Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej

2 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (Rozporządzenie Komisji UE Nr 70/2001)

3 3 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Rozporządzenie komisji Nr 70/2001 stosuje się do przyznawani pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich sektorach.

4 4 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Rozporządzenie Komisji Nr 70/2001 nie stosuje się do: działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku 1 do TWE, pomocy na działalność związaną z eksportem, pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej na niekorzyść towarów przywożonych.

5 5 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Definicja małych i średnich przedsiębiorstw została określona w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji WE Nr 364/2004 z 25 lutego 2004 r.

6 6 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Przeznaczenia pomocy pomoc dotycząca inwestycji początkowych – pomoc na nowe inwestycje, pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy (związanych z nową inwestycją), pomoc na doradztwo, udział w targach i wystawach, pomoc na badania i rozwój, techniczne studium wykonalności, koszty patentowe.

7 7 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty odpowiadające następującym elementom inwestycji: ziemia, budynki, urządzenia/maszyny, patenty, licencje, itp.

8 8 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Pomoc na doradztwo oraz inne usługi i działalności Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 TWE, jeżeli jest udzielana: na usługi świadczone przez doradców zewnętrznych, a jej wielkość nie przekroczy 50% (netto) wartości kosztów tych usług. Dane usługi nie mogą być działaniami ciągłymi lub okresowymi, i nie mogą być związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

9 9 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Pomoc na doradztwo oraz inne usługi i działalności Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw jest wyłączona z wymogu zgłoszenia określonego w art. 88 ust. 3 TWE, jeżeli jest udzielana: w związku z udziałem w targach i wystawach, a wielkość pomocy brutto nie przekroczy 50% (netto) wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska. Wyłączenie pomocy na te cele będzie stosowane tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach czy wystawie.

10 10 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, c.d. W sektorze transportu, z wyłączeniem taboru kolejowego, środki transportu i urządzenia transportowe nie zalicza się do kosztów kwalifikujących.

11 11 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Maksymalna intensywność pomocy Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym i średnim przedsiębiorcą, z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto w stosunku do maksymalnej intensywności pomocy określonej dla poszczególnych obszarów.

12 12 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Maksymalna intensywność pomocy Ustalone pułapy pomocy stosują się bez względu na to, czy projekt finansowany jest całkowicie ze środków państwa, czy też jest częściowo finansowany przez Wspólnotę.

13 13 Pomoc publiczna przeznaczona na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Monitorowanie pomocy Państwo Członkowskie jest zobowiązane przesłać Komisji Europejskiej informacje na temat wprowadzonego na mocy Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001 programu pomocowego lub przyznanej na mocy ww. rozporządzenia pomocy indywidualnej. Załącznik II do Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001


Pobierz ppt "Zasady udzielania pomocy publicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google