Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Małych Firm Michał Surówka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Małych Firm Michał Surówka"— Zapis prezentacji:

1 Departament Małych Firm Michał Surówka
Montaż finansowy pod dotacje unijne Departament Małych Firm Michał Surówka

2 Wsparcie dla przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata działanie 1.1

3 Działanie 1.1 – Inwestycje dla przedsiębiorstw
Min-max wartość wydatków kwalifikowanych Beneficjent dotacji Typ dotacji 100 tys. – 8 mln PLN MSP (w tym mikro > 2 lat) przedsiębiorstwa z branży uzdrowiskowej (MSP + duże) A1, A2, B, D1, D2, F 40 tys. – 800 tys. PLN Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność do 2 lat E 50 tys. – 400 tys. PLN Przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia B+R (MSP + duże) C

4 Działanie 1.1 – Inwestycje dla przedsiębiorstw
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych (część inwestycyjna): + 20% - mikro i małe* + 10% - średnie* * z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu

5 Wielkość przedsiębiorstwa
Wielkość przedsiębiorstwa determinuje dostępność poszczególnych działań i programów operacyjnych Kategoria przedsię-biorstwa Liczba osób zatrudnio-nych (RJR) Roczny obrót Całkowity bilans roczny Średnie < 250 ≤ 50 mln EUR ≤ 43 mln EUR Małe < 50 ≤ 10 mln EUR Mikro < 10 ≤ 2 mln EUR lub Aby przedsiębiorstwo kwalifikowało się do sektora MŚP muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki, dotyczące: liczby osób zatrudnionych, sumy aktywów bilansu lub rocznych obrotów netto ze sprzedaży typu przedsiębiorstwa (powiązania kapitałowe) Podstawa prawna: Rozporządzenie KE nr 364 z 2004 r. lub lub ≤ 2 mln EUR lub

6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wysokość wsparcia zależy od ilości utworzonych miejsc pracy: Do zł – przy utworzeniu 1 miejsca pracy Do zł – przy utworzeniu 2 miejsc pracy Do zł – przy utworzeniu 3 miejsc pracy Maksymalna pomoc dla jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW zł Maksymalna pomoc w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych – zł Maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych

7 Zasady finansowania projektów
wkład pieniężny wkład rzeczowy 1. uzupełniają środki własne beneficjenta 2. pokrywają tylko część kosztów (na zasadzie refundacji) 3. stanowią procentowy udział w stosunku do kosztów kwalifikowanych 4. nie pokrywają opłat finansowych, które nie są kosztami kwalifikowanymi Środki z funduszy unijnych

8 Współpraca beneficjenta z bankiem
DORADZTWO Identyfikacja możliwości Analiza dostępnych w danej chwili dotacji Dobór produktów/ rozwiązań Montaż finansowy projektu Montaż finansowy Środki własne beneficjenta Finansowanie kapitałem własnym Koszty niekwalifikowane Wkład własny Współ- -finansowanie Finansowanie kapitałem obcym: Kredyty Emisja papierów dłużnych Leasing Koszt całkowity projektu Koszty kwalifikowane Finansowanie pomostowe Dotacja UE

9 maksymalna kwota kredytu szybka decyzja kredytowa, nawet do 24 h
Formy finansowania inwestycji unijnych w BZ WBK – Biznes Ekspres Unijny - szybki proces maksymalna kwota kredytu 500 tys. PLN szybka decyzja kredytowa, nawet do 24 h do 24 h kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną firmą dowolny cel brak konieczności przedkładania faktur brak faktur możliwość finansowania do 100% nakładów inwestycyjnych 100 % US, ZUS - minimum formalności brak zaświadczeń max 5 lat, możliwość karencji do 6 m-cy Okres kredytowania możliwość zabezpieczenia cesją z umowy dotacji, do kwoty kredytu 200 tys. PLN na zabezpieczenie wystarczy weksel in blanco zabezpieczenie

10 Formy finansowania inwestycji unijnych w BZ WBK – Kredyt inwestycyjny
maksymalna kwota kredytu 80 % wartości inwestycji waluta PLN, EUR, USD, CHF,GBP okres kredytowania 15 lat, 10 lat możliwość karencji 6 m-cy możliwość zabezpieczenia cesją z umowy dotacji zabezpieczenie

11 Cykl życia projektu współfinansowanego z funduszy unijnych
Ramy czasowe realizacji projektu współfinansowanego z funduszy unijnych PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ SPRAWOZDANIE KOŃCOWE I WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WYNIK OCENY FORMALNEJ PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE WYPŁATA REFUNDACJI ZŁOŻENIE WNIOSKU POMYSŁ REALIZACJA PROJEKTU ROZLICZENIE Początek okresu kwalifikowalności wydatków MONITORING/ KONTROLA + 3 lata !

12 Dziękuję za uwagę Michał Surówka Regionalny Menadżer ds. wsparcia MŚP
Ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40, Wrocław tel , (071)


Pobierz ppt "Departament Małych Firm Michał Surówka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google