Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 lokalizacja nominowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 lokalizacja nominowanej."— Zapis prezentacji:

1 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 lokalizacja nominowanej przestrzeni na mapie umożliwiającej ocenę zagospodarowania i kontekstu urbanistycznego

2 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 Projekt Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecineckiej infrastruktury turystycznej. Etap od ul. Mickiewicza do ul. Lelewela został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym: Całkowita wartość projektu 4.578.987,02 PLN Wartość dofinansowania: 2.289.493,50 PLN Wkład własny: 2.289.493,52 PLN PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

5 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 Cel nadrzędny (programowy, ogólny): Podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój infrastruktury turystyki. Cel bezpośredni projektu (główny): Poprawa wykorzystania potencjału turystycznego ziemi szczecineckiej poprzez stworzenie kompleksowej oferty turystycznej. PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

6 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

7 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

8 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

9 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

10 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

11 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU

12 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 PARK MIEJSKI W SZCZECINKU


Pobierz ppt "PARK MIEJSKI W SZCZECINKU Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013 lokalizacja nominowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google