Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Wrocław 08.04.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Wrocław 08.04.2011."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Wrocław 08.04.2011

2 "DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII NA DOLNYM ŚLĄSKU Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego KWIECIEŃ 2009 – MAJ 2010 CEL PROJEKTU: zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży: hotelarstwo i gastronomia.

3 Wrocław 08.04.2011 GRUPA BADAWCZA 367 firm branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku 100 % hoteli 5 * 74% hoteli 4 * 53% hoteli 3 * 53% hoteli 2 * 59% hoteli 1 * i pozostałych placówek hotelarskich 46% placówek restauracyjnych

4 Wrocław 08.04.2011 Status firm z Dolnego Śląska, które wzięły udział w badaniach

5 Wrocław 08.04.2011 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

6 Wrocław 08.04.2011 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

7 Wrocław 08.04.2011 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

8 Wrocław 08.04.2011 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

9 Wrocław 08.04.2011 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

10 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej Hotele **** Hotele *****

11 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej Hotele ***Hotele **

12 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej Hotele *Pozostałe

13 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej Restauracje hoteloweRestauracje samodzielne

14 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

15 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

16 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

17 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

18 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

19 Wrocław 08.04.2011 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej

20 Wrocław 08.04.2011 Wykształcenie branżowe

21 Wrocław 08.04.2011 Najważniejsze oczekiwania wobec uczniów szkół branżowych. Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinni posiadać?

22 Wrocław 08.04.2011 Które z poniższych elementów pracodawcy uważają za najsłabsze w zakresie kształcenia zawodowego uczniów?

23 Wrocław 08.04.2011 Które z poniżej wymienionych elementów, Państwa zdaniem, mogłyby poprawić proces kształcenia zawodowego w szkołach branżowych?

24 Wrocław 08.04.2011

25

26 Opis i charakterystyka ankietowanych 1. Regionalnej Szkoły Turystycznej z Polanicy Zdroju 2. Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 3. Technikum Hotelarskiego - Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Szczytnej 5. Zespółu Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa 6. Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kudowy Zdroju

27 Wrocław 08.04.2011 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu

28 Wrocław 08.04.2011 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu

29 Wrocław 08.04.2011 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu

30 Wrocław 08.04.2011 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu

31 Wrocław 08.04.2011 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu

32 Wrocław 08.04.2011 WNI OSKI

33 Wrocław 08.04.2011 Misją kształcenia zawodowego jest przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby rynku. Trzeba jednak dobrze je poznać, by móc dostosować do nich programy kształcenia zawodowego. Bez wymiany informacji, współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy turystycznym rynkiem pracy, a szkołami, nie jest możliwe ustalenie wzajemnych oczekiwań: szkół i pracodawców, ani też podnoszenie jakości funkcjonowania szkolnictwa zawodowego. Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

34 Wrocław 08.04.2011 Dziękuję za uwagę Julita Markiewicz - Patkowska jmp@dig.wroc.pl


Pobierz ppt "DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Wrocław 08.04.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google