Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Life Science Kluster Kraków Kraków, ul. Gronostajowa 7

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Life Science Kluster Kraków Kraków, ul. Gronostajowa 7"— Zapis prezentacji:

1 Life Science Kluster Kraków 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Kazimierz Murzyn Life Science Kluster Kraków Kraków, ul. Gronostajowa 7 tel mob

2 Life Science Klaster Kraków- fakty
Podpisanie umowy powołującej klaster – 20 października 2006r., projekt tworzy obecnie 31 instytucji, w tym: 2 uczelnie wyższe 3 jednostki otoczenia bizesu 4 szpitale 5 instytutów naukowych 15 firm z sektora biotechnologii, farmacji, opieki zdrowotnej, żywności Rada Klastra - składająca się z przedstawicieli sygnatariuszy projektu Dedykowany Zarząd Klastra – realizacja bieżących zadań związanych z rozwojem działalności Administracja i organizacja Klastra – Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. – biuro Klastra

3 Misja Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

4 Założenia Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków Klastra – sam nie generuje przychodów Podstawowym źródłem finansowania przedsięwzięcia są granty uzyskiwane na realizację celów programowych i rozwojowych Klastra W ramach Klastra i dzięki jego funkcjonowaniu realizowany jest pełny cykl innowacyjności – od generowania pomysłów, poprzez wszystkie etapy ich rozwoju, do komercjalizacji

5 Kluczowe czynniki sukcesu
Funkcjonalny system, oferujący unikalne możliwości i korzyści – unikalna oferta Klastra Środki finansowe przeznaczone na realizację programu rozwoju Przychylny "ekosystem" - świadomość i zrozumienie lokalnego potencjału rozwoju - współdziałanie w ramach strategii rozwoju regionu Łatwy dostęp do specjalistycznych, komplementarnych zasobów i kompetencji z obszaru LifeScience Instytucjonalne i personalne relacje z zewnętrznym otoczeniem naukowym i biznesowym Efektywnie realizowany program zrównoważonego rozwoju

6 Cele rozwojowe Badania i kooperacja Rozwój zasobów Klastra
Lobbying i współpraca ponadregionalna Inowacje i technologia Współpraca z biznesem Edukacja i szkolenia Na podstawie The Cluster Initiative Greenbook


Pobierz ppt "Life Science Kluster Kraków Kraków, ul. Gronostajowa 7"

Podobne prezentacje


Reklamy Google