Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Gminy Zawonia"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Gminy Zawonia
na lata Zawonia 2013

2 Scenariusz spotkania POWITANIE, PRZEDSTAWIENIE 5 min
PRZEDSTAWIENIE ISTOTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZY SWOT min PODZIAŁ NA GRUPY, PRACA WARSZTATOWA 30 min PREZENTACJA WYNIKÓW min PODSUMOWANIE SPOTKANIA min

3 Co to jest SWOT S threnghts (atuty, mocne strony)
W eaknesses (słabości, słabe strony) O pportunities (szanse) T hreats (zagrożenia)

4 SŁABOŚĆ (słaba strona):
Co to jest SWOT UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ATUT (mocna strona): Zjawisko bądź zasoby pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, władze samorządowe) SŁABOŚĆ (słaba strona): Zjawisko bądź deficyty ograniczające możliwości rozwoju gminy, na które bezpośredni wpływ ma sama gmina (mieszkańcy, instytucje, lokalne władze samorządowe) UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE SZANSA: Zjawisko pozytywne z punktu widzenia możliwości kształtowania rozwoju gminy występowanie, którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami bezpośredniego jej wpływu ZAGROŻENIE: Zjawisko negatywne mogące stanowić zagrożenie dla rozwoju gminy występowanie którego jest uwarunkowane czynnikami leżącymi poza możliwościami jej bezpośredniego wpływu

5 PRZYKŁAD ANALIZY SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA
Dobrze rozwinięta baza sportowa. (przykład) Słabe zaplecze kulturalne dla dzieci i młodzieży m.in. słabe wyposażenie świetlic. (przykład) Wysoki poziom z wodociągowania terenów (przykład) Rozdrobniona struktura agrarna. (przykład) Dobra baza do rozwoju agroturystyki. (przykład) Niezadowalająca jakość wody pitnej. (przykład) Rezerwa terenów pod inwestycje przemysłowe. (przykład) Za mała ilość komputerów w szkołach. (przykład) SZANSE ZAGROŻENIA Fundusze strukturalne UE (przykład) Sytuacja demograficzna powodująca wzrost bezrobocia wśród osób młodych. (przykład) Wysokie walory krajoznawcze powiatu (przykład) Spadek tempa rozwoju gospodarczego kraju. (przykład) Współpraca z gminami zagranicznymi. (przykład) Oddalenie od głównych węzłów komunikacyjnych (przykład) Wzrost zapotrzebowania na różne formy turystyki wiejskiej. (przykład) Duża konkurencyjność produktów rolnych pochodzenia zagranicznego. (przykład)


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Gminy Zawonia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google