Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Zbroińska Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Zbroińska Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Barbara Zbroińska Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji

2 Warszawa Metropolie (9) Pozostałe, inne ośrodki regionalne pełniące funkcje miast wojewódzkich s. 58.

3 O pozostałych sześciu ośrodkach (poza metropoliami)napisano: nie odgrywają znaczącej roli w procesach rozwojowych kraju, ich potencjał absorpcji innowacji i dyfuzji rozwoju na tereny województwa jest niewystarczający do zainicjowania procesów restrukturyzacyjnych s. 62, są obszarami problemowymi dla których przewiduje się niekorzystny z punktu widzenia perspektyw rozwojowych i poziomu życia mieszkańców rozwój sytuacji, s. 71

4 … z groźbą trwałej marginalizacji tj. trwałej utraty znaczenia gospodarczego oraz koncentracji patologicznych problemów społecznych s. 71. Przyjęty polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju spowoduje początkowo zwiększanie się dysproporcji międzyregionalnych, jednak potem, dzięki rozszerzonemu oddziaływaniu metropolii oraz pozostałych biegunów wzrostu, na obszarze całych regionów zaczną postępować procesy konwergencyjne s. 52

5 Peryferyjność nie oznacza jedynie geograficznego oddalenia od ośrodków rozwojowych. Ma ona często wymiar funkcjonalny. Wiele podregionów zakwalifikowanych do grup peryferyjnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie silnych ośrodków miejskich np. … Jest to konsekwencją sytuacji, w której ośrodki metropolitalne rozwijają przede wszystkim wzajemne powiązania, co często dzieje się kosztem relacji z najbliższym nawet otoczeniem s. 196.

6 Podregiony 1-4 należy uznać za obszary relatywnie lepiej rozwinięte, dla których priorytetem musi być przede wszystkim rozwój o charakterze polaryzacyjnym, natomiast podregiony z grupy 5-8 należy uznać za peryferyjne względem nich, a optymalną ścieżką rozwoju dla nich wydaje się być rozwój dyfuzyjny … s (obszary, które ma objąć dyfuzja na poniższej mapie kolory: zielony, żółty i niebieski)

7

8 Zarówno w latach , jak i w latach grupa pięciu najbogatszych województw rozwijała się przeciętnie szybciej niż grupa najbiedniejszych województw Polski Wschodniej. W konsekwencji dzielący regiony dystans pogłębił się. Pięć województw Polski Wschodniej stale plasowało się wśród 20 najuboższych regionów UE. S. 150.

9 Polskę charakteryzuje jedno z najsilniejszych zróżnicowań PKB per capita … obecne dysproporcje mają tendencję do powiększania się, a nie zmniejszania w czasie. S. 195.

10 PKB per capita jako % średniej krajowej (pięć województw Polski Wschodniej i pięć najbogatszych) Projekt Krajowa …s. 150

11 Cytowane określenia z góry wskazują na zamierzone utrwalanie podziału i zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, i to w kraju, gdzie : tylko jedno województwo osiąga poziom PKB per capita powyżej 75% średniej UE (84%), 4 województwa osiągają poziom między 50 a 75%, dominująca reszta (11) nie przekracza 50% PKB per capita średniej UE, żadne z pięciu województw Polski Wschodniej nie przekroczyło jeszcze 40% tej średniej.

12 PKB per capita w 2006 r., EU 27 = 100 (polityka spójności?) Źródło: EUROSTAT

13 Dyfuzja, która ma oznaczać rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych jest pojęciem abstrakcyjnym, gdyż brak określenia instytucjonalnych mechanizmów oraz instrumentów i horyzontu czasowego urzeczywistniania tego procesu. Przywołując niedawno zgłaszany postulat przejmowania podatków lokalnych przez władze Warszawy od osób pracujących tam, a zameldowanych w innej miejscowości, dyfuzja tym bardziej staje się wątpliwa.


Pobierz ppt "Barbara Zbroińska Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google