Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strona tytułowa. 1)P ołożenie 2)O Łódzkiej SSE 3)O ferta 4)W arunki działalności w ŁSSE 5)R ezultaty 6)M edia o nas 7)S połeczna odpowiedzialność biznesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strona tytułowa. 1)P ołożenie 2)O Łódzkiej SSE 3)O ferta 4)W arunki działalności w ŁSSE 5)R ezultaty 6)M edia o nas 7)S połeczna odpowiedzialność biznesu."— Zapis prezentacji:

1 Strona tytułowa

2 1)P ołożenie 2)O Łódzkiej SSE 3)O ferta 4)W arunki działalności w ŁSSE 5)R ezultaty 6)M edia o nas 7)S połeczna odpowiedzialność biznesu Spis treści Spis treści

3 Polska

4 Odległość z Łodzi do (km): Warszawa:130 Gdańsk: 340 Poznań:210 Wrocław205 Kraków:220 Województwo Łódzkie

5 ŁSSE Dane dotyczące ŁSSE: Liczba podstref: 29 Łączna wielkość: 897,4ha

6 Ludność: Województwo Łódzkie ogółem 2.590 000 z czego: Województwo Łódzkie ogółem 2.590 000 z czego: w wieku przedprodukcyjnym: 508 000 w wieku przedprodukcyjnym: 508 000 w wieku produkcyjnym: 1. 640 000 w wieku produkcyjnym: 1. 640 000 Łódź: 776 000 Łódź: 776 000 Stopa bezrobocia*: Województwo Łódzkie: 11,3 % = 121. 000 Województwo Łódzkie: 11,3 % = 121. 000 Łódź : 8,8 % = 29. 000 Łódź : 8,8 % = 29. 000 * GUS, listopad 2007 Atuty regionu

7 Województwo Łódzkie: skrzyżowanie autostrad A-1 i A-2 skrzyżowanie autostrad A-1 i A-2 oraz drogi ekspresowe S-8 i S-14; oraz drogi ekspresowe S-8 i S-14; 230 milionów potencjalnych klientów 230 milionów potencjalnych klientów zamieszkujących w promieniu 1000 km zamieszkujących w promieniu 1000 km od Łodzi od Łodzi Łódź: Łódź: jedno z największych miast w Polsce ; jedno z największych miast w Polsce ; wielowiekowe tradycje przemysłowe ; wielowiekowe tradycje przemysłowe ; lotnisko międzynarodowe; lotnisko międzynarodowe; centrum festiwalowo-kulturalno-rozrywkowe centrum festiwalowo-kulturalno-rozrywkowe Atuty regionu

8 najwyższy poziom pomocy publicznej w Polsce; najwyższy poziom pomocy publicznej w Polsce; szeroka oferta inwestycyjna; szeroka oferta inwestycyjna; kompleksowa obsługa inwestora (ŁSSE, ZOI, COI); kompleksowa obsługa inwestora (ŁSSE, ZOI, COI); najlepsza szkoła jęz. polskiego dla obcokrajowców; najlepsza szkoła jęz. polskiego dla obcokrajowców; centrum targów krajowych i międzynarodowych. centrum targów krajowych i międzynarodowych. Atuty regionu

9 Duży potencjał uczelni wyższych oraz centrów badawczych - 20 uczelni wyższych, 30 centrów i ośrodków badawczych. Ponad 4.000 wykładowców pracujących na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej Ponad 120.000 studentów studiujących w Łodzi. Ponad 20.000 absolwentów rocznie. Atuty regionu

10 Specjalna Strefa Ekonomiczna - administracyjnie wyodrębniona, część Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych zasadach, określonych w Ustawie o SSE. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. – spółka zarządzająca Strefą. Łódzka SSE

11 Akcjonariusze ŁSSE S.A.

12 produkcja ( także przetwórstwo spożywcze); produkcja ( także przetwórstwo spożywcze); usługi ( także transport i magazynowanie); usługi ( także transport i magazynowanie); BPO ( także informatyka, B&R, księgowość, centra obsługi telefonicznej) BPO ( także informatyka, B&R, księgowość, centra obsługi telefonicznej) Rodzaje działalności w ŁSSE

13 P rzedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach ŁSSE są uprawnieni do otrzymania pomocy publicznej, występującej w formie z wolnieni a z podatku dochodowego na podstawie wydanego przez Zarząd ŁSSE zezwolenia. Oferowane korzyści

14 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE; Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE; Pomoc przy wdrażaniu projektu do Łódzkiej SSE; Pomoc przy wdrażaniu projektu do Łódzkiej SSE; Doradztwo inwestycyjne; Doradztwo inwestycyjne; Doradztwo prawn e ; Doradztwo prawn e ; Pomoc w znajdowaniu partnerów biznesowych; Pomoc w znajdowaniu partnerów biznesowych; Pomoc w rekrutacji kadr (we współpracy z firmami HR). Pomoc w rekrutacji kadr (we współpracy z firmami HR). Oferta

15 1) Zwolnienie z podatku dochodowego przyznawane na podstawie : podstawie : - zrealizowanych nakładów inwestycyjnych; - poniesionych kosztów zatrudnienia. 2) Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości Poziom pomocy publicznej dla województwa łódzkiego wynosi: 70 % - małe przedsiębiorstwa; 60 % - średnie przedsiębiorstwa; 50 % - duże przedsiębiorstw a ; Pomoc publiczna w ŁSSE

16 Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do uzyskania pomocy publicznej: w ydatki na zakup gruntu, w ydatki na zakup gruntu, w ydatki na budowle i budynki, w ydatki na budowle i budynki, w ydatki na środki trwałe (wyposażenie obiektów), w ydatki na środki trwałe (wyposażenie obiektów), w ydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych w ydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych Koszty kwalifikowane inwestycji

17 i nwestycja minimum i nwestycja minimum 100,000 EURO, p rowadzenie działalności przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP), p rowadzenie działalności przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP), u trzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP), u trzymanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP), zakaz sprzedaży składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP). zakaz sprzedaży składników majątku, z którymi związane były wydatki inwestycyjne, przez okres minimum 5 lat (3 lata dla MŚP). Warunki inwestowania

18 DziałaniaKtoCzas 1 Złożenie listu intencyjnegoInwestor7 dni 2 Negocjacje z inwestoremInwestor i Łódzka SSE 7-14 dni 3 Złożenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki o włączenie gruntu do ŁSSE* Łódzka SSE4 miesiące 4 Ogłoszenie przetargu lub rokowańŁódzka SSEOd 21 do 60 dni od daty ogłoszenia przetargu lub rokowań do momentu otwarcia ofert 5 Wykup specyfikacji istotnych warunków przetargu przez inwestora i opracowanie oferty inwestycyjnej wraz z biznes planem InwestorOd 21 do 60 dni od daty ogłoszenia przetargu lub negocjacji 6 Otwarcie i analiza ofert przez Komisję PrzetargowąŁódzka SSE7-14 dni 7 Wydanie zezwolenia na działalność w Łódzkiej SSEŁódzka SSE1-3 dni 8 Zakup nieruchomości przez inwestora i rozpoczęcie realizacji projektu Łódzka SSE i inwestor Razem Minimum 2-3 miesiące Procedura uzyskania zezwolenia * W przypadku własności prywatnej

19 Rejon przemysłowy, przy drodze krajowej nr 1 Gdańsk- Katowice Dostępny obszar: 60ha Projekt nowej fabryki Indesitu Oferty inwestycyjne Podstrefa Radomsko

20 Przemysłowy rejon, ul. Wschodnia, przy trasie międzynarodowej Moskwa-Berlin (E30) Całkowity obszar: 70 ha, Obszar dostępny pod inwestycje - 22 ha Oferty inwestycyjne Podstrefa Kutno

21 Przemysłowy rejon miasta przy trasie krajowej nr 72 (Łódź- Konin) Całkowity obszar: 26 ha, Obszar dostępny pod inwestycje : 2 6 ha Oferty inwestycyjne Podstrefa Turek 26 ha

22 67 mld euro dla Polski w okresie 2007-2013 w ramach funduszy unijnych Program Innowacyjna gospodarka –inwestycje charakteryzujące się wysokim potencjałem innowacyjnym –inwestycje charakteryzujące się dużym znaczeniem dla gospodarki Program dla Województwa Łódzkiego –Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość Fundusze unijne

23 Granty na rozwój zasobów ludzkich 1. P rogram Kapitał ludzki Gra nt na zawodowe szkolenia pracowników Grant na staże i studia podyplomowe pracowników 2. Programy Powiatow ych Urzęd ów Pracy Grant na wyposażenie stanowiska pracy - maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 13.312,55 PLN (5-krotność średniej pensji) Zwrot części wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych dla firm zatrudniających bezrobotnych jako pracowników interwencyjnych - maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć sumy 628,82 PLN na jednego pracownik a

24 Projektowanie: Tebodin, Prochem Projektowanie: Tebodin, Prochem Energetyka: PKP Energetyka, Dalkia Energetyka: PKP Energetyka, Dalkia Wykonawcy : Warbud, Skanska Wykonawcy : Warbud, Skanska Firmy HR: Randstad, Manpower, Adecco Firmy HR: Randstad, Manpower, Adecco Firmy consultingowe : Euro Grant Consulting Firmy consultingowe : Euro Grant Consulting Logistyka: Eurinpro, Goodman Logistyka: Eurinpro, Goodman Partnerzy w biznesie Menedżer Projektu (PM) Każdemu inwestorowi prowadzącemu rozmowy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zostaje przydzielony manager projektu zajmujący się kompleksową obsługą oraz opieką nad projektem inwestycyjnym firmy.

25 Liczba zezwoleń

26

27 2008* - prognoza Wartość inwestycji

28

29 2008* - prognoza Nowe miejsca pracy

30

31 ) Inwestorzy Indesit Company Polska Sp. z o.o.

32 ) Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Inwestorzy

33 Fuji Seal Poland Sp. z o.o. Inwestorzy

34 BSH – Bosch-Siemens Sp. z o.o. Inwestorzy

35 ) Hapam Poland Sp. z o.o. Inwestorzy

36 ATLAS S.A. Inwestorzy

37 HTL-STREFA Sp. z o.o. Inwestorzy

38 Gillette Poland International Sp. z o.o. Inwestorzy

39 Wybrane inwestycje w ŁSSE

40 Firmy w ŁSSE

41 .. światowy poziom obsługi inwestora.... światowy poziom obsługi inwestora.. I nagroda miesięcznika Forbes.. profesjonaln e, kompleksow e podejście.... profesjonaln e, kompleksow e podejście....ogromny potencjał....wsparcie na każdym etapie inwestycji.. Media o nas

42 Realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu jest jednym z priorytetów ŁSSE. Pomoc w organizowaniu i finansowaniu cyklicznych imprez charytatywnych – Strefa Dzieciom, Dzień Dziecka, itp; Pomoc w organizowaniu i finansowaniu cyklicznych imprez charytatywnych – Strefa Dzieciom, Dzień Dziecka, itp; Organizacja wydarzeń kulturalnych przy współpracy łódzkiego świata biznesu - ART STREFA; Organizacja wydarzeń kulturalnych przy współpracy łódzkiego świata biznesu - ART STREFA; Społeczna odpowiedzialność biznesu

43 ŁSSE wspiera projekt rewitalizacji kompleksu Księży Młyn wpisanego do historycznego dziedzictwa Łodzi Społeczna odpowiedzialność biznesu

44 Dziękuj ę za uwagę Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Adres: ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź Tel.: +48 42 676 27 53; 676 27 54, Fax.: +48 42 676 27 55 www.sse.lodz.plinfo@sse.lodz.pl


Pobierz ppt "Strona tytułowa. 1)P ołożenie 2)O Łódzkiej SSE 3)O ferta 4)W arunki działalności w ŁSSE 5)R ezultaty 6)M edia o nas 7)S połeczna odpowiedzialność biznesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google