Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEL 1 W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEL 1 W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie."— Zapis prezentacji:

1 CEL 1 W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie.

2 2 Zespół Zadaniowy do Spraw Pierwszego Standardu Lider: mgr Bogusława Machniewicz – Członkowie: mgr Izabela Franc mgr Jadwiga Kędzia mgr Anna Kubicz mgr Klaudia Świętoń mgr Damian Woźniak

3 3 Uzasadnienie wyboru standardu Wybór celu był konsekwencją dyskusji przeprowadzonej podczas warsztatów dotyczących ewaluacji pracy szkoły. Została wtedy określona ostateczna forma celu. Z uzyskanych informacji wynikało wyraźne zapotrzebowanie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły. Kierowaliśmy się możliwością poszerzenia wiedzy dzieci na temat zasad bezpiecznego zachowania, znajomości statutu, regulaminu szkoły.

4 4 Wybrane wskaźniki Liczba skarg na zachowanie zagrażające bezpieczeństwu. Liczba uczniów wyróżnionych za wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Opinia uczniów o stopniu poczucia bezpieczeństwa w szkole. Liczba zajęć informujących o zasadach dobrego zachowania. Opinia rodziców o stopniu poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole.

5 5 Działania podjęte przez szkołę Poznawanie przez uczniów zasad właściwego zachowania: 1. Zawieranie kontraktów 2. Organizowanie apeli 3. Przeprowadzenie pogadanek

6 6 Opieka starszych uczniów nad młodszymi Pełnienie dyżurów przez uczniów klas szóstych na korytarzu i w salach klas I

7 Propagowanie dobrego zachowania 1. Przeprowadzanie apeli 2. Tworzenie gazetki szkolnej – kącik kulturalny 3. Powstanie nowej zakładki na stronie internetowej. 7

8 8 Informowanie uczniów jak mogą reagować w sytuacjach zagrożeń. Znajomość statutu i regulaminu szkoły 1. Czytanie i analizowanie statutu i regulaminu 2. Tworzenie i aktualizowanie gazetek ściennych w klasach i na korytarzach

9 9 Angażowanie rodziców do opieki podczas imprez szkolnych Organizacja festynów na rzecz szkoły

10 10 Spotkania z Policją i Strażą Miejską 1. Udział w przedstawieniu profilaktycznym klas I 2. Spotkania klas III i II z policjantami i strażnikami

11 Indywidualne rozmowy: rodzic, wychowawca, pedagog. Spotkania zainteresowanych stron 11

12 Wyniki badania stanu końcowego Lp.DowódWynik stanu początkowego Zakładany wynik kryterium sukcesu Wynik stanu końcowego 1 Liczba skarg na zachowanie zagrażające bezpieczeństwu 200 Liczba skarg na złe zachowanie nie wzrośnie Liczba uczniów wyróżnionych za wzorowe i bardzo dobre zachowanie 90 Liczba uczniów z najlepszymi ocenami z zachowania nie zmniejszy się Opinia uczniów o stopniu poczucia bezpieczeństwa w szkole. 78,9% Poczucie bezpieczeństwa w opinii uczniów poprawi się o 1% 85,1% 4 Liczba zajęć informujących o zasadach dobrego zachowania 12 Wszyscy wychowawcy przeprowadzili zajęcia na temat dobrego zachowania Opinia rodziców o stopniu poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole. 38% Odsetek rodziców, którzy uważają, że ich dziecko w szkole jest bezpieczne wzrośnie o 1%. 49% 12

13 13 Wnioski z działań W całości udało się osiągnąć zakładane kryterium sukcesu. Wszyscy wychowawcy przeprowadzili na początku roku szkolnego pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nim. Realizacja tych tematów odniosła pożądany skutek co można zauważyć po zmniejszającej się liczbie uwag i wzrastającym poczuciu bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje fakt różnorodnych oddziaływań na dzieci. Wymienić tutaj można: Internet, gazetkę szkolną, gazetki ścienne, spotkania z profesjonalistami. Niewątpliwie znaczny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa na terenie szkoły miało wprowadzenie dodatkowych dyżurów pełnionych przez uczniów klas starszych w miejscach, w których najczęściej dochodziło do wypadków.. Uważamy, że podjęte działania powinny być kontynuowane w przyszłości, gdyż przyniosły wymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej.

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CEL 1 W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google