Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyskusja o projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyskusja o projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Dyskusja o projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
Barbara Zbroińska Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji

2 Podział miast w modelu polaryzacyjno - dyfuzyjnym
Warszawa Metropolie (9) Pozostałe, inne ośrodki regionalne pełniące funkcje miast wojewódzkich s. 58.

3 Charakterystyka pozostałych ośrodków w projekcie KSRR
O pozostałych sześciu ośrodkach (poza metropoliami)napisano: „nie odgrywają znaczącej roli w procesach rozwojowych kraju, ich potencjał absorpcji innowacji i dyfuzji rozwoju na tereny województwa jest niewystarczający do zainicjowania procesów restrukturyzacyjnych” s. 62, są obszarami problemowymi „dla których przewiduje się niekorzystny z punktu widzenia perspektyw rozwojowych i poziomu życia mieszkańców rozwój sytuacji ”, s. 71

4 Charakterystyka pozostałych ośrodków w projekcie KSRR
… z groźbą „trwałej marginalizacji tj. trwałej utraty znaczenia gospodarczego oraz koncentracji patologicznych problemów społecznych” s. 71. „Przyjęty polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju spowoduje początkowo zwiększanie się dysproporcji międzyregionalnych, jednak potem, dzięki rozszerzonemu oddziaływaniu metropolii oraz pozostałych biegunów wzrostu, na obszarze całych regionów zaczną postępować procesy konwergencyjne” s. 52

5 Peryferie Polski Południowo-wschodniej w projekcie KSRR
„Peryferyjność nie oznacza jedynie geograficznego oddalenia od ośrodków rozwojowych. Ma ona często wymiar funkcjonalny. Wiele podregionów zakwalifikowanych do grup peryferyjnych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie silnych ośrodków miejskich np. … Jest to konsekwencją sytuacji, w której ośrodki metropolitalne rozwijają przede wszystkim wzajemne powiązania, co często dzieje się kosztem relacji z najbliższym nawet otoczeniem” s. 196.

6 Peryferie Polski Południowo-wschodniej w projekcie KSRR
„Podregiony 1-4 należy uznać za obszary relatywnie lepiej rozwinięte, dla których priorytetem musi być przede wszystkim rozwój o charakterze polaryzacyjnym, natomiast podregiony z grupy 5-8 należy uznać za peryferyjne względem nich, a optymalną ścieżką rozwoju dla nich wydaje się być rozwój dyfuzyjny …” s. 195. (obszary, które ma objąć dyfuzja na poniższej mapie kolory: zielony, żółty i niebieski)

7

8 Peryferie Polski Południowo-wschodniej w projekcie KSRR
„Zarówno w latach , jak i w latach grupa pięciu najbogatszych województw rozwijała się przeciętnie szybciej niż grupa najbiedniejszych województw Polski Wschodniej. W konsekwencji dzielący regiony dystans pogłębił się.” „Pięć województw Polski Wschodniej stale plasowało się wśród 20 najuboższych regionów UE”. S. 150.

9 Peryferie Polski Południowo-wschodniej w projekcie KSRR
„Polskę charakteryzuje jedno z najsilniejszych zróżnicowań PKB per capita … obecne dysproporcje mają tendencję do powiększania się, a nie zmniejszania w czasie”. S. 195.

10 PKB per capita jako % średniej krajowej
(pięć województw Polski Wschodniej i pięć najbogatszych) Projekt Krajowa …s. 150

11 Utrwalanie polaryzacji
Cytowane określenia z góry wskazują na zamierzone utrwalanie podziału i zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, i to w kraju, gdzie : tylko jedno województwo osiąga poziom PKB per capita powyżej 75% średniej UE (84%), 4 województwa osiągają poziom między 50 a 75% , dominująca reszta (11) nie przekracza 50% PKB per capita średniej UE, żadne z pięciu województw Polski Wschodniej nie przekroczyło jeszcze 40% tej średniej.

12 PKB per capita w 2006 r., EU 27 = 100 (polityka spójności?)
Źródło: EUROSTAT

13 Konkluzja Dyfuzja, która ma oznaczać rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych jest pojęciem abstrakcyjnym, gdyż brak określenia instytucjonalnych mechanizmów oraz instrumentów i horyzontu czasowego urzeczywistniania tego procesu. Przywołując niedawno zgłaszany postulat przejmowania podatków lokalnych przez władze Warszawy od osób pracujących tam, a zameldowanych w innej miejscowości, dyfuzja tym bardziej staje się wątpliwa.


Pobierz ppt "Dyskusja o projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google