Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00 ) Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA www.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

2 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) Partnerstwo: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – LIDER Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu – LIDER Dolnośląska Izba Gospodarcza - PARTNER Dolnośląska Izba Gospodarcza - PARTNER Czas trwania projektu: 1.03.09 - 28.02.2011 Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

3 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) Cel projektu Realizacja badań dotyczących trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych, zachodzących w regonie, na tle Europy i świata Realizacja projektu wynika z potrzeby przystosowania przedsiębiorstw do zachodzących zmian i z konieczności przejścia od modelu gospodarki opartej na pracy i kapitale do modelu gospodarki opartej na wiedzy. Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

4 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) Obszary badawcze Badanie 1. Zapotrzebowanie pracowników przedsiębiorstw Dolnego Śląska na kwalifikacje i szkolenia, na potrzeby dopasowania się do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, Europie i na świecie. Badanie 1. Zapotrzebowanie pracowników przedsiębiorstw Dolnego Śląska na kwalifikacje i szkolenia, na potrzeby dopasowania się do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, Europie i na świecie. Badanie 2. Prognozy dotyczące zmian gospodarczych i trendów rozwojowych mających wpływ na region (w tym tworzenie i likwidacja miejsc pracy, zmiany na rynku pracy, w tym zapotrzebowania na kwalifikacje – 2020r., uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w kontekście wymogów Polityki Zrównoważonego Rozwoju, realizacja aspiracji rozwojowych regionów bez naruszania szans przyszłych pokoleń). Badanie 3. Kluczowe kompetencje w zarządzaniu, w gospodarce opartej na wiedzy. Badanie 4. Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy. Badanie 5. Zmiany w zarządzaniu w kontekście przeobrażeń gospodarczych. Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

5 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) Rezultaty projektu: 220 odbiorców wyników badań, ułatwiających skuteczne przewidywanie i zarządzanie zmianą 220 odbiorców wyników badań, ułatwiających skuteczne przewidywanie i zarządzanie zmianą 6 spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw 6 spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw uczestnictwo w 10 konferencjach (organizowanych w kraju) uczestnictwo w 10 konferencjach (organizowanych w kraju) 16 opracowań w zakresie przedmiotu badań 16 opracowań w zakresie przedmiotu badań 5 publikacji 5 publikacji 4 konferencje upowszechniające wyniki przeprowadzonych badań 4 konferencje upowszechniające wyniki przeprowadzonych badań 1000 przebadanych przedstawicieli przedsiębiorstw. 1000 przebadanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

6 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) KONFERENCJE i PUBLIKACJE I Konferencja inauguracyjna – termin 3.06.2009 I Konferencja inauguracyjna – termin 3.06.2009 II Konferencja - upowszechnienie wyników badań - termin 3.12.2009 II Konferencja - upowszechnienie wyników badań - termin 3.12.2009 III Konferencja - upowszechnienie wyników badań – termin 17.06.2010 III Konferencja - upowszechnienie wyników badań – termin 17.06.2010 IV Konferencja podsumowująca projekt, upowszechnienie wyników projektu – termin 10.12.2010 IV Konferencja podsumowująca projekt, upowszechnienie wyników projektu – termin 10.12.2010 Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner:

7 Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00) dr inż. Teresa Kupczyk DYREKTOR PROJEKTU Kierownik Merytoryczny ds. Badań Adres Biura projektu: ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, pokój A11, Tel/fax. 071 333 11 41/42, www.projekt.handlowa.eu, www.projekt.handlowa.eu e-mail: projekty.badawcze@handlowa.eu projekty.badawcze@handlowa.eu Lider: DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA ww.dig.wroc.pl www.handlowa.eu Partner: Dziękuję za uwagę i zapraszam do udziału w projekcie (uczestnictwo w projekcie bezpłatne) Dziękuję za uwagę i zapraszam do udziału w projekcie (uczestnictwo w projekcie bezpłatne)


Pobierz ppt "Projekt pt.: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google