty zł. rozwój instytucji kultury 41projektów na kwotę rozwój instytucji kultury 41projektów na kwotę zł zł.

9 Zarząd Województwa przeznaczył dodatkowych zł. na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego W ramach dodatkowych środków finansowych podpisanych zostało 13 umów W ramach dodatkowych środków finansowych podpisanych zostało 13 umów

10 Postępowania przetargowe Zakończono 70 przetargów Zakończono 70 przetargów 5 gmin jest w trakcie postępowania przetargowego 5 gmin jest w trakcie postępowania przetargowego 5 gmin nie rozpoczęło postępowania przetargowego 5 gmin nie rozpoczęło postępowania przetargowego

11 Aneksy do umów Aneksy do umów Łącznie aneksowanych zostało 26 umów Łącznie aneksowanych zostało 26 umów W tym 15 aneksów obejmuje oszczędności W tym 15 aneksów obejmuje oszczędności poprzetargowe na kwotę ,00 zł. poprzetargowe na kwotę ,00 zł. limit środków UE dla działania 2.3. wynosi ,00 zł ( kurs 3,9323 ) limit środków UE dla działania 2.3. wynosi ,00 zł ( kurs 3,9323 )

12 Wnioski o płatność Złożone zostały trzy wnioski o płatność na kwotę 25848,00 zł. Złożone zostały trzy wnioski o płatność na kwotę 25848,00 zł. W tym jeden wniosek o płatność końcową na kwotę 7 488,00 zł. W tym jeden wniosek o płatność końcową na kwotę 7 488,00 zł.

13 Perspektywa realizacji działania Do I kwartału 2007 składane będą wnioski o płatność

14 Publikacja na zakończenie realizacji programu Album pamiątkowy z fotograficzną dokumentacją z realizacji działania

15

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Alina Majgier Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google