Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kazimierz Murzyn Life Science Kluster Kraków 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 tel. +48 12 664 63 01 mob. +48 601 36 46 26

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kazimierz Murzyn Life Science Kluster Kraków 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 tel. +48 12 664 63 01 mob. +48 601 36 46 26"— Zapis prezentacji:

1 www.lifescience.pl Kazimierz Murzyn Life Science Kluster Kraków 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 tel. +48 12 664 63 01 mob. +48 601 36 46 26 klaster@lifescience.pl http://www.lifescience.pl/

2 www.lifescience.pl Life Science Klaster Kraków- fakty Podpisanie umowy powołującej klaster – 20 października 2006r., projekt tworzy obecnie 31 instytucji, w tym: –2 uczelnie wyższe –3 jednostki otoczenia bizesu –4 szpitale –5 instytutów naukowych –15 firm z sektora biotechnologii, farmacji, opieki zdrowotnej, żywności Rada Klastra - składająca się z przedstawicieli sygnatariuszy projektu Dedykowany Zarząd Klastra – realizacja bieżących zadań związanych z rozwojem działalności Administracja i organizacja Klastra – Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. – biuro Klastra

3 www.lifescience.pl Misja Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

4 www.lifescience.pl Założenia Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków Klastra – sam nie generuje przychodów Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są granty uzyskiwane na realizację celów programowych i rozwojowych Klastra cykl innowacyjnościW ramach Klastra i dzięki jego funkcjonowaniu realizowany jest pełny cykl innowacyjności – od generowania pomysłów, poprzez wszystkie etapy ich rozwoju, do komercjalizacji

5 www.lifescience.pl Kluczowe czynniki sukcesu Funkcjonalny systemFunkcjonalny system, oferujący unikalne możliwości i korzyści – unikalna oferta Klastra Środki finansoweŚrodki finansowe przeznaczone na realizację programu rozwoju Przychylny "ekosystem"Przychylny "ekosystem" - świadomość i zrozumienie lokalnego potencjału rozwoju - współdziałanie w ramach strategii rozwoju regionu zasobów i kompetencjiŁatwy dostęp do specjalistycznych, komplementarnych zasobów i kompetencji z obszaru LifeScience relacje z zewnętrznym otoczeniemInstytucjonalne i personalne relacje z zewnętrznym otoczeniem naukowym i biznesowym zrównoważonego rozwojuEfektywnie realizowany program zrównoważonego rozwoju

6 www.lifescience.pl Cele rozwojowe Rozwój zasobów Klastra Inowacje i technologia Edukacja i szkoleniaWspółpraca z biznesem Lobbying i współpraca ponadregionalna Badania i kooperacja Na podstawie The Cluster Initiative Greenbook


Pobierz ppt "Kazimierz Murzyn Life Science Kluster Kraków 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 tel. +48 12 664 63 01 mob. +48 601 36 46 26"

Podobne prezentacje


Reklamy Google