Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Milena Filipowska Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Milena Filipowska Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Milena Filipowska Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3

4

5 CEL PROJEKTU Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności dorosłych osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez udział w szkoleniach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 UZASADNIENIE REALIZACJI Aby firmy stawały się bardziej konkurencyjne wymagane jest stałe podnoszenie kompetencji przez osoby pracujące. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 UZASADNIENIE REALIZACJI Jako podstawowe działanie identyfikuje się przygotowanie kadr przedsiębiorstw do zmian gospodarczych poprzez nabycie oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 GRUPA DOCELOWA Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw z terenu powiatu śremskiego, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 OBSZAR REALIZACJI Wsparcie skierowane jest do osób zameldowanych lub zatrudnionych na terenie powiatu śremskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 OKRES REALIZACJI 01.07.2008 r.– 30.06.2010 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 KORZYŚCI Udział w szkoleniach jest bezpłatny z uwagi na całkowite dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 PRAKTYCZNA FORMA Szkolenia realizowane są z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych, poza godzinami pracy, w małych 10-cio osobowych grupach, co umożliwia rozwój umiejętności, pozwalających na bardziej efektywne funkcjonowanie w środowisku pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 DZIAŁANIA Kurs komputerowy z wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy biznesowej – 4 edycje Kurs języka angielskiego – 5 edycji Kurs języka niemieckiego – 2 edycje Kurs małej księgowości – 2 edycje Kurs z zakresu kadr i płac – 2 edycje Kurs z pełnej księgowości – 2 edycje Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 MOTYWY UDZIAŁU W PROJEKCIE WYNIKAJĄCE Z FORMULARZY REKRUTACYJNYCH: konieczność uzupełnienia wiedzy i umiejętności, chęć podwyższania kwalifikacji, motywacja do samokształcenia, utrzymanie miejsca pracy, możliwość awansu zawodowego, uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 OCENA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYNIKAJĄCA Z ANKIET: podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, podniesienie motywacji do samokształcenia, możliwość wykorzystanie nabytej wiedzy w wykonywaniu czynności zawodowych, osiągniecie kluczowych umiejętności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 STAN REALIZACJI NA DZIEŃ 30/09/2009 11 przeprowadzonych szkoleń 104 przeszkolone osoby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Milena Filipowska Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google