Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARK MIEJSKI W SZCZECINKU"— Zapis prezentacji:

1 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie umożliwiającej ocenę zagospodarowania i kontekstu urbanistycznego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

2 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

3 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‏ Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

4 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Projekt „Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie Infrastruktura turystyki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym: Całkowita wartość projektu ,02 PLN Wartość dofinansowania: ,50 PLN Wkład własny: ,52 PLN Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

5 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Cel nadrzędny (programowy, ogólny): Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki. Cel bezpośredni projektu (główny): Poprawa wykorzystania potencjału turystycznego ziemi szczecineckiej poprzez stworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

6 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

7 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

8 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

9 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

10 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

11 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

12 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013


Pobierz ppt "PARK MIEJSKI W SZCZECINKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google