Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe rozwiązania 2014-2020 Maria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe rozwiązania 2014-2020 Maria."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe rozwiązania 2014-2020 Maria Urbowicz

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Struktura zarządzania programem finansowania post-JESSICA + post-ELENA – potencjalne rozwiązania Komisja Europejska FS, EFRR, EFS– DG Regio? Komisja Europejska FS, EFRR, EFS– DG Regio? Instytucja Zarządzająca (standaryzowane systemy, systemy specjalne) Fundusz Holdingowy (FH) opcja Fundusze Tematyczne (narodowe, regionalne) Projekty Strategie Tematyczne PoziomEU Poz. EU?/ Nar/Reg Poz. Nar/Reg/Lok Poz, Nar/Reg/Lok Pomoc techniczna – FH, FT, Beneficjenci (budowanie kompetencji, generowanie inwestycji) Pomoc techniczna – FH, FT, Beneficjenci (budowanie kompetencji, generowanie inwestycji) Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zintegrowane Strategie – obszary interwencji IF Fundusze ogólnokrajowe tworzone na krajowych Programach Operacyjnych Potencjalny obszar interwencji IF Dowolny zakres tematyczny Funduszu – zgodność z priorytetami wydatkowymi z funduszy strukturalnych i zasadą ring-fencing Konieczność stworzenia odpowiednich strategii rozwojowych (np. energetyczne, środkowiskowe, ochrona zmian klimatu etc.) Konieczność dokonania analizy ex- ante w zakresie tematycznym i typu zastosowanych instrumentów finansowych Integracja elementów pomocy technicznej (wszystkie poziomy struktury IF) Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Post-JESSICA + Post-ELENA Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012 Wykorzystanie doświadczeń ELENA do strukturyzowania pomocy technicznej w IF Wykorzystanie doświadczeń JESSICA do strukturyzowania narzędzi zwrotnych Wykorzystanie doświadczeń JESSICA i ELENA do strukturyzowania projektów energetycznych Krajowe lub regionalne systemy finansowania inwestycji energetycznych łączące pomoc techniczną i finansowanie zwrotne Narzędzia finansowe w pełnie zintegrowane – uzupełniające krajowe i regionalne finansowanie bezzwrotne Stworzenie funduszy energetycznych zdolnych wiązać środki strukturalne UE + inne środki publiczne ze środkami prywatnymi Wykorzystanie instrumentów finansowania pozabilansowego w tym PPP i ESCO

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Potencjalne analizy – zapotrzebowanie i dostępność w zakresie technologii Źródło: EBI Faza 1 krótkoterm. Faza 2 długoterminowa 20102015 20202030 … EE w konstr. budynków Ogrzewanie dzielnic, CHP Auta elektryczne w infrastrukturze transportowej i flocie EE: solary – ogrzewanie wody, oświetlenie ulic Biopaliwa, EE/ RE w infrastrukturze transportu i flocie Domy pasywne RE - wiatr, biomasa, geotermia, solary Inteligentne sieci, przechowywanie energii, nowe technologie Auta/ kolejki bezzałogowe Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytety środowiskowe wg GT Priorytety /kryteria wyboru Spotkanie Grupy Tematycznej IF, 24.05.2012 Gospodarka wodno- ściekowa i ochrona zasobów ziemi Ochrona powierzchni ziemi i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu Ochrona różnorodności biologicznej Instrumenty finansowe bezzwrotne Instrumenty finansowe bezzwrotne i zwrotne Instrumenty finansowe zwrotne Instrumenty finansowe bezzwrotne

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kontakt Maria Urbowicz Głowny Specjalista Zespół ds.funduszy UE tel. +48 22 45 90 293 e-mail: m.urbowicz@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl we współpracy z Instytutem Finansowania Rozwoju Regionalnego kdr@ifrr.pl


Pobierz ppt "PROGRAM FINANSOWANIA ZWROTNEGO post - JESSICA + post – ELENA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe rozwiązania 2014-2020 Maria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google