Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl."— Zapis prezentacji:

1 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Specjalne strefy ekonomiczne a samorządy w Wielkopolsce – podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Poznań 18. marca 2009

2 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Aktualna oferta Strefy Niezwykle atrakcyjna lokalizacja 413 ha wolnych terenów inwestycyjnych 25 miejscowości w trzech województwach Pełna infrastruktura techniczna Dobrze przygotowany zespół pracowników Doskonała obsługa około- i posprzedażowa (COI)

3 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl K-S SSE – wyniki dotychczasowej działalności 170 wydanych zezwoleń na działalność w Strefie 2.962 mln zł – wartość inwestycji zrealizowanych w Strefie 15.910 osób – zatrudnienie w firmach działających w Strefie 1258 ha – jedna z największych Stref w Polsce 67,5 mln zł – zainwestowane w rozwój infrastruktury Wysoka ocena działalności Spółki - raport KPMG, Firma Roku 2006 i 2007 (wg. Marszałka Województwa), Firma Roku 2006 (wg. FORBES), Przedsiębiorstwo Fair Play 2006, 2007, 2008 Wydarzenie gospodarcze 2006 i 2007 (wg. FORBES)

4 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl K-S SSE w Wielkopolsce Poznań Chodzież Swarzędz Nowy Tomyśl Buk

5 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl K-S SSE w Wielkopolsce 1.Podstrefa Poznań – 95,222 ha Volkswagen Poznań Sp. z o.o. – 43,755 ha Podstrefa Poznań Franowo – 51,467 ha – wolne 51,467 ha 2.Podstrefa Swarzędz – 79,91 ha – wolne 52,96 ha 3.Podstrefa Nowy Tomyśl – 9,85 ha – PCW Sp. z o.o. 4.Podstrefa Chodzież – 16,27 ha – Europol Meble S.A. 5.Podstrefa Buk – 6,29 ha – HEMPEL Poland Sp. z o.o.

6 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Obszar Strefy w Wielkopolsce ogółem - 241,297 ha - Wolne tereny inwestycyjne posiadające status SSE - 138,272 ha - Wielkość zagospodarowania - 57 % -

7 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Oferta KS SSE w Wielkopolsce Poznań Franowo – 51,47 ha

8 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Oferta KS SSE w Wielkopolsce Swarzędz – 52,92 ha

9 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Zasady funkcjonowania w SSE Inwestor podejmujący działalność gospodarczą na terenie SSE otrzymuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego w postaci zwolnienia w podatku dochodowym od firm (CIT). Warunki inwestowania w SSE: otrzymanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, poczynienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 000 EURO.

10 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Zasady funkcjonowania w K-S SSE Zwolnienie można otrzymać z dwóch tytułów: poniesionych kosztów inwestycyjnych, dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników Na terenie województwa wielkopolskiego inwestor może liczyć na zwolnienie w wysokości : duży przedsiębiorca - 40 % średni przedsiębiorca - 50 % mały przedsiębiorca - 60 %

11 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zasady funkcjonowania w K-S SSE Przy założeniu: Koszt całkowity inwestycji, bądź dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników wynoszą - 1 000 000 Przy założeniu: Koszt całkowity inwestycji, bądź dwuletnie koszty pracy nowozatrudnionych pracowników wynoszą - 1 000 000 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Przedsiębiorca Wysokość zwolnionego podatku /stawka podatku w 2009 - 19%/ Wysokość zwolnionego dochodu mały60% * 1 000 000 = 600 000 3,2 mln średni50% * 1 000 000 = 500 000 2,6 mln duży40% * 1 000 000 = 400 000 2,1 mln

12 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Doświadczenia we współpracy i oczekiwania w stosunku do samorządów Wielkopolski Poznań 18.03.2009

13 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Doświadczenia – oczekiwania wobec samorządu: Prawidłowe przygotowanie terenów inwestycyjnych; Rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań infrastrukturalnych; Stabilność reguł prawnych i postępowania; Sprawne realizowanie procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym; Pomoc inwestorowi na każdym etapie inwestycji oraz współpraca po zrealizowaniu projektu; Od sprawnego realizowania wskazanych czynników zależy również sukces w przyciąganiu inwestorów do regionu! Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl

14 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Warunki objęcia terenu statusem specjalnej strefy ekonomicznej: Nowy teren musi stanowić własność zarządzającego, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego; Musi mieć uregulowany stan prawny gruntu, potwierdzony dokumentami z ewidencji gruntów; Musi istnieć możliwość prowadzenia działalności przemysłowej i usługowej w świetle planu zagospodarowania przestrzennego; Musi być brak przeciwwskazań wynikających z przepisów o ochronie środowiska (teren Natura 2000, park krajobrazowy), do lokowania na danym gruncie obiektów przemysłowych; Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl

15 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel. (0048)95-721-98-00, fax. (0048)95-752-41-67, www.kssse.pl Warunki objęcia terenu statusem specjalnej strefy ekonomicznej cd.: Grunt musi być wyposażony w podstawową infrastrukturę techniczną lub musi być złożone wiarygodne zobowiązanie władz lokalnych, co do jego uzbrojenia (jeśli nie ma konkretnego inwestora); Nieruchomość inwestycyjna winna być zlokalizowana przy szlakach komunikacyjnych już istniejących lub planowanych do budowy w najbliższym okresie; Region musi posiadać odpowiednie zasoby kadrowe pod potrzeby przyszłych inwestorów; Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl

16 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

17 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl www.kssse.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kail Główny Specjalista Manager Projektów Inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


Pobierz ppt "Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Tel. 0048-95-721-98-00, fax. 0048-95-752-41-67 www.kssse.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google