Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYS Ł OWICACH ZNAM KONCEPCJĘ PRACY MOJEJ SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYS Ł OWICACH ZNAM KONCEPCJĘ PRACY MOJEJ SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1

2

3 ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYS Ł OWICACH ZNAM KONCEPCJĘ PRACY MOJEJ SZKOŁY

4 Bazując na najbardziej wartościowych dokonaniach szkoły, będziemy śmiało kroczyć w przyszłość

5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY JEST REALIZOWANA PRZEZ: Codzienną praktykę szkolną Ewaluację, która dostarcza informacje

6 W CELU DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY ZAMIERZAMY: rozwijać to co najlepsze czerpać z tego, co niesie przyszłość dostosować się do oczekiwań innych doskonalić to co sprawdzone systematycznie i skutecznie podejmować działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze rozwijać bazę szkoły

7 I.Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej DLATEGO SKONCENTRUJEMY SIĘ NA UZYSKANIU PRZEZ SZKOŁĘ JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU WYMAGAŃ W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

8 II.Procesy zachodzące w szkole; II.Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym; II.Zarządzanie szkołą;

9 W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ: uczniowie rozwijają się na miarę własnych możliwości zdobywają wiedzę i umiejętności (wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego są analizowane) mają prawo do błędów poszukują, dociekają, pytają cieszą się z każdego, najmniejszego sukcesu są tam gdzie coś się dzieje: -apele -uroczystości -koncerty -konkursy itp...

10

11 W RAMACH DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZYEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STRUKTURALNEJ UCZNIOWIE: rozmawiają ze sobą rozwiązując problemy są tolerancyjni są kulturalni nie są agresywni: -nie zastraszają -nie wymuszają -nie znęcają się -nie biją walczą z nałogami

12

13 W RAMACH PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W SZKOLE NAUCZYCIELE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI PRZYJĘTEJ KONCEPCJI PRACY SZKOŁY dostosowaną pracę do możliwości uczniów zapoznają uczniów z wymaganiami edukacyjnymi podejmują działania zmierzające do poprawy warunków lokalnych i wzbogacenie bazy danych poszerzają swoje kompetencje realizują założenie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły wspomagają rozwój i edukację uczniów przez bogatą ofertę zajęć poza lekcyjnych

14 Program Wychowawczy Program Profilaktyczny Wymagania Edukacyjne Formy Doskonalenia Nauczycieli Harmonogram i plany zajęć pozalekcyjnych

15 W RAMACH FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM NASZA PLACÓWKA PODEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA stara się pozyskać rodziców do współdecydowania w sprawach szkoły utrzymuje kontakt z absolwentami rzetelnie informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych działań: -strona internetowa -współpraca z mediami pełni rolę ośrodka kulturowego współpracuje z instytucjami i organizacjami na terenie powiatu

16

17 W RAMACH ZARZĄDZANIA SZKOŁĄ GŁÓWNYM CELEM JEST SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOŁY STĄD: Nauczyciele doskonalą swe warsztaty pracy Dyrektor monitoruje pracę zespołów Nauczyciele i dyrektor wzbogacają bazę dydaktyczną Dyrektor tworzy bezpieczne, przyjazne warunki pracy do nauki Planowanie działań, rozwiązywanie problemów przez nauczycieli Nauczyciele opracowują wnioski do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szkoły

18

19 WSZYSTKIE PODEJMOWANE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄ DO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU KAŻDEGO UCZNIA, W TEN SPOSÓB: Nasz absolwent jest przygotowany do pełnienia ról społecznych, zna zasady moralne, zasady współżycia społecznego, kultury bycia. Jest tolerancyjny, potrafi podejmować decyzje, posiada wiele umiejętności i potrafi praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę.

20 Rodzice są dumni z osiągnięć swoich dzieci Nauczyciele znajdują satysfakcję i zadowolenie ze swojej pracy

21 Pracę wykonali: Bartosz Kierzek Jacek Marona Uczniowie Klasy 3B


Pobierz ppt "ZESPÓ Ł SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYS Ł OWICACH ZNAM KONCEPCJĘ PRACY MOJEJ SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google