Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)"— Zapis prezentacji:

1 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)

2 System działa w środowisku internetowym http://isekp.mg.gov.pl Składa się z następujących modułów: - informacyjnego - kart opisu projektów - administracyjnego

3 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Cel działania systemu gromadzenie informacji o projektach, ich ilości i stanie przygotowania przygotowanie przyszłych beneficjentów do korzystania z funduszy strukturalnych

4 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Cel działania systemu Wymagania dotyczące projektów umieszczanych w bazie danych: Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), docelowo także Funduszu Spójności Finansowanie w ramach następujących programów operacyjnych: - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, - Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i gospodarka morska, - Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności gospodarki.

5 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Użytkownicy bazy danych Beneficjenci końcowi projektów (formułujący i przedkładający projekty) Promotorzy (przyszłe jednostki zarządzające lub pośredniczące w zarządzaniu programami operacyjnymi jako jednostki gromadzące potencjalne projekty) Jednostka koordynująca (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Programowania Rozwoju Regionalnego)

6 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Aby umieścić projekt w bazie danych ISEKP należy: Nawiązać kontakt z właściwym promotorem Uzyskać indywidualne konto w bazie projektów Zalogować się na własne konto przy pomocy uzyskanego hasła i loginu Wypełnić kartę opisu projektu Śledzić zmiany statusu własnego projektu w bazie i ranking nadawany projektowi

7 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Ważne !!! Wypełnienie karty i wprowadzenie danych o planowanym projekcie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o finansowanie takiego projektu z funduszy strukturalnych (karta opisu projektu przypomina przyszły wniosek aplikacyjny, nie jest jednak z nim tożsama)

8 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Jednostki zarządzające lub pośredniczące w zarządzaniu programami operacyjnymi: -Urzędy Marszałkowskie, w przypadku poszczególnych komponentów wojewódzkich ZPORR i Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako przyszła instytucja zarządzająca całością ZPORR -Ministerstwo Infrastruktury dla SPO Transport i gospodarka morska -Ministerstwo Gospodarki (Dep. Strategii Gospodarczej) dla SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki

9 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Rola Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: -Promotor dla projektów realizowanych w województwie łódzkim w ramach komponentu wojewódzkiego ZPORR -Odpowiedzialny za założenie kont w systemie dla potencjalnych beneficjentów ZPORR, nadzór nad wypełnianiem kart projektów, analiza i ocena projektów, rejestracja kart w bazie danych

10 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) Zakładanie kont dla beneficjentów Urząd Marszałkowski w Łodzi - Departament Polityki Regionalnej Wydział ds. Wdrażania Funduszy Przedakcesyjnych i Banku Światowego Tel. (+42) 636 72 11 wew. 210 i 212 oraz (+42) 636 12 13 E-mail: pr.integracja@lodzkie.pl Potrzebne dane: -Pełna nazwa podmiotu -Imię i nazwisko osoby kontaktowej -Telefon -Adres e-mail


Pobierz ppt "Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google