Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalna Strefa Ekonomiczna jako element promocji inwestycyjnej Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalna Strefa Ekonomiczna jako element promocji inwestycyjnej Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Specjalna Strefa Ekonomiczna jako element promocji inwestycyjnej Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r.

2 Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce SSE to wydzielone obszary na terytorium Polski, na terenie których działalność gospodarcza (produkcyjna i usługowa) może być prowadzona na preferencyjnych warunkach 14 Stref w całym kraju (obszar 20 tys. ha, w tym 70% zagospodarowane) Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna : utworzona w 1997, 24 podstrefy, powierzchnia 738,8 ha, 66 przedsiębiorstw posiada ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-MSSE, 39 przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą, powstało 5 595 nowych miejsc pracy (razem z utrzymanymi 10 558 etatów), poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych 3 mld zł. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna : utworzona w 1997, 24 podstrefy, powierzchnia 738,8 ha, 66 przedsiębiorstw posiada ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-MSSE, 39 przedsiębiorstw prowadzi działalność gospodarczą, powstało 5 595 nowych miejsc pracy (razem z utrzymanymi 10 558 etatów), poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych 3 mld zł.

3 SSE - korzyści dla gminy Szansa na nowe inwestycje Szansa na nowe miejsca pracy Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Szansa na nowe inwestycje Szansa na nowe miejsca pracy Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy

4 * Kryteria, jakie powinny spełniać tereny (w tym również będące własnością Skarbu Państwa) obejmowane granicami strefy określone zostały w pkt 2.1. opracowanej w styczniu 2009 r. Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych (www.mg.gov.pl).www.mg.gov.pl Obejmowane terenu granicami SSE Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów granicami W-M SSE. Wniosek wójta o objęcie przedmiotowych terenów granicami W-M SSE. Wypis z ewidencji gruntów. Mapa sytuacyjno-wysokościowa (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną). Odpis księgi wieczystej. Geodezyjny opis granic terenów strefy. Krótki opis terenów proponowanych do włączenia: lokalizacja, aktualny stan uzbrojenia, planowane inwestycje Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Zgoda właściciela gruntu na objęcie granicami strefy. Na podstawie wniosku złożonego przez inwestora i gminę W-MSSE S.A. sporządza stosowny wniosek o zmianę granic terenu objętego WMSSE i po uzyskaniu opinii zarządu województwa kieruje go do Ministra Gospodarki. Rozszerzenie Strefy. Uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów granicami W-M SSE. Wniosek wójta o objęcie przedmiotowych terenów granicami W-M SSE. Wypis z ewidencji gruntów. Mapa sytuacyjno-wysokościowa (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną). Odpis księgi wieczystej. Geodezyjny opis granic terenów strefy. Krótki opis terenów proponowanych do włączenia: lokalizacja, aktualny stan uzbrojenia, planowane inwestycje Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego. Zgoda właściciela gruntu na objęcie granicami strefy. Na podstawie wniosku złożonego przez inwestora i gminę W-MSSE S.A. sporządza stosowny wniosek o zmianę granic terenu objętego WMSSE i po uzyskaniu opinii zarządu województwa kieruje go do Ministra Gospodarki. Rozszerzenie Strefy.

5 Kryteria dla gruntów prywatnych

6 W Strefie może inwestować każdy kto*: Podejmie działalność gospodarczą na obszarach SSE Poniesie nakłady inwestycyjne min. 100 tys. euro z tytułu NOWEJ inwestycji Utworzy NOWE miejsca pracy *Informacje na temat wyłączeń znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 10 grudnia 2008 w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

7 Nasza oferta: www.wmsse.com.pl

8 Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych CIT lub od osób fizycznych PIT zostaje w kasie przedsiębiorcy firma fiskus TAX Mniejszy podatek CIT / PIT

9 Maksymalny poziom ulgi podatkowej jest największy w Europie i zależy od wielkości przedsiębiorcy Rodzaje przedsiębiorstw i wielkość ulg w podatku dochodowym: małe do 70% średnie do 60% duże do 50 % Największa pomoc w Unii Europejskiej

10 Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulgi podatkowej w strefie do końca 2020 roku! Podstawa prawna: Rozporządzenie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Mazurskiej SSE z dnia 15 grudnia 2008r. §1 pkt 3 Gwarancja wakacji podatkowych do końca 2020r.

11 11 Grunty inwestycyjne 24 lokalizacje dostępne 225 haPisz Barczewo www.wmsse.com.pl

12 Partnerzy Strefy wspierają naszych klientów w zakresie: Prawno-podatkowym Usług bankowych Budownictwa Ubezpieczeń Współpracujemy z najlepszymi firmami konsultingowymi: Usługi doradcze i szkolenia Fundacja Rozwoju Michelin

13 Zaufali nam: Wyrazem zaufania, jakim obdarzają nas przedsiębiorcy są ciągle powstające nowe zakłady. Inwestycje w naszej strefie ulokowali m.in.:

14 alternatywą dla wyczerpujących się funduszy unijnych to korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej to dogodne warunki do tworzenia więzi kooperacyjnych między przedsiębiorcami Specjalna Strefa Ekonomiczna

15 Zapraszamy do współpracy Marek Karólewski Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn Tel. (89) 535-02-41 wmsse@wmsse.com.pl www.wmsse.com.pl


Pobierz ppt "Specjalna Strefa Ekonomiczna jako element promocji inwestycyjnej Olsztyn, 20 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google