Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego""— Zapis prezentacji:

1 ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Informacja o stanie wdrażania działania 2.3. ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Alina Majgier Dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 www.spo-rol.dolnyslask.pl Poziom dofinansowania
P Poziom pomocy publicznej UE wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Wkład samorządu gminy - minimum 20%. P Maksymalna wysokość pomocy publicznej przy realizacji projektu wynosi 450 tys. zł. P Dodatkowo możliwość współfinansowania realizacji projektów ze środków będących w dyspozycji ministra kultury. Finansowaniu podlegają projekty : Prealizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców, należących do gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich. Pzadania inwestycyjne wchodzące w zakres projektu mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą przez gminę strategią rozwoju lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pnie przynoszące dochodu oraz realizowane na terenie należącym do jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

3 Nabór wniosków w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, ogłoszony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, trwał od 1 czerwca 2005 do 15 lipca 2005 r. Na 133 uprawnione gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, wnioski złożyło 79 gmin

4 PŁącznie złożono 176 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dotacji zł. PPodczas weryfikacji formalnej i merytorycznej odrzucono łącznie 44 projektów na kwotę dofinansowania zł. PJedna gmina zrezygnowała z ubiegania się o dofinansowanie na kwotę zł. PNa proponowanej liście rankingowej znalazło się 131 projektów na łączną kwotę dotacji z EFOiGR zł.

5

6 P Uchwała Nr 67/SPO/05 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie akceptacji i rekomendacji listy rankingowej projektów złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ” w zakresie działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” P Uchwała Nr 3209/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów do realizacji w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006”

7 Podpisano 67 Umów o dofinansowanie na kwotę ,00 zł. We wnioskach znajduje się 7 projektów z promesą Ministra Kultury, na łączną kwotę zł.

8 Podział projektów według typu
Podział projektów według typu P odnowa wsi 22 projekty na kwotę zł. Pochrona/zachowanie dziedzictwa kulturowego 4 projekty zł. Prozwój instytucji kultury 41projektów na kwotę zł.

9 Zarząd Województwa przeznaczył dodatkowych
Zarząd Województwa przeznaczył dodatkowych zł. na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” P W ramach dodatkowych środków finansowych podpisanych zostało 13 umów

10 Postępowania przetargowe
Postępowania przetargowe P Zakończono 70 przetargów P 5 gmin jest w trakcie postępowania przetargowego 5 gmin nie rozpoczęło postępowania przetargowego

11 P Łącznie aneksowanych zostało 26 umów
Aneksy do umów P Łącznie aneksowanych zostało 26 umów P W tym 15 aneksów obejmuje oszczędności poprzetargowe na kwotę ,00 zł. P limit środków UE dla działania 2.3. wynosi ,00 zł ( kurs € 3,9323 )

12 P Złożone zostały trzy wnioski o płatność na kwotę 25848,00 zł.
Wnioski o płatność P Złożone zostały trzy wnioski o płatność na kwotę 25848,00 zł. P W tym jeden wniosek o płatność końcową na kwotę 7 488,00 zł.

13 Perspektywa realizacji działania
Perspektywa realizacji działania Do I kwartału 2007 składane będą wnioski o płatność

14 Publikacja na zakończenie realizacji programu
Publikacja na zakończenie realizacji programu Album pamiątkowy z fotograficzną dokumentacją z realizacji działania

15

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt ",,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego""

Podobne prezentacje


Reklamy Google