Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30"— Zapis prezentacji:

1 FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30
EWALUACJA FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30 pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/2013 Opracowały: Agata Kuc-Fremel Anna Rogala

2 Zakres diagnozowania:
Zmniejszenie procesu wagarowania. Zmniejszenie liczby ucieczek uczniów z pojedynczych lekcji. Poprawa frekwencji w szkole – podniesienie wyników nauczania. Wzrost współpracy rodziców w zmniejszeniu ilości wagarów.

3 Metoda/technika badawcza:
Uczniowie: Analiza wyników konkursów: konkurs na klasę o najwyższej frekwencji, konkurs „Mistrz frekwencji”. Rodzice: ankieta – dla uczniów klas pierwszych, rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem. Wychowawcy: wywiad Analiza dokumentów: podsumowanie wyników ankiet dla uczniów klas pierwszych, raport z ewaluacji przeprowadzonej w poprzednim roku szkolnym – porównanie wyników, analiza danych o frekwencji uczniów z dzienników lekcyjnych.

4 Uczestnicy ewaluacji:
Koordynator badań: Anna Rogala, Agata Kuc-Fremel, Jacek Zuba. Wychowawcy klas pierwszych – ankieta. Wychowawcy klas I-III. Uczniowie ZSZ nr 30. Rodzice. Zespół Wychowawczy w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog.

5 Formy/sposoby/upowszechniania raportu:
Prezentacja wyników frekwencji klas na tablicy szkolnej. Prezentacja wyników konkursu „Mistrz frekwencji” w każdym miesiącu. Tekst raportu dostępny w bibliotece szkolnej. Prezentacja multimedialna wyników badań i wniosków na Radzie Pedagogicznej. Wychowawcy zapoznają rodziców z wynikami badań i konkursów oraz z wnioskami podczas zaplanowanych spotkań.

6 WYNIKI BADAŃ FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30 w pierwszym półroczu ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

7 Zestawienie procentowe średniej frekwencji uczniów za I semestr w ZSZ nr 30 w roku szkolnym 2010/11 , 2011/12 , 2012/13 Frekwencja w I semestrze roku 2012/13 wzrosła o około 2% w stosunku do frekwencji w tym samym okresie w roku szkolnego 2011/12 i aż o 7% do roku 2010/11. Należy stwierdzić iż podjęte działania mające na celu zwiększenie frekwencji uczniów w szkole przyniosły zamierzone rezultaty.

8 Procentowy diagram frekwencji uczniów ZSZ nr 30 z podziałem na miesiące.
2011/12 2012/13 Średnia frekwencja w ciągu 4 miesięcy ubiegłego roku wyniosła 73% Średnia frekwencja w ciągu 4 miesięcy bieżącego roku wyniosła 75% Średnia frekwencja za 4 miesiące w bieżącym roku szkolnym jest wyższa o 2%

9 Zestawienie procentowe średniej frekwencji uczniów w ZSZ nr 30 za I semestr z podziałem na klasy klasy pierwsze I miejsce klasa IB II miejsce klasa IC III miejsce klasa ID

10 Zestawienie procentowe średniej frekwencji uczniów w ZSZ nr 30 za I semestr z podziałem na klasy klasy drugie I miejsce klasa IIA, IIE II miejsce klasa IIF III miejsce klasa IIB

11 Zestawienie procentowe średniej frekwencji uczniów w ZSZ nr 30 za I semestr z podziałem na klasy klasy trzecie I miejsce klasa IIID II miejsce klasa IIIB III miejsce klasa IIIA

12 Zestawienie procentowe średniej frekwencji uczniów za I semestr w ZSZ nr 30 z podziałem na klasy
I miejsce klasa IIID – 87%, II miejsce klasa IIIB – 84%, III miejsce klasa IB – 80%

13 Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 wywiadów, badań i działań zmierzających do poprawy frekwencji uczniów można stwierdzić: badanie frekwencji w poszczególnych klasach pozwoliło stwierdzić, że poziom frekwencji uczniów w ZSZ nr 30 w ciągu 4 miesięcy w roku szkolnym 2012/2013 wzrósł o 2% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku szkolnego i o 7% w stosunku do roku 2010/2011, ustalone i wdrażane przez wychowawców procedury mające poprawić frekwencję uczniów dały oczekiwane rezultaty, uczniowie zainteresowani są konkursami frekwencji oraz sposobem nagradzania klas za najwyższą frekwencję tzw. ”Dzień bez pytania”, badanie frekwencji klas i nagradzanie uczniów należy kontynuować w drugim półroczu i prosimy wszystkich wychowawców o pomoc, sprawdzić, dlaczego uczniowie po półrocznej edukacji nie są zadowoleni z wybranego zawodu, w klasach pierwszych przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat „Wpływ frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych na wyniki w nauce”, uświadomić uczniów klas pierwszych i ich rodziców, że za samo uczęszczanie na zajęcia nie otrzymuje się promocji do klasy drugiej, bardzo niski poziom frekwencji w niektórych klasach jest wynikiem nie skreślania z listy pełnoletnich uczniów, którzy przez kolejny rok nie uczęszczają do szkoły. Uczniowie nie chodzący do szkoły nie ponoszą żadnych konsekwencji, należy postępować konsekwentnie, zgodnie z zapisami w Statucie Ośrodka, wobec uczniów nie uczęszczających do szkoły, należy wzywać rodziców uczniów o dużej nieusprawiedliwionej absencji na Zespół Wychowawczy, uczniowie, którzy mają powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych, zgodnie z ustaloną procedurą powinni otrzymać pisemną naganę Dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców.


Pobierz ppt "FREKWENCJI UCZNIÓW W ZSZ NR 30"

Podobne prezentacje


Reklamy Google