Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Małych Firm Michał Surówka Montaż finansowy pod dotacje unijne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Małych Firm Michał Surówka Montaż finansowy pod dotacje unijne."— Zapis prezentacji:

1 Departament Małych Firm Michał Surówka Montaż finansowy pod dotacje unijne

2 Wsparcie dla przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 działanie 1.1

3 Min-max wartość wydatków kwalifikowanych Beneficjent dotacjiTyp dotacji 100 tys. – 8 mln PLN MSP (w tym mikro > 2 lat) przedsiębiorstwa z branży uzdrowiskowej (MSP + duże) A1, A2, B, D1, D2, F 40 tys. – 800 tys. PLNMikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność do 2 lat E 50 tys. – 400 tys. PLNPrzedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia B+R (MSP + duże) C Działanie 1.1 – Inwestycje dla przedsiębiorstw

4 + 20% - mikro i małe* + 10% - średnie* Działanie 1.1 – Inwestycje dla przedsiębiorstw Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych (część inwestycyjna): * z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu

5 Wielkość przedsiębiorstwa Wielkość przedsiębiorstwa determinuje dostępność poszczególnych działań i programów operacyjnych Aby przedsiębiorstwo kwalifikowało się do sektora MŚP muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki, dotyczące: 1)liczby osób zatrudnionych, 2)sumy aktywów bilansu lub rocznych obrotów netto ze sprzedaży 3)typu przedsiębiorstwa (powiązania kapitałowe) Podstawa prawna: Rozporządzenie KE nr 364 z 2004 r. Kategoria przedsię- biorstwa Liczba osób zatrudnio -nych (RJR) Roczny obrót Całkowity bilans roczny Średnie< 250 50 mln EUR 43 mln EUR Małe< 50 10 mln EUR Mikro< 10 2 mln EUR lub

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wysokość wsparcia zależy od ilości utworzonych miejsc pracy: Do 100 000 zł – przy utworzeniu 1 miejsca pracy Do 200 000 zł – przy utworzeniu 2 miejsc pracy Do 300 000 zł – przy utworzeniu 3 miejsc pracy Maksymalna pomoc dla jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW - 300 000 zł Maksymalna pomoc w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych – 100 000 zł Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych

7 Zasady finansowania projektów wkład pieniężnywkład rzeczowy 1. uzupełniają środki własne beneficjenta 2. pokrywają tylko część kosztów (na zasadzie refundacji) 3. stanowią procentowy udział w stosunku do kosztów kwalifikowanych 4. nie pokrywają opłat finansowych, które nie są kosztami kwalifikowanymi Środki z funduszy unijnych

8 Identyfikacja możliwościAnaliza dostępnych w danej chwili dotacji Dobór produktów/ rozwiązańMontaż finansowy projektu DORADZTWO Koszt całkowity projektu Koszty niekwalifikowane Koszty kwalifikowane Wkład własny Dotacja UE Środki własne beneficjenta Finansowanie pomostowe Współ- -finansowanie Finansowanie kapitałem własnym Finansowanie kapitałem obcym: Kredyty Emisja papierów dłużnych Leasing Montaż finansowy Współpraca beneficjenta z bankiem

9 maksymalna kwota kredytu szybka decyzja kredytowa, nawet do 24 h kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną firmą brak konieczności przedkładania faktur możliwość finansowania do 100% nakładów inwestycyjnych US, ZUS - minimum formalności dowolny cel do 24 h brak faktur 100 % brak zaświadczeń 500 tys. PLN Formy finansowania inwestycji unijnych w BZ WBK – Biznes Ekspres Unijny - szybki proces max 5 lat, możliwość karencji do 6 m-cy Okres kredytowania możliwość zabezpieczenia cesją z umowy dotacji, do kwoty kredytu 200 tys. PLN na zabezpieczenie wystarczy weksel in blanco zabezpieczenie

10 maksymalna kwota kredytu waluta okres kredytowania 15 lat, 10 lat PLN, EUR, USD, CHF,GBP 80 % wartości inwestycji Formy finansowania inwestycji unijnych w BZ WBK – Kredyt inwestycyjny możliwość karencji 6 m-cy możliwość zabezpieczenia cesją z umowy dotacji zabezpieczenie

11 Cykl życia projektu współfinansowanego z funduszy unijnych Ramy czasowe realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych POMYSŁ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ ZŁOŻENIE WNIOSKU WYNIK OCENY FORMALNEJ PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE SPRAWOZDANIE KOŃCOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYPŁATA REFUNDACJI REALIZACJA PROJEKTU ROZLICZENIE MONITORING/ KONTROLA Początek okresu kwalifikowalności wydatków + 3 lata !

12 Michał Surówka Regionalny Menadżer ds. wsparcia MŚP Ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, 50-950 Wrocław tel. 695-459-637, (071) 393 84 75 e-mail: michal.surowka@bzwbk.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Małych Firm Michał Surówka Montaż finansowy pod dotacje unijne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google