Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 PRZEDMIOT EWALUACJI: BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Data sporządzenia raportu: 14.06.2011r Opracowanie: - Agata Matonóg - nauczyciel języka polskiego (koordynator) - Barbara Adamczyk - nauczyciel nauczania początkowego - Beata Wrońska-Babecka - nauczyciel nauczania początkowego - Maciej Mierniczek - nauczyciel informatyki i techniki, społ. inspektor BHP - Piotr Szybalski – nauczyciel wychowania fizycznego

3 CELE EWALUACJI: Zebranie informacji na temat działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń. Zbadanie, czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Zaplanowanie dalszych działań lub modyfikacja działań dotychczasowych celem uniknięcia zagrożeń.

4 PYTANIA KLUCZOWE: 1.Jakie szkoła podejmuje działania, by zapewnić bezpieczeństwo uczniów? 2.Czy te działania przynoszą efekty? 3.Czy podejmowane działania są zgodne z oczekiwaniami rodziców i uczniów? 4.Kto podejmuje działania?

5 WARUNKI I METODY ZBIERANIA DANYCH Czas: od marca do czerwca 2011r. Metody zbierania danych: ankieta, analiza dokumentów, wywiad. Grupy badawcze: -146 uczniów (6 losowo wybranych klas, po jednej na każdym poziomie) -120 rodziców -10 nauczycieli Razem: 276 osób.

6 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

7 Ocena poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?

8 Uzyskane wyniki wskazują, że poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów jest wysokie i pokrywa się z odczuciami rodziców jak i nauczycieli. Można więc uznać, że podejmowane w szkole działania przynoszą dobre efekty. Zdarzają się jednak sytuacje, które stwarzają dla bezpieczeństwa uczniów realne zagrożenie.

9 Pytanie skierowane do uczniów: Czy zetknąłeś się w szkole z niebezpiecznymi zachowaniami, które mogłyby zagrażać zdrowiu? Pytanie skierowane do rodziców: Czy Państwa dziecko zetknęło się z niebezpiecznymi zachowaniami w szkole?

10 Niebezpieczne sytuacje i zachowania uczniów. Z jakimi sytuacjami uczniowie najczęściej mieli do czynienia? Sytuacje I - IIIIV - VI Razem Bójki, agresja, kopanie132740 Popychanie, podstawianie nogi459 Bieganie po korytarzu i schodach178 Przeklinanie, przezywanie235 Niebezpieczny upadek, wypadek213 Grożenie22 Zamykanie w WC11 Rzucanie różnymi przedmiotami11

11 O jakich sytuacjach wiedzą rodzice? Klasy I – III Bieganie po korytarzu. Próba pobicia. Obawa przed starszymi dziećmi podczas korzystania z toalet. Zaczepianie i zastraszanie przez uczniów ze starszych klas. Zaczepki kolegów z klasy. Groźby ze strony rodziców. Wyłudzanie pieniędzy. Agresywne zachowania. Klasy IV – VI Bójki. Bieganie po korytarzu. Popychanie i podkładanie nogi na przerwach. Zaczepki starszych uczniów w stosunku do młodszych. Rzucanie różnymi przedmiotami, w tym nożyczkami. Przemoc psychiczna, wulgaryzmy, zaczepki, dokuczanie.

12 Osoby działające na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Pracownicy szkoły informowani o niebezpiecznych sytuacjach Zgłoszenia uczniów Zgłoszenia rodziców Wychowawca5318 Nauczyciel przedmiotu182 Dyrektor63 Pedagog22 Pracownik obsługi30 Inna osoba – dyżurujący nauczyciel (rodzice, rodzeństwo, koledzy) 193

13 Zachowanie uczniów Samoocena uczniów Czy przestrzegasz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole? Według rodziców Czy Państwa dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej szkole?

14 Zgodność podejmowanych przez szkołę działań wychowawczych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców.

15 Pytanie skierowane do uczniów: Czy, według Ciebie, podejmowane w szkole działania wpływają na Twoje bezpieczeństwo? Działania: Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem opieka nad uczniami w szatni 6526148 dyżury nauczycieli na przerwach 87181065 monitoring wybranych miejsc 662912610 opieka nauczycieli w czasie dowozu dzieci 681816314 pogadanki na lekcjach 57202897 apele przypominające zasady bezpieczeństwa 68301054 spotkania z przedstawicielami policji 61231957 przedstawienia profilaktyczne, konkursy na temat bezpieczeństwa 64201869

16 Według uczniów największy wpływ na bezpieczeństwo mają dyżury nauczycieli na przerwach. Ważne są także apele przypominające zasady bezpieczeństwa, opieka podczas dowozu dzieci oraz monitoring.

17 Pytanie skierowane do rodziców: Czy, według Państwa, podejmowane w szkole działania wpływają na bezpieczeństwo uczniów? Działania: Tak Raczej tak Nie Raczej nie Nie wiem opieka nad uczniami w szatni 7823672 dyżury nauczycieli na przerwach 8723214 monitoring wybranych miejsc 84174212 opieka nauczycieli w czasie dowozu dzieci 79280011 pogadanki na lekcjach 8718306 apele przypominające zasady bezpieczeństwa 7926223 spotkania z przedstawicielami policji 8816026 przedstawienia profilaktyczne, konkursy na temat bezpieczeństwa 58246512

18 Według rodziców najskuteczniej podnoszą poziom bezpieczeństwa spotkania z przedstawicielami policji, dyżury nauczycieli, pogadanki na lekcjach i monitoring.

19 Propozycje działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

20 Propozycje uczniów: - Zabraniać biegania po piętrach szkoły. - Zamontować kamery w klasach i boksach (szatni). - Zaglądać do zakamarków przy szatniach wf. - Surowiej karać uczniów, którzy znęcają się nad innymi. - Nie biegać. - Nie bić się. - Nie nudzić się. - Organizować zabawy przypominające o bezpieczeństwie. - Bardziej zadbać o bezpieczeństwo w szatni. - Nauczyciele na przerwach powinni nam pomagać, gdy o to prosimy, a nie lekceważyć nas. - Każda bójka powinna być wyjaśniona i zgłaszana do dyrekcji i wychowawcy.

21 Propozycje rodziców: - Oddzielić uczniów klas młodszych od starszych. - Zwiększyć kontrolę nad dziećmi po zajęciach lekcyjnych na terenie boisko – parking (porachunki związane z nieporozumieniami zaistniałymi na terenie szkoły). - Konsekwentnie reagować na agresywne zachowania uczniów. - Ograniczyć wejścia rodziców do szkoły podczas zajęć. - Kontrola uczniów w toalecie przez dyżurujących nauczycieli. - Zwracać uwagę na to, co dziecko ma do powiedzenia i nie zbywać go. - Monitoring na wszystkich korytarzach. - Wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do uczniów nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. - Rozmowy i wyjaśnienie ewentualnych zdarzeń, upomnienie winnych.

22 Propozycje nauczycieli: - Konsekwentnie egzekwować kary za niewłaściwe zachowania uczniów. - Zaostrzyć kary w przypadku niebezpiecznych zachowań. - Zabudować wyżej barierkę nad schodami, aby dzieci nie mogły się wychylać. - Aktywnie pełnić wszystkie dyżury podczas przerw. - Poprawić organizację parkingu pod szkołą.

23 WNIOSKI Uczniowie czują się w szkole bezpieczni, choć ponad połowa z nich zetknęła się z sytuacjami niebezpiecznymi. Podobnie wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa w szkole rodzice i nauczyciele. Najczęściej występujące niebezpieczne sytuacje to: bójki, agresja fizyczna i słowna, bieganie po korytarzu i schodach. Uczniowie zgłaszają zauważone zagrożenia osobom dorosłym. Oczekują pomocy przede wszystkim od wychowawcy, ale także nauczyciela przedmiotu, dyrektora, pedagoga lub pracownika obsługi.

24 82% rodziców jest przekonanych, że ich dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa, choć tylko 66% uczniów deklaruje, że zachowuje się bezpiecznie. Warto zadbać o skuteczniejszy przekaz informacji dla rodziców, by wzmocnić działania wychowawcze. Za najskuteczniejsze działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów zostały uznane: monitoring, dyżury nauczycieli na przerwach i w szatni, opieka w czasie dowozu, apele i spotkania z przedstawicielami policji. Propozycje i uwagi zgłoszone przez uczniów, rodziców i nauczycieli mogą wzbogacić podejmowane przez szkołę działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google