Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki."— Zapis prezentacji:

1 Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki

2 METODOLOGIA BADAŃ Kuratorium Oświaty w Białymstoku W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 1.Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania ankietowe uczniów/słuchaczy (OKE Łomża) 2.Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania na podstawie arkusza diagnostycznego (KO Białystok) 3.Przeprowadzenie testu diagnostycznego w dniu 3 czerwca 2009r. Planowane działania w 2009r.: 1.Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki (jesień 2009r.) 2.Opracowanie materiału pomocniczego dla nauczycieli matematyki (grudzień 2009r.)

3 METODOLOGIA BADAŃ Kuratorium Oświaty w Białymstoku Metody i techniki badawcze: 1.Analiza dokumentów, rozmowa z dyrektorem szkoły, rozmowa z nauczycielami matematyki 2.Arkusz diagnostyczny (dyrektorzy szkół i nauczyciele) 3.Sondaż diagnostyczny (uczniowie/słuchacze). Próba badawcza: 1.Badaniem objęto 30% losowo wybranych szkół publicznych i niepublicznych, których absolwenci mają prawo przystąpić do egzaminu

4 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Matematyka jest dla uczniów ważna, ponieważ stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nie oznacza to jednak, że uczniowie poświęcają jej dużo czasu. Do lekcji przygotowują się częściowo, tak jak do każdego przedmiotu. Odrabiają przeważnie tylko pracę pisemną i uczą się przed zapowiedzianymi klasówkami oraz wtedy gdy spodziewają się, że będą pytani. Często nie potrafią odrobić pracy domowej, bo nie wszystko rozumieją.

5 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na lekcjach matematyki uczniowie przeważnie mają okazję do samodzielnego rozwiązywania zadań zamkniętych, ale nie zawsze z tego korzystają. Nie wszyscy ćwiczą rozwiązywanie zadań zamkniętych, których dotychczas nie stosowano w arkuszach maturalnych z matematyki.

6 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Do egzaminu uczniowie przygotowują się uczestnicząc głównie w lekcjach matematyki w szkole. Nieliczni mogą skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. Część uczniów korzysta z korepetycji.

7 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przyszli maturzyści będą przystępowali głównie do obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. Tylko nieliczni planują zdawać matematykę jako przedmiot dodatkowy.

8 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zdaniem nauczycieli, znaczna część młodzieży, mimo podejmowanych przez szkołę różnorodnych działań, wykazuje słabe zainteresowanie tym przedmiotem, posiada bardzo niski stopień motywacji, brakuje jej również poczucia odpowiedzialności za własne wyniki w nauce matematyki. Znamienny jest fakt spadku zainteresowania rodziców procesem uczenia i nauczania.

9 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nauczyciele uważają, że właściwie przygotowują się i młodzież do egzaminu z matematyki, ale są pełni obaw o jego końcowy wynik. Wskazują szereg okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik egzaminu w 2010 roku. Nauczyciele oczekują wsparcia oraz pomocy w zakresie szkoleń i materiałów ćwiczeniowych (przykładowe zadania i arkusze, zbiory zadań, próbna matura).

10 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zdaniem uczniów i dyrektorów nauczyciel jest najważniejszym ogniwem w procesie przygotowania do matury. Dyrektorzy w ponad 60% szkół inicjatywę w zakresie wspomagania uczniów pozostawili nauczycielom matematyki.

11 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Mimo dużego zaangażowania dyrektorów szkół i nauczycieli matematyki w proces przygotowania uczniów do odniesienia sukcesu na maturze, wyniki testu diagnostycznego wskazują, że działania szkoły nie przynoszą spodziewanych efektów. Szkoły podejmują wiele działań, ale nie zbierają informacji zwrotnych i nie analizują informacji zwrotnych.

12 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Kuratorium Oświaty w Białymstoku Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wskazują na potrzebę zwiększenia tygodniowego wymiaru liczby godzin matematyki. Aktualny stan prawny pozwala na racjonalną organizację dodatkowych zajęć.

13 Program szkolenia dla nauczycieli matematyki w ramach projektu Matura z matematyki Kuratorium Oświaty w Białymstoku

14 M ODUŁY SZKOLENIA :


Pobierz ppt "Działania realizowane w ramach projektu Matura z matematyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google