Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 01-022 Warszawa ul. Bellottiego 3B tel. 022/636 72 00 fax. 022/636 72 00

3 Cele i zadania projektu Prof. dr hab. Janusz Witkowski - Kierownik Projektu

4 Poprawa sytuacji na rynku pracy - wciąż ważne zadania Korzystne zmiany na rynku pracy w ostatnich latach, Cechy polskiego rynku pracy, Problemy łódzkiego regionalnego rynku pracy, Potrzeba kompleksowej diagnozy rynku pracy (na każdym poziomie).

5 Zakres pożądanej analizy regionalnego rynku pracy

6 Analiza czynników determinujących zmiany na rynku pracy

7 Główne cele projektu Polepszenie monitoringu rynku pracy Ukazanie kompleksowego obrazu regionalnego rynku pracy w woj. łódzkim, Ocena adekwatności potencjału ludzkiego i systemu szkoleniowego w stosunku do obecnych i przyszłych wymagań rynku pracy, Określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych W celu zwiększenia mobilności i umiejętności zasobów ludzkich oraz lepszego dostosowania potrzeb szkoleniowych, a w ślad za tym kwalifikacji ludności do wymogów rynku pracy.

8 Operacyjne cele projektu Kompleksowa analiza i diagnoza rynku pracy w zakresie podaży i popytu oraz czynników determinujących, Poznanie postaw pracowników w zakresie ich aktywności edukacyjnej oraz skłonności do mobilności zawodowej i przestrzennej, Zbadanie potrzeb i oczekiwań pracodawców wobec nowych pracowników oraz aktywności szkoleniowej firm,

9 Rozpoznanie zamierzeń edukacyjnych i planów zawodowych młodzieży, Ocena warunków funkcjonowania PUP oraz ich skuteczności w realizacji przez nich zadań i programów rynku pracy, Opracowanie projekcji popytu na pracę w województwie, Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych oraz ich spójności z potrzebami regionalnego rynku pracy, Wskazanie rezerw potencjału rozwojowego regionu.

10 Realizacja projektu I. W zakresie analizy rynku pracy Charakterystyka cech regionalnego rynku pracy, Ocena społeczno – gospodarczych uwarunkowań rynku pracy, Analiza demograficznych determinant rynku pracy,

11 II. W zakresie pozyskiwania jakościowych informacji o rynku pracy Badanie potrzeb i ocena pracodawców, Badanie postaw pracujących, Badanie zamierzeń edukacyjnych i planów zawodowych uczniów i studentów, Badanie absolwentów z punktu widzenia problemów związanych z wejściem na rynek pracy, Badanie instytucji rynku pracy.

12 III. Dla wzbogacenia wiedzy o rynku pracy Prognoza popytu na pracę, Analiza ofert edukacyjnych i szkolenia, Ocena spójności systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy.

13 IV. Twarde rezultaty projektu Opracowano 10 raportów cząstkowych, Przygotowano raport końcowy w postaci publikacji, Zaprojektowano narzędzia badawcze umożliwiające pozyskanie, pogłębianie wiedzy o rynku pracy.

14 V. Miękkie rezultaty projektu Wzbogacenie wiedzy o cechach i uwarunkowaniach łódzkiego rynku pracy, Zaprezentowanie zakresu pożądanej analizy regionalnego rynku pracy, Ukazanie barier i szans rozwojowych regionu z punktu widzenia rynku pracy.

15 W zakresie monitorowania rynku pracy, Analityczne, Diagnostyczne, Projekcyjne, Metodologiczne. Praktyczne korzyści z realizacji projektu

16 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Projekt zrealizowany przez: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 99-300 Kutno ul. Grunwaldzka 5 tel. 024/355 77 00 fax. 024/355 77 01 Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google